خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539399 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 169
DOI: 10.22034/jstp.2017.9.3.539399

ارزیابی تطبیقی نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان

نظامهای مختلفی برای رتبهبندی دانشگاهها در سطوح ملی و بینالمللی وجود دارد که دانشگاهها را با شاخصهای متفاوت ارزیابی نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقایسه با دیگر دانشگاهها نشان میدهند شناخت نظامهای رتبهبندی و همچنین موقعیت دانشگاههای مختلف در این رتبهبندیها امکان هدفگذاری و برنامهریزی در این حوزه را فراهم میکند این پژوهش به دنبال بررسی شباهتها و تفاوتهای نظامهای رتبهبندی و نیز موقعیت دانشگاهها در نظامهای مختلف است به این منظور رتبه صد دانشگاه برتر رتبهبندی به عنوان اصلیترین نظام رتبهبندی در رتبهبندیهای تایمز شانگهای وبسنجی لایدن و سایماگو تعیین و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط نتایج رتبهبندیهای مختلف استفاده شده است یافتههای پژوهش نشان داده که شباهتهای معناداری بین نتایج نظامهای مختلف رتبهبندی وجود دارد بیشترین همبستگی مربوط به رتبهبندیهای شانگهای و وبسنجی بوده است همچنین رتبهبندی شانگهای با نظامهای تایمز سایماگو و لایدن همبستگی نسبتا بالایی دارد

QS
تايمز
دانشگاه‌ها
سايماگو
شانگهاي
لايدن
نظام رتبه‌بندي
وب‌سنجي

رحیم خانی زاد
غلامعلی منتظر

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 169
  • نویسنده مسئول
  • پست الکترونیک: Rahim.khanizad@modares.ac.ir
    افیلیشن:
  • پست الکترونیک:
    افیلیشن: دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس
  • سایر نویسندگان
  • رفرنس