خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537665 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 273
DOI: 10.22034/jstp.2017.9.2.537665

چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان نقش بزرگی در رقابت‌پذیری کشورها داشته و مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بقاء و رشد این شرکت‌ها تأمین مالی مناسب است. ابزارهای تأمین مالی مختلفی برای آنها معرفی و مطالعات زیادی هم بر روی این ابزارها انجام گرفته اما با این حال تمرکز اکثر این مطالعات بر چرخه عمر بنگاه‌ بوده است. این در حالی است که با توجه به تفاوت ابزارها از یک سو و همچنین تفاوت در ویژگی‌ها و عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی دیگر، نیاز به دسته‌بندی شرکت‌ها بر اساس متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی و به تبع آن پیشنهاد ابزارهای مناسب برای هر گروه احساس می‌شود. در این مقاله با تحلیل خوشه‌ای 251 شرکت دانش‌بنیان، ساختار خوشه‌ای جدیدی مشتمل بر چهار خوشه تازه‌کاران، تولیدکنندگان کوچک، خدمات‌دهندگان کوچک و قدیمی‌ها ارائه و با شناسایی ویژگی‌های مالی این خوشه‌ها (به کمک پرسشنامه و همچنین بر اساس داده‌های صورت‌های مالی) ابزارهای مناسب تأمین مالی هر یک پیشنهاد شده است. در حالی که تازه‌کاران کمترین تعداد گزینه‌ها را برای تأمین مالی خود داشته‌اند قدیمی‌ها طیف گسترده‌ای از روش‌ها در دسترس‌شان بوده است. تولیدکنندگان و خدمات‌دهندگان کوچک نیز در برخی روش‌ها نظیر زیر کلید گرفتن انبار با یکدیگر متفاوت بوده‌اند.


ابزارهاي تامين مالي
حمایت مالی شرکت هاي دانش بنیان
شرکت هاي دانش بنیان

جهانیار بامدادصوفی
سید سروش قاضی نوری
نیلوفر ردایی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 273
 • رفرنس
 • [1] Fakhari, H. (2015). Review of Knowledge-based Firms Definition Consistent with the Economic Conditions of Iran. Journal of Science & Technology Policy, 6(4), 69-88. {In Persian}.

  [2] Ghazinoori, S., Sarkissian, A., & Alizadeh, P. (2009). The State and Technological Entrepreneurship. Tehran: Industrial Research and Training Centre of Iran. {In Persian}.

  [3] Golalizadeh, M., Tabatabaeian, H., & Zaeferian, R. (2008). Providing a Systemic Solution for Establishing Institutions to finance the Knowledge-based Firms in Iran. Tehran: Pardis Technoloy Park, 46-52. {In Persian}.

  [4] OECD. (2013), Policies for Seed and Early Stage Finance.

  [5] Aliahmadi , A., & Ghazinoori, S. (2008). Prioritizing Policy Instruments For Supporting New Technology-Based Firms in Iran, Using A Fuzzy MCDM Model. Journal of Science & Technology Policy, 1(3), 73-89. {In Persian}.

  [6] Berger, A. N. & Udell, G. F. (1998). The economics of small business finance: The roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. Journal of banking & finance, 22(6), 613-673.

  [7] United Nations Economic and Social Commmission for Acia and the Pacific (UNESCAP). (2012). Policy guidebook for sme development in Asia and the Pacific.

  [8] De Jong, J. P., & Marsili, O. (2006). The fruit flies of innovations: A taxonomy of innovative small firms. Research policy, 35(2), 213-229.

  [9] Cassar, G. (2004). The financing of business start-ups. Journal of Business Venturing, Volume 19, Issue 2, 261-283.

  [10] Bozkaya, A., & Van Pottelsberghe De La Potterie, B. (2008). Who funds technology-based small firms? Evidence from Belgium. Economics of Innovation and New Technology, 17(1-2), 97-122.

  [11] Cui, Y., Zha, L., & Zhang, F. (2010). Financial support system and strategy of SMEs in the incubation based on business life cycle. International Business Research, 3(4), 119.

  [12] Hosseini, M. (2006). Theories, Methods and Concepts of Entrepreneurial Financing: Emphasizing Venture Capital. The Second National Conference on Venture Capital, Iran. {In Persian}.

  [13] Estiri, R., & Moshiri, B. (2009). Financing Instruments for Knowledge-based firms. 2nd International Conference on Development of Financing System in Iran. {In Persian}.

  [14] Sadrinia, M., Mirasadi, S., & Varvani, M. (2009). Various Methods for Financing Small and Medium Enterprises (sme) in Various Stage of Their Life Cycle. Roshd-E-Fanavari. 19(5), 13-21. {In Persian}.

  [15] OECD. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments.

  [16] OECD. (2009). Financing high growth and innovative start-ups and SMEs: data and measurement issues, OECD, Paris,

  COM/STD/CFE/SME(2008)2/FINAL.

  [17] Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. Journal of Banking & Finance, 30(11), 2945-2966.

  [18] USAID. (2009). Enabling Small and Medium-Sized Enterprise Access to Finance, FS Series N. 4, USAID Financial Sector Knowledge SharingVenture Capital Have Failed – and What to do About It, Princeton: Princeton University Press.

  [19] SEC. (2013). What Are Corporate Bonds? Investor Bulletin, US Securities Exchange Commission, Office of Investor Education and Advocacy.

  [20] Tehran Chamber of Commerce Industries Mines and Agriculture. (2015). Small and Medium Enterprises Financing. {In Persian}.

  [21] Allianz Global Investors. (2015). Understanding convertible bonds.

  [22] http://www.insuranceandbenefits.com/life/participating-loans-variable-loans-index-loans.aspx. Last access at 1/30/2016.

  [23] Robinson, A. D., Fert, I., Webb, D. N., Thacher, S., & Bartlett, L. L. P. (2013). Mezzanine Finance: Overview. Simpson Thacher & Bartlett LLP. Last modified.

  [24] Suisse, C. (2006). Mezzanine Finance–Mischform mit Zukunft. Economic Briefing, (42).

  [25] Rizzoni, A. (1991). Technological innovation and small firms: a taxonomy. International Small Business Journal, 9(3), 31-42.

  [26] Koberg, C. S., Sarason, Y., & Rosse, J. (1996). A taxonomic approach to studying high-technology firms: Deciphering the Tower of Babel. The Journal of High Technology Management Research, 7(1), 15-34.

  [27] Evangelista, R. (2000). Sectoral patterns of technological change in services. Economics of innovation and new technology, 9(3), 183-222.

  [28] Archibugi, D., Cesaratto, S., & Sirilli, G. (1991). Sources of innovative activities and industrial organization in Italy. Research policy, 20(4), 299-313.

  [29] De Marchi, M., Napolitano, G., & Taccini, P. (1996). Testing a model of technological trajectories. Research Policy, 25(1), 13-23.

  [30] Hatzichronoglou, T. (1997). Revision of the high-technology sector and product classification. OECD STI Working Paper Series No. 1997/2, Paris.

  [31] Committee on assessment and qualification of Knowledge-based firms and institutes. (2014). Legal documents and regulations related to the assessment, recognition of qualifications and Supporting Knowledge-based firms and institutes. {In Persian}.

  [32] Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research policy, 13(6), 343-373.

  [33] Peneder, M. (2002). Intangible investment and human resources. Journal of Evolutionary Economics, 12(1), 107-134.

  [34] Pirnay, F., & Surlemont, B. (2003). Toward a typology of university spin-offs.Small Business Economics, 21(4), 355-369.

  [35] World Intellectual Property Organization (WIPO). (2016). Importance of IP for smes.

  [36] Tehran Stock Exchange Official Website. (2015). Guide to Tehran Stock exchange. {In Persian}.

  [37] Iran Fara Bource Official Website. (2015). Instructions for accepting, supplying and transferring securities in Iran Fara Bource. {In Persian}.

  [38] Momeni, M. (2011). Data Clustering (Cluster Analysis). Tehran. {In Persian}.

  [39] Milligan, G. W., & Cooper, M. C. (1987). Methodology review: Clustering methods. Applied psychological measurement, 11(4), 329-354.