خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537338 تاریخ انتشار: ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۹۴ تعداد مشاهدات: 163
DOI: 10.22034/jstp.2015.7.3.537338

ارائه یک سناریوی هنجاری مبتنی بر رویکرد اخلاق گفتمانی برای تصمیمات سیاستی

تحقیق در عملیات مجموعه‌ای از مدل‌ها برای بررسی مسائل سازمانی است. مدل‌های کلاسیک این رشته به دنبال بهینه‌سازی بوده و روی ارزش‌های کمّی، عینی و قابل اندازه‌گیری تأکید می­کنند. مسائل بسیاری وجود دارند که طیف ذینفعان و ارزش‌های حاکم آن مسأله، گسترده بوده و با منطق سنتی نمی‌توان آنها را مورد بررسی قرار داد. محققین تلاش کرده‌اند با رویکرد اخلاق گفتمانی هابرماس و ارزش‌های سه‌گانه مطرح در آن، یک سناریوی هنجاری برای مدل‌های تحقیق در عملیات ارائه دهند. علت گزینش رویکرد هابرماس در مقایسه با رویکردهای دیگر از جمله فایده‌گرایی و دیدگاه کانتی، جامعیت آن است. ارزش‌های مطرح در رویکرد هابرماس عبارتند از: ارزش‌های عمل‌گرایانه، ارزش‌های اجتماعی یا اخلاقی و ارزش‌های جهان‌روا که با توجه به این ارزش‌ها، سه نوع مدل عمل‌گرا، مشارکتی و هنجاری شناسایی شده‌اند. علاوه بر این مدل‌ها، یک مدل مطلوب و ترکیبی نیز برای مسائل سازمانی معرفی شده است. مدل‌های متکثر به دنبال بهبود بوده، بر ارزش‌ها و عقلانیت چندگانه تأکید دارند و مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم انتقادی هستند. در این مقاله، طبقه‌بندی پژوهشگران با رویکرد کینی مورد مقایسه قرار گرفته و مزیت‌های آن طرح شده است.


اخلاق گفتمانی
ارزش هاي اخلاقي
ارزش هاي جهان روا
ارزش هاي عمل گرايانه
تحقیق در عملیات
تصمیمات سیاستی

احمد جعفرنژاد
محمدحسن ملكي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 163
 • رفرنس
 • [1] Keys, P. (1989). OR as technology: Some issues and implications. Journal of the Operational Research Society, 753-759.

  [2] احمدی، مهدی؛ زیباکلام، سعید. (1390). رابطه علم و فناوری: فناوری به مثابه علم کاربردی. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 4، 1-14.

  [3] Mingers, J. (2003). A classification of the philosophical assumptions of management science methods. Journal of the Operational Research Society, 54(6), 559-570.

  [4] Feenberg, A. (2010). Between reason and experience: Essays in technology and modernity. MIT Press.

  [5] تقوی، مصطفی. (1392). دو سطح بدیل‌اندیشی برای تکنولوژی. نشریه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 73، 53-84.

  [6] Voros, J. (2003). A generic foresight process framework. foresight, 5(3), 10-21.

  [7] LaFollette, H. (2007). Ethics in practice. Oxford: Blackwell.

  [8] Bentham, J. (1948). Introductions to the principles of Morals and Legislation. Oxford: Oxford University Press (Orig.1789).

  [9] Kant, I. (1991). Groundwork of the metaphysics of morals. London: Routledge (Orig.1785).

  [10] Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. Volume 2: A critique of functionalist reason, Cambridge, Polity.

  [11] Habermas, J. (1993a). Justification and application. Cambridge: Polity Press.

  [12] Habermas, J. (1992a). Discourse ethics, law and Sittlichkeit. In: Dews, P. (Ed.), Autonomy and Solidarity: Interviews with Jürgen Habermas. Verso, London, 245-271.

  [13] Habermas, J. (1999a). A genealogical analysis of the cognitive content of morality. The inclusion of the other. Cambridge: Polity Press.

  [14] Habermas, J. (1996). Between facts and norms. Cambridge: Polity Press.

  [15] معین، محمد. (1363). فرهنگ فارسی. جلد اول، چاپ ششم، تهران: انتشارت امیرکبیر.

  [16] Keeney, R. L. (1992). Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decision Making (Cambridge, MA: Harvard University).

  [17] Mingers, J. (2011). Ethics and OR: Operationalizing discourse ethics. European Journal of Operational Research, 210, 114-24.

  [18] ریترز، جورج. (1382). نظریه‌های جامعه‌شناسی. ترجمه احمدرضا غروی‌زاد. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

  [19] گلدنر، آلوین. (1368). بحران جامعه‌شناسی غرب. ترجمه فریده ممتاز. تهران: شرکت انتشار.

  [20] Wang, Q., Wu, C., & Sun, Y. (2015). Evaluating corporate social responsibility of airlines using entropy weight and grey relation analysis. Journal of Air Transport Management, 42, 55-62.

  [21] Agassi, J. & Jarvie, I. (2008). A critical rationalist aesthetics. New York: Amsterdam.

  [22] پایا، علی. (1389). فلسفه تحلیلی و تحلیل فلسفی: مسائل تازه، چشم‌اندازهای نو. تهران: طرح نو.

  [23] Wettesten, J. (2007). Karl Popper and Critical Rationalism. The Internet Encyclopedia of Philosophy.

  [24] پوپر، کارل. (1384). اسطوره چارچوب. ترجمه علی پایا. تهران: طرح نو.

  [25] پوپر، کارل. (1369). جستجوی ناتمام. ترجمه ایرج علی‌آبادی. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.

  [26] پوپر، کارل. (1376). درس این قرن. ترجمه علی پایا. تهران: طرح نو.

  [27] پوپر، کارل. (1380). جامعه باز و دشمنان آن. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: انتشارات خوارزمی.

  [28] نقیب‌زاده، میرعبدالحسین. (1385). درآمدی به فلسفه. تهران: انتشارات طهوری.

  [29] پوپر، کارل. (1387). سرچشمه‌های دانایی و نادانی. ترجمه عباس باقری. تهران: نشر نی.

  [30] الوانی، سیدمهدی و دانایی‌فرد، حسن. (1380). گفتارهایی در فلسفه تئوری‌های سازمان دولتی. تهران: انتشارات صفار.

  [31] ایمان، محمدتقی. (1391). روش‌شناسی تحقیقات کیفی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

  [32] محمدپور، احمد. (1389). روش در روش: درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

  [33] پایا، علی و کلانتری‌نژاد، رضا. (1389). ارزیابی فلسفی و دلالت‌های سیاستگذارانه تأثیرات چهارمین موج توسعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه: ملاحظاتی از دیدگاه عقلانیت نقاد. فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 4، 33-53.

  [34] Briggs, D. (2013). Emotions, ethnography and crack cocaine users. Emotion, Space and Society, 7, 1-12.

  [35] Abercrombie, N. (1984). The Penguin Dictionary of Sociology. Harmondsworth: Penguin Books.

  [36] نوذری، حسینعلی. (1393). بازخوانی هابرماس: درآمدی بر آراء، اندیشه‌ها و نظریه‌های یورگن هابرماس. چاپ چهارم. تهران: نشر چشمه.

  [37] Tar, Z. (1977). The Frankfurt school: the critical theories of Max Horkheimer & Theodor Adorno. London: RKP.

  [38] Habermas, J. (1978). Knowledge and human interests. London: Heinemann.

  [39] Wenstøp, F., & Koppang, H. (2009). On operations research and value conflicts. Omega, 37(6), 1109-1120.

  [40] Ormerod, R. (2006). The history and ideas of pragmatism. Journal of the Operational Research Society, 57(8), 892-909.