خلاصه وضعیت: کد مقاله: 537320 تاریخ انتشار: ۲۵ / ۲ / ۱۳۹۳ تعداد مشاهدات: 168
DOI: 10.22034/jstp.2014.6.4.537320

محتوا کاوی اسناد ملی فناوری اطلاعات درایران

در سال‌های اخیر استفاده و بهره‌برداری از مزایای فناوری اطلاعات برای همه کشورها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، اهمیت ویژه‌ای یافته است. در اختیار داشتن مجموعه‌ای از سیاست‌های قانونی و اجرایی در این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در حرکت جهشی کشورهای در حال توسعه داشته باشد. از آنجا که اسناد، همواره یکی از مهم‌ترین خروجی‌های هر فرایند سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند، در این مقاله تلاش شده است با شناسایی، گردآوری و تحلیل محتوای اسناد ملی فناوری اطلاعات در یک دهه اخیر، نقاط قوت و ضعف، هم‏پوشانی‌ها و تعارضات این اسناد مشخص شده و نتایج حاصل از آن مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آینده قرار گیرد. بدین لحاظ محتوای 13 مورد از مهم‌ترین اسناد ملی مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اهمیت جامع‌نگری در فرایند سیاست‌گذاری، در تجزیه و تحلیل و مقایسة اسناد با یکدیگر، از رویکرد STEEPLV استفاده شده است که تمامی عوامل اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاستی، قانونی و ارزشی را در بر‌می‌گیرد. محتواکاوی اسناد نشان می‌دهد یکپارچگی میان اسناد در خصوص تمرکز بر توسعه منابع انسانی یا مدیریت آن، تولید محصولات سخت‌ افزاری یا نرم‌افزاری، استانداردهای داخلی یا بین‌المللی، ایجاد فناوری ملی یا توسعه فناوری یا تبادل دانش و فناوری و نیز مرجع سیاست‌گذار در حوزه فناوری اطلاعات، حفظ نشده است. ضمن اینکه توجه به اسناد پیشین، تامین مالی سیاست‌ها و موضوعات زیست‌محیطی، در بسیاری از اسناد، مغفول مانده است.


اسناد ملی
رویکرد STEEPLV
سياست گذاري
فناوري اطلاعات

شادی ضیغمی
غلامعلی منتظر

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 168
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشیار بخش مهندسی فناوری اطلاعات ؛دانشکده فنی و مهندسی ؛دانشگاه تربیت مدرس
 • رفرنس
 • [1] بیرو، آلن،1380، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان.

  [2] ساعتچی، محمود،1380، روانشناسی بهره‌وری، موسسه نشر ویرایش، تهران، چاپ دوم.

  [3] مهدوی، محمدنقی،1380، فرهنگ توصیفی تکنولوژی، نشر چاپار، تهران.

  [4] DIT (Department of Information Technology), 2000, Information technology act of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department), Available at:  http://www.mit.gov.in/content/view-it-act-2000

  [5] DIT (Department of Information Technology), (2011, a): Cyber Security Strategy, Available at: http://www.mit.gov.in/content/cyber-security-strategy

  [6]DIT (Department of Information Technology), (2011, b): Policies/Guidelines, Available at: http://www.mit.gov.in/content/policiesguidelines

  [7] EIU & IBM, 2010, Digital economy rankings 2010, Beyond e-readiness, Available at: http://graphics.eiu.com/upload/EIU_Digital_economy_rankings_2010_FINAL_WEB.pdf

  [8] EIU & IBM, 2009,E-readiness rankings 2009, The usage imperative, Available at: http://graphics.eiu.com/pdf/E-readiness%20rankings.pdf

  [9] EIU & IBM, 2008, :E-readiness rankings 2008, Maintaining momentum, Available at: http://graphics.eiu.com/upload/ibm_ereadiness_2008.pdf

  [10] Electronic Government Directorate, 2005,E-Government Strategy and 5-Year Plan for the Federal government, Ministry of IT, Government of Pakistan, Available at:http://pportal.punjab.gov.pk/portal/docimages/14240Action_Plan.pdf

  [11] European Commission, 2010,Dynamising innovation policy: Giving innovation a central role in European policy, European Commission.

  [12] Gabol, Waris Ali and Ahmed, Aleem, 2011,Identification of future environmental challenges in Pakistan by 2025 through environment foresight, African Journal of Environmental Science and Technology. 5(10), pp. 807-814.

  [13] Gilley, A., Gilley, J.W., Quatro, Scott A. and Dixonو P., 2009,The Praeger Handbook of Human Resource Management, Praeger Publishers: Westport, CT.

  [14] Government of Australia, 2010,:Australian Government ICT Sustainability Plan (2010-2015), Available at: http://www.environment.gov.au/sustainability/government/ictplan/publications/plan/index.html

  [15] IFMA, 2008,Facilities management futures”, EuroFM Research Network Group.

  [16] IT & Telecommunications Division, 2000,It Policy and Action Plan, Ministry of science and Technology”, Government of Pakistan.

  [17] Johnson, Gerry, Scholes, Kevan, Whittingtan, Richard, 2005, Exploring Corporate Strategy, Pearson Education Limited, Seventh Edition.

   [18] Kyler, J., 2003,Assessing Your External Environment: STEEP Analysis”, Competia.com, Issue 33

  [19] MOSTI (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2006,National Cyber Security, Ministry of Science, Technology And Innovation, ICT Policy Division, Available at: http://www.mosti.gov.my/mosti/images/pdf/NCSP-Policy2.pdf

  [20] MOSTI (Ministry of Science, Technology and Innovation, 2007,National Strategic ICT Roadmap, Ministry of Science, Technology And Innovation, ICT Policy Division, Available at: http://www.mosti.gov.my/mosti/images/pdf/dict/ict%20roadmap%20handbook%202009.pdf

  [21] National IT Agenda, 2012: Retrieved (22 January 2012), web site: http://www.nitc.my/index.cfm?&menuid=49

  [22] Pakistan Lawyers, 2012: Retrieved (21 January 2012), web site: http://www.pakistanlawyer.com/pakistan/archive/index.php, pp. 1-11.

  [23] Parliament of Malaysia, 2007,ELECTRONIC GOVERNMENT ACTIVITIES BILL”, Available at: http://www.parlimen.gov.my/files/billindex/pdf/2007/DR%20212007E.pdf

  [24] Popper, R., 2004,The STEEPV method, a framework for structured brainstorming”, First International Capacity Building Workshop in Romania, Bucharest.

  [25] Quigley, J.V., 1994,Vision: How leaders develop it, share it”, and sustain it, McGraw Hill, New York.

  [26] Ratcliffe, John S. et al., 2005, The global city 2030”, Urban Land Institute.

  [27] The Commissioner of law Revision, (2006, a): Laws of Malaysia, Act 562, Digital Signature Act 1997, The Commissioner of Law Revision, Malaysia, Available at: http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2012/Act%20562.pdf

  [28] The Commissioner of law Revision, (2006, b): Laws of Malaysia, Act 563, Computer Crimes Act 1997, The Commissioner of Law Revision, Malaysia, Available at: http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%2012/Act%20563.pdf

  [29] UNIDO Manual, 2005,UNIDO Technology Foresight Manual, Volume 2, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

  [30] World Bank, 2012, :World Data Bank, Available at: http://data.worldbank.org/indicator