خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535199 تاریخ انتشار: ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 180
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.3.535199

بررسی اثرات تحريم‌های اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنيان کشور

در عصر حاضر، پايدارترين رشد اقتصادی در جهان مربوط به اقتصادهای دانايی محور است و در اين بين موتور محرک اين اقتصادها شرکت‌های کوچک دانش‌بنيان هستند. با اين حال مشکلات متعدد فراروی اين شرکت‌ها، منجر به نرخ بالای شکست آنها در همان سال‌های اوليه می‌گردد. بديهی است در شرايط تحريم و التهاب اقتصادی، اين مؤسسات کانون تأثيرات مختلف محيطی خواهند بود. اين مطالعه بر اساس يک پارادايم پراگماتيسم و با رويکردی کيفی و کاربردی به بررسی اثرات تحريم بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنيان پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر يافتن پاسخ مناسبِ اين سؤال است که تحريم‌های اقتصادی غرب چه آثار منفی و مثبتی بر عملکرد شرکت‌های کوچک دانش بنيان کشور جهت تداوم و توسعه فعاليت‌های آنها می‌گذارند؟ داده‌های اوليه در اين تحقيق شامل آمار مراکز معتبر داخلی و خارجی و نتايج همگرای پژوهش‌های مرتبط است. در اين پژوهشِ کيفی پس از نقد و تحليل داده‌ها، با انتخاب 20 نفر از خبرگان موضوع در کشور به روش هدفدار و اجرای تکنيک دلفی طی 2 مرحله، اجماع لازم حاصل شده و نتيجه فرآيند منجر به استخراج 13 عامل مؤثر و ارائه مدل سه جانبه تأثيرات منفی و مثبت تحريم بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنيان گرديد.


تحريم هاي اقتصادي
تهديدها و فرصت ها
روش دلفي
شركتهاي كوچك دانش بنيان

حسين فخاری
داوود سليماني
محمد رضا دارايی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 180
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. معمار نژاد، عباس، 1384، "اقتصاد دانش بنیان الزامات، چالش‌ها و راهکارها"، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 1، صص. 108-83.
  2. Carson, D., 2005, “Towards a Research Agenda”, Conference discussion paper, Academy of Marketing Marketing/Entrepreneurship Interface SIG, Southampton.
  3. رادفر، رضا، 1387، "تبیین تأثیر شبکه‌سازی R&D بر افزایش ارزش در شرکت‌های کوچک"، فصلنامه رشد فناوری، 14، صص. 24-2.
  4. ناصحی فر، وحید،1390، "آسیب‌شناسی و اولویت‌بندی حمایت‌های دولت از شرکت‌های کوچک و متوسط"، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 8(51)، صص. 112-98.
  5. فیض‌پور، محمد علی و پوش دوزباشی، هانیه، 1387، "بنگاه‌های کوچک و متوسط با رشد سریع و سهم آنها در ایجاد اشتغال"، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 12(37)، صص. 143-119.
  6. Baumback, C.M., 1981, Baumback’s Guide to Entrepreneurship, Prentice- Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersy.
  7. سعادت، محمدرضا،1390، "نقش انکوباتورها در شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط"، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 8(48)، صص. 63-49.
  8. صلواتی سرچشمه، بهرام، 1387، "کاربرد مدل ARC در گزارش‌دهی سرمایه‌های دانش بنیان"، فصلنامه رشد فناوری، 5(15)، صص. 47-41.
  9. اللهیاری فرد، نجف، 1390، "بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‌های دانش بنیان"، فصلنامه رشد فناوری، 8(29)، صص. 54-47.
  10. کنعانی، مهدی، 1378، مؤسسات فناوری کوچک و متوسط، بنیاد توسعه فردا، تهران.
  11. World Bank, 2010, “High Technology Exports, Science and Technology Statistics”, the World Bank Report, available from: www.data.worldbank.org/topic/Science-and-Technology.
  12. فرامرز پور، بیتا، 1387، "نقش واحد R&D بر کارآفرینی و ارزش افزوده بنگاه‌های کوچک و متوسط"، فصلنامه رشد فناوری، 14، صص. 54-34.‌
  13. فهیم یحیایی، فریبا، 1387، "شاخص‌های پژوهش و فناوری کشور"، فصلنامه راهبرد، 17(49)، صص. 106-91.
  14. Li, W., 2008 “Australian Science and Innovation-A key driver to growth”, Australian Consulate-general, Guangzhou, available from: http://www.guangzhou.china.embassy.gov.au/gzho/MediaEN801.html.
  15. Longenecker, J.G., Moore, C.W. and Petty, J.W., 1994, Small Business Management: An Entrepreneurship Emphasis, Southwestern Publishing, Cincinatic.
  16. جی اکس، زولتان و بوکارلسون، روي توريک، 1381، نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، ترجمه: جهانگیر مجیدی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران.
  17. کریمی، فرزاد و ثاقب، حسن، 1388، "بررسي وضعيت و جايگاه صنايع كوچك اصفهان دركشور"، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 6(37)، صص. 82-64.
  18. ناصحی فر، وحید، 1389، "شناسایی توانمندی‌های منطقه‌ای بنگاه‌های کوچک و متوسط"، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 7(42)، صص. 72-60. 
  19. Eikebrok, T.R. and Dag, H.O., 2007 “An Empirical Investigation of Competency Factors Affecting E-Business in European SME’s”, Journal of Information and Management, 44, pp. 364-383.
  20. مهرعلی زاده، یداله، 1388، "شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینان شرکت‌های کوچک صنعتی"، دوماهنامه دانشور، 16(3549)، صص. 58 -43.
  21. یونیدو، 1384، استراتژی افزایش مشارکت موثر و رقابتی بخش صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه: عبدالرضا شقاقی و مسعود شفیقی، انتشارات رسا، تهران.
  22. میر عمادی، طاهره، 1390، "چارچوبی برای ارزیابی راهبردهای مقابله با تحریم از منظر نظام ملی نوآوری"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(4) صص. 98-83.
  23. World Bank, 2012, “Economic Policy and External Debt: GDP Growth Statistics”, the World Bank Report, available from: http://data.worldbank.org/topic/economic-policy-and-external-debt.
  24. گمرک جمهوری اسلامی ایران، 1390، "گزارش آمارهای سالیانه آمار و اطلاعات گمرک: آمار ارزش واردات سال‌های 1379 تا 1389"، قابل دسترس در: http://www.irica.gov.ir/portal/home.
  25. مرادی، مهدی،1390 "شناسایی عوامل اثرگذار بر مدل خطر حسابرسی با بهره‌گیری از روش دلفی" ماهنامه دانش حسابرسی، 11(44)، صص. 36-5.
  26. Hung, H.L., Altschuld, J.W. and Lee, Y.F. , 2008, “Methodological and conceptual issues confronting a cross-country Delphi study of educational program evaluation”, Evaluation and Program Planning, 31, pp. 191-208.
  27. Culley, J.M., 2011, “Use of a Computer-Mediated Delphi Process to Validate a Mass Casualty Conceptual Model”, Journal of Computers, Informatics, Nursing, 29(5), pp. 272-279.
  28. Brucew, J., 2001, Economic Sanctions and Post-Cold War Conflicts, the National Academy of Science.
  29. Viswanathan, B., 2009, “What dose India’s Future Hold for the World Economy?”, available from: http://seekingalpha.com/article/124531-What-dose-India-s-Future-Hold-for-the-World-Economy
  30. Liao, T-S and Rice, J., 2010, “Innovation Investment, Market Engagement and Financial Performance: a Study Among Australian manufacturing SMEs”, Research Policy, 39, pp. 117-125.
  31. Ismihan, M., Metin-Ozcan, K. and Tansel, A., 2002, “Macroeconomic Instability, Capital Accumulation and Growth: The case of Turkey (1963-1999)”, Economic Research Forum (ERF), paper presented in the ERC / METU International Conference in Economics.
  32. عباسیان، عزت‌اله، مرادپور اولادي، مهدي و مهرگان، نادر، 1391 "تأثیرعدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 98، صص. 172-153.
  33. گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما، 1382، "بررسی نقش ثبات اقتصادی بر عملکرد رشد اقتصادی ایران باروش سیستم معادلات همزمان"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 28، صص. 22-1.
  34. التجایی، ابراهیم، 1391، "تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمت‌ها ورشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی، 1، صص. 103-81.
  35. World Bank, 2006 to 2012 Reports, “Doing Business, Comparing Economies”, a Publication of the World Bank, the International Finance Corporation, available from: http://www.doingbusiness.org/
  36. لاپز، جرج و کارت وایت، دیوید، 1376، عصر تحریم جایگزینی برای مداخله نظامی، ترجمه: علی اکبر رضایی، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی.
  37. بخشی، محمدرضا، 1390، "ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب غرب آسیا و تعیین جایگاه ایران: کاربرد روش تصمیم‌گیری پرومته"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(3)، صص. 31-19.