خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535196 تاریخ انتشار: ۸ / ۲ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 176
DOI: 10.22034/jstp.2013.5.2.535196

اين نقد بگيريم و دست از آن نسيه هم مداريم: پاسخ به ملاحظات نقدانه جناب آقای دکتر علی پاياآرش موسوی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 176
 • نویسنده مسئول
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک: mousavi@nrisp.ac.ir
  افیلیشن:
 • رفرنس
  1. Feldman, R., 2012, “Naturalized Epistemology”, In: E.N. Zalta, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, available from: http://plato.stanford.edu/archives/sum2012/entries/epistemology-naturalized/>.
  2. Quine, W.V.0., 1969, “Epistemology naturalized”, In: W.V.0. Quine (ed.), Ontologzcal relativity and other essays (1986), pp. 69-90.
  3. Laudan, L., 1990, “Demystifying underdetermination”, Minnesota studies in the philosophy of science, 14, pp. 267-297.
  4. Hacking, I., 1975, Why does language matter to philosophy?, Cambridge University Press.