خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535174 تاریخ انتشار: ۹ / ۵ / ۱۳۹۱ تعداد مشاهدات: 138
DOI: 10.22034/jstp.2012.4.3.535174

بررسی و مطالعه توصيفی وضعيت زنجيره ارزش شرکت‌های نانوفناوری ايرانی

هدف اين مطالعه بررسی و شفاف سازی وضعيت شرکت‌های فناوری نانو ايرانی مبتنی بر جايگاه آن‌ها در زنجيره ارزش است. به اين منظور رفتار کسب و کاری هر کدام از شرکت‌های فناوری نانو در بازه زمانی از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1389 مورد مطالعه قرار گرفته است. اين پژوهش، يک مطالعه توصيفی است که با استفاده از مفهوم زنجيره ارزش، قصد توصيف صنعت در حال شکل‌گيری نانو را دارد. در اين تحقيق روش پيمايش طولی مورد استفاده قرار گرفته و در يک تمام شماری، کليه شرکت‌هايی که به‌عنوان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو مورد مطالعه قرار داده است. جهت جمع آوری. داده‌ها، از مصاحبه‌های نيمه ساخت يافته، در سطح شرکت‌های نانو، مشتريان آن‌ها، شرکت‌ها يا سازمان‌های همکار آن‌ها مانند آزمايشگاه‌ها يا مراکز تحقيق و توسعه يا دانشگاه‌ها، مستندات رسمی و غيررسمی شرکت‌ها، مدارک، مکاتبات و گزارش‌های شرکت‌ها استفاده شد. تحليل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد رويکرد کلی شرکت‌ها در حوزه فناوری نانو عرضه محور بوده است تا تقاضا محور. همچنين بعضی از شرکت‌های بالادستی زنجيره، فعاليت خود را به سمت توليد محصول نهايی گسترش داده و به فعاليت در پايين‌دستی زنجيره مشغول شده‌اند. نتايج تحقيق نشان می‌دهد وضعيت اقتصادی صنايعی که محصولات خود را با نانو بهينه کرده‌اند، از منظر سودآوری، بازگشت سرمايه و گردش مالی بهتر از شرکت‌های در ابتدا يا ميانه زنجيره ارزش است. اين مطالعه تصوير مناسبی از فعاليت شرکت‌های فناوری نانو برای سياست‌گذاران و فعالان کسب و کار فراهم کرده و تقويت شرکت‌های واسطه نانويی و شرکت‌های صنعتی علاقمند به توليد مبتنی بر فناوری نانو و همچنين شراکت‌های راهبردی بين صنعت و شرکت‌های نانويی را توصيه می‌کند.


زنجيره ارزش
شركت هاي واسطه فناوري
فناوري نانو
نانو ابزارها
نانو مواد

فاطمه صالحی يزدی
زهرا ابوالحسنی
محمد علی بحرينی زارج

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 138
  • نویسنده مسئول
  • رفرنس