خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535146 تاریخ انتشار: ۸ / ۷ / ۱۳۹۰ تعداد مشاهدات: 154
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.4.535146

بررسی حقوقی مالکيت آثار دانشگاهی

آثار دانشگاهی به‌عنوان منبعی حياتی در توسعه صنعتی جوامع نگريسته می‌شوند. در اين ميان آن چه که از ديدگاه حقوقی از اهميت بالايی برخوردار است، تعيين و شناخت حقوق مربوط به اين آثار است. در اين مقاله ابتدا حقوق مالکيت فکری آثار دانشگاهی تعريف شده؛ در گام دوم عناصر ضروری که برای خلق آثار دانشگاهی نياز است، از جمله پديدآورنده، وجود شخصيت حقوقی خاص به نام دانشگاه، وجود قرارداد استخدامی و اثر پديدآمده معرفی گرديده و در انتها سه معيار مهم دکترين کار در برابر مزد، استفاده گسترده از منابع دانشگاهی و قرارداد انتقال مالکيت، که در دانشگاه‌های معروف کشورهای غربی در باب تعيين مالکيت اين آثار، مورد استفاده قرار می‌گيرد، در مقايسه با بعضی از دانشگاه‌های ايران، همراه با قوانين موضوعه حقوق مالکيت فکری کشورمان، مورد مقايسه و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.


آثار دانشگاهي
پديدآور
حقوق مالكيت فكري

ابوالفضل رضايی
محمود صادقی
مرتضی شهبازی‌نيا

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 154
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. Chen, C., 2004, “The effects of knowledge attribute, alliance characteristics and absorptive capacity on knowledge transfer performance”, R&D Management, 3(9), pp. 311-321.
  2. باقری، سیدکامران، توکل مقدم، مریم، شوال پور، سعید و عزیزی مرادپور، حمید، 1389، "حفاظت از اختراعات نرم‌افزاری در ایران"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(2)، صص30-13.
  3. باقری‌نژاد، جعفر، 1387، "سيستم ارتباط دانشگاه وصنعت برای توسعه فنّاوری در ايران، سازوکارها و پيشنهادها"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(1)، صص. 14-1.
  4. World intellectual property organization, 2007, “Technology transfer, intellectual property and effective university-industry partnership”, available from: http://www.wipo.int/freepublications/en/ intproperty/928/wipo_pub_928.pdf.
  5. Mowery, D. and Ziedonis, A., 2002, “Academic patent quality and quantity before and after Bayh-Dole”, Research Policy, 31, pp. 399–418.
  6. Henderson, R., Jaffe, A. and Trajtenberg, M., 1998, “Universities as a source of commercial technology: a detailed Analysis of university patenting, 1965–1988”, The review of economics and statistics, 80(1), pp.119–127.
  7. American Association of University Professors, 2007, “Statement on copyright. (1999, June)”, available from: http://www.aaup2. org/statements/Redbook/Spccopyr.Htm
  8. University of Pennsylvania, 2009, “Student intellectual property, technology transfer and commercialization guide”, available from: www.iup. edu/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&ItemID=88898.
  9. The George Washington University, 1990, “copyright policy”, available from: www.my.gwu. edu/files/policies/CopyrightPolicyFINAL.pdf.
  10. The University of Michigan, 2004, “standard practice guide, general policies and procedures, ownership of copyrighted works created at or in affiliation with the University of Michigan”, available from: www.spg.umich.edu/pdf /601.11.pdf .
  11. University of California, 2003, “guidance for faculty and other academic employees on issues related to intellectual property and consulting”, available from: www.ucop.edu/ott/documents/consult .pdf.
  12. University of Sydney, 2002, “intellectual property policy”, available from: http://sydney.edu.au/senate /policies/Intellectual_Property_Rule.pdf.
  13. University of Maine System, 2002, “statement of policy governing patents and copyrights”, available from: www.maine.edu/pdf/intellectualproperty.pdf.
  14. University of southern California, 2001, “intellectual property policy”, available from: www.policies.usc.edu/policies/intellectualproperty040301.pdf.
  15. University of Vermont, 2006, “intellectual property policy”, available from: http://www.uvm. edu/policies/general_html/intellectualproperty.pdf
  16. مجلس شورای اسلامی، 1379، "قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379"، قابل دسترس در: www.softreg.ir/rules/copyright.html
  17. مجلس شورای ملی، 1348، "قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/11/1348" ، قابل دسترس در: .www.softreg.ir/rules/64ghanoon1348.html
  18. شورای عالی اطلاع‌رسانی، 1389، "پیش‌نویس لايحه قانون جامع حمايت از حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق مرتبط"، قابل دسترس در: .www.scict.ir/portal/Home/ShowPage.aspx
  19. مجلس شورای اسلامی، 1386، "قانون  ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 5/9/1386"، قابل دسترس در:
  20. www.oip.um.ac.ir/parameters/oip/filemanage.r/ghavanin.pdf
  21. Monoti, A.L., 2003, Universities and intellectual property, ownership and exploitation, oxford university press, first published.
  22. Klein, M.W., 2005, “protecting faculty rights in copyright ownership policies”, 21st annual conference on distance teaching and learning for more resources, available from: www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings/05_2046.pdf.
  23. مجلس شورای اسلامی، 1379، "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379"، قابل دسترس در: www.ghavanin.ir/detail.asp?id=12310
  24. CORNISH, W.R., 1996, intellectual property, sweet& Maxwell, third edition, London.
  25. www.oip.um.ac.ir/parameters/oip/filemanage.r/ghavanin.pdf
  26. Monoti, A.L., 2003, Universities and intellectual property, ownership and exploitation, oxford university press, first published.
  27. Klein, M.W., 2005, “protecting faculty rights in copyright ownership policies”, 21st annual conference on distance teaching and learning for more resources, available from: www.uwex.edu/disted/conference/Resource_library/proceedings/05_2046.pdf.
  28. مجلس شورای اسلامی، 1379، "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379"، قابل دسترس در: www.ghavanin.ir/detail.asp?id=12310
  29. CORNISH, W.R., 1996, intellectual property, sweet& Maxwell, third edition, London.
  30. Baker university, 2005, “intellectual property policy”, available from: www.Bakeru.Edu/imag/pdf.
  31. دانشگاه تربیت مدرس، 1388، "مجموعه مقررات پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس"، موجود در اسناد معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس.
  32. مجلس شورای ملی، 1345، "قانون استخدام کشوری مصوب 31 /3/ 1345"، قابل دسترس در: www.kanoonevokala.persianblog.ir/page/107.
  33. Lewis, C.B., 1983, “The legal nature of a university and student-university relationship”, journal of Ottawa Law Review, 15, pp. 249-273.
  34. YANG, S.Y., 2009, “University V. student, challenging the contractual understanding of higher education in Canada”, lex Electronica, 14(3), pp. 1-3, available from: www.lex-electronica.org/docs/articles _249.pdf
  35. دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، جلد هفتم، چاپ دوم از دوره جدید، صص. 10388
  36. مجلس شورای اسلامی،  "قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382: www.itna.ir/vdchtinzd23nz.ft2.html
  37. Stanford University, 1998, “copyright policy”, available from: www.rph.stanford.edu/5-2.html.
  38. Reid, T., 2004, “Academics and Intellectual Property: Treading Tightrope”, Journal of Deakin law Review, 9(2), pp. 559-760.
  39. University of Oklahoma, 1990, “intellectual property policy”, available from: www.otd.ou.edu/pdfs/intellectual_property_policy.pdf.