خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535140 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 106
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.1.535140

شناسايی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خريد و فروش فناوری (فن‌بازار) در ايران

طی چندسالی که از شکل‌گيری فن‌بازار در کشور می‌گذرد، ساختار مذکور به دلايل مختلف به‌عنوان بازار فناوری فعاليت نکرده و عملکرد خود را محدود به اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف کرده است. اين در حالی است که وظيفه اصلی فن‌بازار و کارکردی که باعث ايجاد ارزش افزوده می‌شود، عملکرد آن به‌عنوان سامانه خريد و فروش فناوری است. در اين مقاله بعضی از عوامل تأثيرگذار بر اين مشکل، احصا شده‌اند. آنچه در مقاله حاضر مدنظر است، بررسی موانع و چالش‌های شکل‌گيری و توسعه فن‌بازار و يافتن ميزان اهميت آنهاست که از طريق ارزيابی مجدد و روزآمد کردن مطالعات انجام‌شده در مورد فن‌بازار و و احصاء موانع در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، سياسی و... انجام خواهد شد. همچنين از روش‌های آماری رگرسيون مرحله‌ای و نيز تحليل همبستگی، ميزان اهميت هرکدام از موانع مذکور مشخص خواهد شد. با مشخص شدن موانع مذکور و نيز ميزان اهميت آنها، علاوه بر برنامه‌ريزی بهتر و دقيق‌تر برای ايجاد فن‌بازار ملی، مراکز متولی مانند پارک‌های علم و فناوری که وظيفه مديريت تحقيق و توسعه را بر عهده دارند، تلاش خود را معطوف به داشتن ساختاری متمرکز، کارآمد و در خدمت توسعه فناوری کشور خواهند کرد. بنابراين، مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن احصاء کردن موانع مذکور، به منظور برنامه‌ريزی برای رفع موانع، ميزان اهميت و تأثيرگذاری هرکدام را نيز مشخص نمايد.


فناوري، مديريت فناوري، فن‌بازار، رتبه‌بندي، مدل مکينزي

سيد احمد رضا علائی طباطبائی
مسعود موحدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 106
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] A group experts under supervision of Mr. Risaburo Nezu, 2008, "Technology transfer", intellectual property and effective university-industry partnership, www.wipo.int.

  [2] "Technology Transfer Principle & Strategy", 2008, Asian Pacific Center for Technology Transfer, www.apctt.org.

  [3] Mc Adam, Rodney, 2005, "Defining and improving technology transfer business and management process in university innovation centers, Technovation, 25, pp. 1418-1429.

  ]4[ خليل، طارق، 1383، "مديريت تكنولوژي: رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت"، ترجمه محمد اعرابي و داود ايزدي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

  [5] Tom, Willard, 2004, "Comments Submitted to the DOJ/FTC Merger Workshop", February 17.

  ]6[ جمعي از نويسندگان، 1382، "پروژه مطالعات اكتشافي فن‌بازار"، مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاع، 1، مردادماه.

  [7] Lee, Duck, Sang, Young, Jung, Cheol and Kang, Byung Su, 2000, "the characteristics of technology transfer transactions and technomart", changnam national university.

  ]8[ سالاري، امين، سهرابي، روح‌الله و حسيني، سيدجمال‌الدين، 1382، "پروژه مشترك تحقيقاتي"، دفتر همكاري‌هاي فناوري رياست‌جمهوري، پارك فناوري پرديس.

  ]9[ باقري، سيد کامران، 1383، "سنجش R&D يا نوآوري، ضرورت سنجش نوآوري و پوشش فعاليت‌هاي طراحي و مهندسي در ايران" ، دومين همايش روش‌هاي تحقيق در علوم و فنون مهندسي، دانشگاه امام حسين.

  ]10[ خداداد حسيني، سيدحميد و سهرابي، روح‌الله، 1382، "طراحي مدل پيشنهادي فن‌بازار (مرکز مبادلات و معاملات تکنولوژي) در سطح ملي در ايران".

  ]11[ سكاران، اوما، 1383، "روش‌هاي تحقيق در مديريت"، ترجمة محمد صائبي و محمود شيرازي، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي، ص 333.

  ]12[ هومن، حيدرعلي، 1378، "راهنماي رساله‌نويسي براي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري"، نشر پارسا.