خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535136 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 106
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.1.535136

نقش فناوری در دستيابی به چابکی در شرکت‌های الکترونيک ايران

يکی از ويژگی‌های عصر حاضر شدت يافتن تغييرات است. در عرصه مديريت توليد، چابکی به‌عنوان پاسخی متناسب با شرايط زمان مورد توجه قرار گرفته و در پاره‌ای از تحقيقات، سعی بر شناسايی عوامل تأثيرگذار شده است. اگرچه برخی از اين عوامل را می‌توان زيرمجموعه فناوری به حساب آورد، ليکن مطالعه کليه عوامل مرتبط با فناوری در يک پژوهش انجام نگرديده است. در اين مقاله، مفهوم فناوری در سه بعد فناوری توليد، فناوری محصول و فناوری اطلاعات ديده شده و تأثير مؤلفه‌های هريک از اين ابعاد بر چابکی در صنعت الکترونيک ايران بررسی و در مورد ارتباط آنها با چابکی بحث شده است. به علاوه مؤلفه‌های مختلف بر اساس دو عامل اهميت و فاصله آنها از وضع مطلوب، رتبه‌بندی شده‌اند که نشان‌دهنده اولويت پرداختن به آنها در مسير چابکی است. در اين رتبه‌بندی \"فناوری‌های پيشرفته توليد\" در جايگاه اول قرار گرفته است.

فناوري توليد، فناوري محصول، فناوري اطلاعات، چابكي

سيد محمود زنجيرچی
لعيا الفت

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 0
تعداد دانلود مقاله : 106
  • رفرنس