خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535134 تاریخ انتشار: ۱۶ / ۳ / ۱۳۸۹ تعداد مشاهدات: 153
DOI: 10.22034/jstp.2011.3.1.535134

طبقه‌بندی مدل‌های تدوين استراتژی تکنولوژی مبتنی بر يک رويکرد فرايندی

اين مقاله به مرور و تحليل مدل‌های ارائه شده در ادبيات برای تدوين استراتژی تکنولوژی در سطح بنگاه می‌پردازد. امروزه تکنولوژی نقشی کليدی در رقابت‌پذيری بنگاه‌ها ايفا می‌کند، بنابراين می‌بايد مبتنی بر يک نگاه استراتژيک مديريت شود. اولين و مهمترين گام در مديريت استراتژيک تکنولوژی، تدوين يک برنامه است که اولويت‌های سرمايه‌گذاری بنگاه در حوزه تکنولوژی را برای يک افق بلندمدت مشخص کند. مدل‌ها و چارچوب‌های مختلفی در اين زمينه ارائه شده‌اند تا بنگاه‌ها را در زمينه تدوين استراتژی تکنولوژی ياری نمايند، اما اين مدل‌ها و چارچوب‌ها دارای ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌هايی هستند که امکان استفاده از آن‌ها را در شرايط مختلف، محدود می‌کند. عدم توجه به اين ويژگی‌ها و پيش‌فرض‌ها ممکن است بنگاه‌ها را در انتخاب مدل مناسب (متناسب با شرايط خاص بنگاه) دچار اشتباه کند. در اين مقاله مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف بر اساس يک رويکرد فرايندی مورد ارزيابی و مقايسه قرار می‌گيرند. نتيجه اين ارزيابی، ارائه يک دسته‌بندی از مدل‌ها است که به بنگاه‌ها کمک می‌کند بر اساس اهداف و شرايط خود، مدل مناسب تدوين استراتژی تکنولوژی را انتخاب کنند**.


انتخاب مدل مناسب
رويكرد فرآيندي
مدل‌های تدوین استراتژي تکنولوژي
مدل‌های تدوین استراتژي تکنولوژي، انتخاب مدل مناسب، رویکرد فرایندی، مرور ادبيات، چارچوب نظری

محمد پاک نيت
محمد رضا آراستی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 9
تعداد دانلود مقاله : 153
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] Lindsay F., 1999, "The Technology Management Audit", Cambridge Strategy Publications.

  [2] De wit, B. and Meyer, R., 2004, "Strategy: Process", Content, Context, Thomson.

  [3] Johnson, G., 1987, "Strategic Management and the Management Process", Basil Blackwell, Oxford.

  [4] Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J., 1998, "Strategy Safari: A Guide Tour through the Wilds of Strategic Management", Prentice-Hall.

  [5] Chiesa, V., 2001, "R&D Strategy and Organization", Imperial College Press.

  [6] Hamel, G. and Parahald, C.K., 1994, "Competing for the Future", Harvard Business Review.

  [7] Barney, J., 2002, "Gaining and Sustaining Competitive Advantage", Prentice-Hall.

  [8] Winter, S.G., 2003, "Understanding Dynamic Capabilities", Strategic Management Journal, 24, pp. 991-995.

  [9] Tidd J. and Bessant, J., 2009, "Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change", John Wiley.

  [10] Mintzberg, H., 1987, "The Strategy Concept: Five Ps for Strategy", California Management Review, Fall, pp. 11-24.

  [11] Porter, M., 1985, "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance", Harvard University Press.

  [12] Hax, A.C. and Majluf, N.S., 1996, "The Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach", Prentice-Hall.

  [13] Foster, R.N., 1986, "Timing Technological Transitions", in Horwich M., “Technology in the Modern Corporation: A Strategic Perspective”, Pergamon Press.

  [14] Ford, D. and Saren, M., 1996, "Technology Strategy for Business", Thomson Business Press.

  [15] Burgelman, R.A., Maidique, M.A. and Wheelwright, S.C., 2001, "Strategic Management of Technology and Innovation", McGraw-Hill.