خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535126 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 153
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.3.535126

شناسايی چالش‌های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران

هدف اين پژوهش، شناسايی چالش‏های سياست‌گذاری در نظام ملی نوآوری ايران بر اساس روش دلفی است. براساس يافته‏های اين پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثيرگذار در ناکارامدی کارکرد سياست‌گذاری نوآوری شناسايی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از اين عوامل در پژوهش‌های پيشين اشاره شده و 18 مؤلفه ديگر نيز بر اساس پيشنهاد خبرگان درباره ايران شناسايی شده است. اين مؤلفه‌ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سياست‌گذاری نوآوری ايران (مدل تفصيلی و مدل جامع) ارائه شده‌اند.

سیاست‏گذاری، نهاد، نظام ملی نوآوری، ناکارامدی، روش دلفی، ایران.

منوچهر منطقی
سيد سپهر قاضي نوري
علی حسنی
علیرضا بوشهری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 153
  • نویسنده مسئول
  • پست الکترونیک:
    افیلیشن: دانشيار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
  • رفرنس