خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535095 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 156
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.2.535095

تحليل محتوای پيش نويس نقشه جامع علمی کشور و پيشنهاد الگوی ارزيابی آن

چکيده مقاله حاضر دو پرسش عمده را هدف مطالعه خود قرار داده است : نخست اين که ساختار کلان مفهومی نقشه جامع علمی کشور چيست و دوم چه مؤلفه هايی برای ارزيابی اين سند پيشنهاد می شود؟ روش تحقيق در بخش اول تحليل محتوا و در بخش بعدی مطالعه اسنادی است. يافته های تحليل محتوا بيانگر تأکيد اين نقشه بر سياست فشار علم (در مقابل کشش تقاضا)، همچنين برجستگی خاص ارزش های فرهنگی، دينی و ايدئولوژيک در مقابل ارزش های علمی و فناورانه و حرفه ای است. هم چنين يافته های اين مطالعه نشان داد که سه گروه مفاهيم علمی و فناوری (با 23/38 درصد)، مفاهيم اقتصادی (با 08/16درصد) و مفاهيم مديريتی (با 7/14درصد) به ترتيب بالا ترين سهم را در ساختار مفهومی پيش نويس نقشه ايفا می کنند. پس از آن در رتبه چهارم، مفاهيم جامعه شناختی، رتبه پنجم مفاهيم فرهنگی، رتبه ششم مفاهيم آينده پژوهی، رتبه هفتم مفاهيم سياسی و در نهايت در آخرين رتبه مفاهيم حقوقی قرار دارند. در پايان اين مقاله با اتکا به يک مطالعه اسنادی 18 مؤلفه در قالب يک الگو برای ارزيابی نقشه جامع علمی کشور تدوين و پيشنهاد شده است. کليدواژه ها: نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمي


نقشه جامع علمی کشور، ره‌نگاشت علم و فناوری، تحليل محتوا، ارزيابی ره نگاشت، توسعه علمی

امين ذاکر صالحی
غلامرضا ذاکر صالحی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 5
تعداد دانلود مقاله : 156
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] نفيسي، ع.، 1378؛ «تجربه برنامه­ريزي در بخش آموزش در ايران»؛ مجموعه مقالات همايش پنجاه سال برنامه­ريزي توسعه در ايران؛ مركز تحقيقات اقتصاد ايران،سازمان برنامه و بودجه.

  [2] الستي، آ.، 1387؛ «سند اول توسعه علمي كشور، ضرورت و رويكرد، همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور»؛ مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

  [3] اندیشکده آصف و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1386؛ «تدوین نقشه جامع علمی نظام سلامت به روش آینده‌نگری»؛ همایش مقدماتی رئیسان و دبیران کارگروه­های پروژه آینده­نگاری نظام سلامت.

  [4] محمدی، ا.، 1387؛ «مفهوم نقشه­های ساختاری علوم»؛ فصلنامه رهیافت، شماره 43، پاییز و زمستان.

  [5] خسرو خاور، ف.، 1388؛ «مقدمه­ای بر جامعه شناسی علم»؛ مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

  [6] Ednie, H., 2004, "Oil SANDS technology road map. Montreal", Vol. 97, Iss. 1082.

  [7] Wonglimpiyarat, J., 2007, "National foresight in science and technology strategy development, Futures"; Kidlington: Vol. 39, Iss. 6.

  [8] Probert, D., Shehabuddeen, N., 1999, "Technology road mapping: The issues of managing technology change", International Journal of Technology Management, Geneva: Vol. 17, Iss. 6.

  [9] Lee, S., Kang, S., Park, E., Park, Y., 2008, "Applying technology road-maps in project selection and planning", The International Journal of.

  [10] Kappel, T.A., 2001, "Perspectives on road maps: How organizations talk about the future", The Journal of Product Innovation Management, New York: Jan, Vol. 18, Iss. 1.

  [11] Xin, H., Yidong, G., 2006, "China bets big on big science", Science. Washington: Ma 17, Vol. 311, Iss. 5767.

  [12] تقوي، م.، پاكزاد، م.، 1387؛ «تأملي درباره نقشة جامع علمي كشور»؛ همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

  [13] مبيني دهكردي، ع.، 1387؛ «چشم­انداز 20 ساله و جايگاه نقشه جامع علمي كشور در تحقق آن»؛ همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

  [14] سلطاني، ب.، 1387؛ «سند دوم توسعه علمي كشور»؛ رويكرد ابعاد و حوزة شمول، همايش تدوين نقشه جامع علمي كشور، مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

  [15] هولستی، ال آر، 1380؛ «تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی»؛ تهران؛ انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

  [16] کریپندورف، ک.، 1383؛ «تحلیل محتوا مبانی روش شناسی»؛ تهران، نشر نی.

  [17] رایف و همکاران، 1998؛ «تحلیل کمّی پیام­های ارتباطی»؛ ترجمه مهدخت بروجردی علوی، سروش، چ 2، 1386.

  [18] ساروخاني، ب.، 1372؛ «روش­هاي تحقيق در علوم اجتماعي»؛ مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

  [19] Edquist, C. & Hommen, L., 1999, "Systems of innovation: Theory and policy for the demand side", in Technology in Society, Vol. 21, pp: 63-79.

  [20] کوستاف، ر.، اسکالر، ر.، 1997؛ «ره‌نگاشت علوم و فناوري»؛ مرکز آینده پژوهی علوم و فناوري دفاعی، 1388.

  [21] دلاور، ع.، 1376؛ «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»؛ انتشارات رشد.

  [22] الوانی، س.م.، 1378؛ «تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی»؛ انتشارات سمت.

  [23] هاولت، م.، رامش، ام.، 1996؛ «مطالعه خط مشی عمومی»؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1380.

  [24] NFS drafts STEM education plan, 2007, Community College Journal, Washington:Oct/Nov Vol. 78, No. 2.

  [25] Science road map charts ag's future, Dec 2002, Vol. 9, No. 12.