خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535088 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ تعداد مشاهدات: 136
DOI: 10.22034/jstp.2010.2.1.535088

تحليل شبکه نوآوری بين بخش‌های اقتصاد ايران

  در پژوهش حاضر روشی برای قياس ساختار و عملکرد اشاعه نوآوری بين بخش­های اقتصادی در ايران با چين و تايوان بيان شده است. شبکه اشاعه نوآوری بين بخشی از جريان‌های هزينه­های تحقيق و توسعه ساخته مي­شود که با استفاده از داده­های موجود در جداول داده ـ ستانده و هزينه تحقيق و توسعه هر بخش قابل محاسبه­اند. اين شبکه در سطوح انفرادی، ملی و گروهی وجود دارد و به بررسی بخش­های واقع در شبکه اشاعه نوآوری و عملکرد هر بخش مي­پردازد. نتايج بررسی در ايران در سطح انفرادی نشان مي­دهد که مهم­ترين بخش­ها عبارتند از فلزات اصلی و محصولات فکری که وضعيت بهتری نسبت به همتايان‌شان در چين و تايوان دارند. اما وضعيت ديگر بخش­ها در ايران قابل قياس با مشابهات موجود در چين و تايوان نيست. شرايط ديگر بخش­ها در ايران اين­گونه مي­نمايد که بيش ­ تر آن­ها از لحاظ نوآوری نيازمند به بخش­های اصلی ياد شده­اند. همچنين درباره خوشه­ها، نتايج بيانگر اين حقيقت است که خوشه­ها به‌مثابه زيرمجموعه‌ای بسيار مهم از شبکه اشاعه نوآوری در ايران عملکردی ضعيف دارند. در سطح ملی، شبکه اشاعه نوآوری تايوان از دو رقيب خود بسيار تواناتر است و ايران و چين شرايطی کمابيش يکسان دارند.


اشاعة نوآوري
اقتصاد ايران
جدول داده ـ ستانده
شبکه نوآوری
نظام ملي نوآوري

عباس پورفتحی
عبداله صوفی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 12
تعداد دانلود مقاله : 136
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. UNCTAD, 2005; “ Science, Technology and Innovation Policy Review, The Islamic Republic of Iran”, Available from: www.unctad.org/en/docs/iteipc 20057_ en.pdf
  2. Solow, R. ,1956; A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics,70:65–94.
  3. Aghion, P. and P. Howitt ,1997; Endogenous Growth Theory, Cambridge: The MIT Press.
  4. Nelson, R. ,1995; Recent evolutionary theorizing about economic change, Journal of Economic Literature,33;48–90.  
  5. Arthur, B. ,1989; Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events, Economic Journal, 99:116–31.
  6. David, P. ,1992; Heroes, herds, and hysteresis in technological history, Industrial and Corporate Change, 1:129–79.
  7. Freeman, C. ,1987; Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, London:Pinter.
  8. Edquist, C. and L. Hommen ,2008; Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe, Cheltenham: Edward Elgar.
  9. Nelson, R. ,1993;.National Systems of Innovation: A Comparative Study, Oxford:Oxford University Press.
  10. Pack, H. and L. Westphal ,1986; Industrial strategy and technological change: Theory versus reality, Journal of development Economics, 87:87–128.
  11. Chang ,p, Shih,H., 2005; Comparing patterns of intersectoral innovation diffusion in Taiwan and China: A network analysis. Technovation 25,155–169
  12. Marengo, L., Sterlacchini, A., 1990. Intersectoral technology flows.Methodological aspects and empirical applications. Metroeconomica41, 19–39.
  13. Lundvall, B. ,1992; National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, London:Pinter.
  14. Nelson, R. and N. Rosenberg ,1993; Technical innovation and national systems, in R. Nelson (ed.),
  15. Nelson, R. ,1990; Capitalism as an engine of progress, research Policy, 19:193-214.
  16. Leoncini, R., Montresor, S., 2001b. DRUID 2001 Nelson and WinterConference. A comparative analysis of core and extra-core relationshipsin technological systems, Available from http://www.druid.dk/conferences/
  17. Schumpeter, J. ,1939; Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. 2 Vols. N.Y.: McGraw Hill.
  18. Leoncini, R., Maggioni, M.A., Montresor, S., 1996; Intersectoral innovation flows and national technological systems: network analysis for comparing Italy and Germany. Research Policy 25, 415–430.