خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535081 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 173
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.4.535081

بررسی ميزان همکاريهای علمی ايران و کشورهای هم جوار در تاليف مشترک از سال 1990 تا 2007

هدف از این پژوهش، تعیین میزان همکاری‏های علمی بین ایران و کشورهای هم‌جوار در تأليف مشترك مقاله‌هاي منتشر‌شده مجلات ISI در سال‌های 1990 ـ 2007 است. در این پژوهش از روش توصیفی‏تحلیلی با استفاده از ابزارهای علم‏سنجی استفاده شده است. شاخص تأليف مشترک براي سنجش میزان همکاری شده استفاده است. نتايج پژوهش نشان می‏دهد که بیش‏ترین همکاری‏های علمی ایران در میان کشورهای هم‌جوار با کشورهای روسیه، ترکیه، و پاکستان است. بیش‏ترین همکاری‏ها در حوزه‌های موضوعی فیزیک، زیست‏شناسی و شیمی صورت گرفته است. مقاله‌های مشترک در مجله‌هایی منتشر شده‏اند که ضریب تأثير بالایی دارند. میزان همکاری‏های علمی در بازه زمانی پژوهش از سیر صعودی برخوردار است. دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی و تهران از میان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بیش‌ترین همکاری را با کشورهای مجاور هستند. میزان تولیدات علمی هر کشور با میزان همکاری‏های علمی آن کشور از همبستگی بالایی برخوردار است. این پژوهش نشان می‏دهد که به نظر می‏رسد روابط سیاسی بین کشورها، در شکل‏گیری همکاری‏ها مؤثر باشد؛ ولي علایق فرهنگی مشترک از قبیل دین و مذهب در شکل‏گیری همکاری‏ها نقش قابل توجهی نداشته باشد، هرچند تأثير زبان مشترک در شکل‏گیری همکاری‏ها تا حدودی قابل مشاهده است.


تأليف مشترک
علم سنجي
همکاری علمی

خاليد ولايتی
علیرضا نوروزی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 8
تعداد دانلود مقاله : 173
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] محسني، م.، 1372؛  مباني جامعه‏شناسي علم: جامعه، علم و تكنولوژي؛ تهران: كتابخانه طهوري، 1372.

  [2] Archambault, É., Côté, G., Michaud, B., 2008; "Potential for scientific collaboration between Canada and Nordic countries, 1998-2003 Denmark – Finland - Iceland - Norway – Sweden" Retrieved September 10, from http://www.science-metrix.com/eng/ projects_2005_Scientific_Collaboration.

  [3] حرّي، ع.، 1372؛ مروري بر اطلاعات و اطلاع‌رساني؛ تهران، دبيرخانه هيات امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور.

  [4] رحيمي، م.، فتاحي، ر.، 1386؛ "همكاري علمي و توليد اطلاعات: نگاهي به مفاهيم و الگوهاي رايج در توليد علمي مشتر"؛. فصلنامه كتاب، دوره71، ش. 2، صص. 238-245.

  [5] سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور؛ سند چشم انداز بلند مدت جمهوري اسلامي ايران. بخش‌نامه شماره 193000/101 مورخه 20/9/1382.

  [6] شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1387؛ نقشه جامع علمی کشور. پیش‌نویس سوم. تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1387.

  [7] OECD, 2005; Science technology and industry scoreboard; Retrieved September 10, 2008, from http://www.oecd.org/sti/scoreboard.

  [8] Katz, J.S., Martin, B.R., 1997; What is research collaboration?; Research Policy, vol. 26, No. 1, pp: 1-18.

  [9] حريرچي، گ.، 1384؛ بررسي عوامل همکاري نويسندگان ايراني در تدوين مقالات مشترک آي. اس. آي با نويسندگان خارجي در حوزه علوم تجربي در سال 2003 ميلادي؛ پايان‏نامه کارشناسي‏ارشد کتابداری و اطلاع‏رسانی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه تهران، 1384.

  [10] دانش، ف.، رحيمي، ع.، بابايي، ف.، 1386؛ بررسي ميزان همکاري گروهي محققان مراکز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و در اجراي طرح‏هاي پژوهشي طي سال‌هاي 1380-1385؛ مديريت اطلاعات سلامت، ويژه‏نامه شماره 1.

  [11] Glanzel, W., Schubert, A., Czerwon, J., 1999; A bibiliometric analysis of international scientific cooperation of the European Union (1985-1995); Scientometrics, Vol. 45, No. 2, pp: 185-202.

  [12] Garg, K.C., Padhi, P., 2001; A study of collaboration in laser science and technology; Scientometrics, Vol. 51, No. 22, 415-427.

  [13] Osareh, F., Wilson, C. S., 2002; Collaboration in Iranian scientific publications; Libri, Vol. 52, No. 2, pp: 88–98.

  [14] Wang, Y., & et al., 2005; Scientific collaboration in China as reflected in coauthorship; Scientometrics, Vol. 62, No. 2, pp: 183-198.

  [15] Schubert, A., Glanzel, W., 2006; Cross-national Reference in co-authorship references and citations; Scientometrics, Vol. 69, No. 2, pp: 409-428.

  [16] Royle, J., & et al., 2007; Publishing in international journals: An examination of trends in Chinese co-authorship; Scientometrics, Vol. 71, No. 1, pp: 59–86.

   [17] Lee, S., Bozeman, B., 2005; The impact of research collaboration on scientific productivity; Social Studies of Science, Vol. 35, No. 5, pp: 703-723.

  [18] Bordon, M., Gomez, I., 2000; Collaboration networks in science; In: The Web of knowledge: A festschrift in the honor of Eugene Garfield. Medford: Information today., pp: 197-213.

  [19] Morrison, P.S., & et. al., 2003; Reearch collaboration among university scientists; Higher Education Research & Develipment, Vol. 22, No. 3, pp: 275-296.

  [20] Melin, G., 2000; Pragmatism and self-organization research collaboration on the individual level; Research Policy, Vol. 29, No. 1, pp: 31-40.

  [21] Narin, F., Stevens, K., Whitelow, E.S., 1991; Scientific co-operation in Europe and the citation of multinationally authored papers; Scientometrics, Vol. 21, No. 3, pp: 313-323.

  [22] Hicks, D.M., Katz, J.S., 1996; Science policy for a highly collaborative science system; Science and Public Policy, Vol. 23, No. 1, pp: 39-44.

  [23] Glanzel, W., Schubert, A., 2001; Double effort= Double impact? A critical view at international co-authorship in chemistry; Scientometrics, Vol. 50, No. 2, pp: 199-214.

  [24] Melin, G., Persson, O., 1996; "Studing research collaboration using co-authorships"; Scientometrics, Vol. 36, No. 3, pp: 393-377.

  [25] Okubo, Y., Zitt, M., 2004; "Searching for research integration acroos Europe: A closer look at international inter-regional collaboration in France"; Science and Public Policy, Vol. 31, No. 3, pp: 213-226.