خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535075 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 143
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.4.535075

انتخاب رويکرد مناسب در تعيين اولويت های تحقيقاتی فناوری : فناوری غشا در شرکت ملی گاز ايران

تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح ملي، بخشي و بنگاهي، ضرورتي است که در دهه‌هاي اخير بيش‌تر به آن توجه شده است. تاکنون روش‌هاي مختلفي در اين خصوص توسعه داده شده است که به‌طور عمده با رويکردهاي عددي و به صورت کمي انجام پذيرفته و بعضي اوقات نتايج صحيحي به همراه نداشته است. در اين راستا، ترکيبي از روش­هاي کمي و کيفي تعيين اولويت تاحدی اين ضعف را پوشش داده و براي شرايط مختلف، پاسخ‌هاي مناسبی ارائه كرده است. در اين مقاله سعي شده است تا با استفاده از روش انتخاب فنّاوري‌هاي كليدي، روشي براي تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي در سطح بخش ارائه و سپس از آن در تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي غشا در صنعت گاز کشور استفاده شود.


اولویت‌بندی تحقیق و توسعه
روش فنّاوري‌های کلیدی
فنّاوري غشا

سيدمحمدصادق اماميان
عبداله ايران خواه
مهدي صحاف‌زاده
ناصر باقري مقدم

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 143
 • رفرنس
 • [1] كيه‌زا، ويتوريو، 1384، راهبرد و سازماندهي تحقيق و توسعه، ترجمه سيد سپهر قاضی نوري، انتشارات مرکز صنايع نوين .

  [2] گروه آينده انديشي بنياد توسعه فردا؛ روش‌هاي آينده‌نگاري فنّاوري‌‌، بنياد توسعه فردا، 1384.

  [3] Porter, M. E., 1980; Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors; Free Press, New York.

  [4] Porter A. et.al., 1998; Forecasting and management of technology, John Wiley & Sons.

  [5] Hax A.C., Majluf N.S., 1996; The Strategy concept and process: A pragmatic approach, Prentice Hall.

  [6] Booz- A., Hamilton, 1981; The strategic management of technology, Outlook, Fallwinter.

  [7] Hamel, G., Heene, A., 1994; Competence based competition; John Wiley & Sons, Chichester.

  [8] Hamel, G., Prahalad, C. K., 1989; Strategic Intel; Harvard Business Review, Vol. 67, No. 3, pp: 63-67.

  [9] D'Aveni R.A., 1994; Hypercompetitive rivalries – competing in highly dynamic environments; Free Press, New York.

  [9] Itami, H., Numagami, T., 1992; "Dynamic interaction between strategy and technology"; Strategic Management Journal, No. 13, pp: 119 - 135.

  [10] Chiesa, V., Barbeschi, M., 1994; Technology strategy in competence-based competition; Wiley.

  [11] Chiesa, V., Coughlan, P., Voss, C. A., 1993; Innovation as a business process; Working Paper, London Business School.

  [12] باقري مقدم، ن.، 1383، مطالعات تحليل جذابيت و تدوين راهبرد توسعه فنّاوري پيل سوختي در کشور و راهکارهاي پياده‌سازي آن؛ کميته راهبري پيل سوختي.

  [13] Ghazinoory, S., et.al., 2009; A new definition and framework for the development of a national technology strategy: The case of nanotechnology for Iran, Technol. Forecast. Soc. Change.

  [14] Figueira, J. et.al., 2005; Multiple criteria decision analysis; Springer.

  [15] ناظمي امير، قديري روح‌اله، 1385؛ آينده‌نگاري از مفهوم تا اجرا، انتشارات مرکز صنايع نوين.

  [16] UNIDO Technology foresight manual, vol. 1, No. 2.

  [17] Khalil T., 2000; Management of technology: the key to competitiveness and wealth creation; McGraw Hill.

  [17] سيدسياوش مدائني س.س.، اسماعيلي م.، 1385؛ "جداسازي گازها با غشاها "؛‌ كرمانشاه ، دانشگاه رازي، 1385.

  [18] Karol I. Pelc; Knowledge mapping: A tool for management of technology.

  [19] Hawkins, R.G., 1992; Economic evaluation of CSIRO industrial research; CSIRO Institute.

  [19] Lindgren M., 2003; Scenario planning; 1st ed, Great Britain publication.

   [20] Little, A. D., 1981; The strategic management of technology; European Management Forum, Davos.

  [21] Molas J.G., 2001; Creative balancing: selecting research priorities practices and tools, SPRU.

  [24] Schainker R., 2006; Program on technology innovation: scenario-based technology R&D strategy for the electric power industry: Final Report, vol. 1, No. 2, Technical Report.