خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535074 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 181
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.3.535074

خط مشی توسعه پارک‌های علمی در مناطق دارای نوآوری کمتر از حد انتظار

امروزه ايجاد پارک­هاي علمي يکي از استراتژي­هاي اساسي توسعة کسب­وکار منطقه­اي و ايجاد نواحي نوآور به شمار مي‌رود. براي توسعة پارک­هاي علمي، اغلب از نظريه­هاي مربوط به نواحي نوآور  استفاده مي­شود و توانمندي‌ها و ضعف‌هاي ناحيه کمتر به‌حساب مي‌آيد. از آنجا که پارک‌هاي علمي بخشي از زنجيرة نظام نوآوري ملي/ منطقه­اي هستند، مي­توان ادعا کرد که خط­مشي­هاي توسعة پارک­ها بايد با خط­مشي توسعة نوآوري ناحية ميزبان آنها همخوان باشد. در اين مقاله فرض بر آن است که خط­مشي­هاي نوآوري در مناطق داراي نوآوري کمتر از حد انتظار، مي­توانند رهنمود مناسبي براي توسعه پارک­هاي علمي ايران به­دست دهند.

اين مقاله، با مرور آثار و متون پژوهشي اين دوره، موانع نوآوري در مناطق مختلف و خط­مشي­هاي ارتقاي نوآوري در نواحي کمتر نوآور را با هدف تعميم آنها به توسعة پارک­­­هاي علمي بررسي مي­کند. سپس با توجه به داده‌هاي مرتبط با  نوآوري، استان­هاي ايران را به سه گروه ناحية شهري گسسته (شامل دو استان)، ناحية صنعتي قفل‌شده (شامل هشت استان) و ناحية جانبي (شامل 18 استان) دسته­بندي مي‌کند و خط­مشي­هاي مناسبي براي توسعة پارک­هاي علمي در اين مناطق پيشنهاد مي‌دهد


پارك علمي
توسعه اقتصاد منطقه اي
خط مشي نوآوري
نواحي نوآور

پريسا رياحی
غلامعلی فرجادی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 3
تعداد دانلود مقاله : 181
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • Porter, M. E. Clusters of Innovation: Regional Foundations of U.S. Competitiveness, Working Paper. Washington, DC: Council on Competitiveness, 2001.

  Oh, D._S. and Park, C._B. “Experiences of Technopolis Development in Republic of Korea : policy and recent trends”. The proceeding of ASPA 10th Annual Conference. Isfahan: Isfahan Science and Technology Town publication, 2006, Pp 9-35.

  Moradi, R. “Support Service Systems for STPs in Developing Countries: The experience of Sheikh Bahai Technology Park, ISTT”. The proceeding of IASP Asia-Pacific conference on Science and Technology Parks. Bangkok. 2004. Available at http://www.iasp.ws

  Choi, B. High-Technology development in Regional Economic Growth: policy implications of dynamic externalities, (The Bruton center for Development Studies Series). England: Ashgate Publishing Company, 2003.

  هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي. ارزيابي علم و فناوري در جمهوري اسلامي ايران، (اولين ارزيابي كلان)، تهران: انتشارات شوراي­عالي انقلاب فرهنگي، 1382. 

  Todtling, F. and Tripple, M. “One Size fits all? Towards a differentiated policy approach with respect to regional innovation systems. Research Policy, Vol. 34, Issue 8, 2005, Pp. 1203-1219

  Willoughby, K. W. "Building Internationally Competitive Technology Regions: The Industrial-Location-Factors Approach and the Local-Technological-Milieux Approach”, Journal of International and Area Studies, Vol. 7, No. 2, 2000, Pp. 1-36

  Blakely, E. J. "Innovative Regions for Global Competition – A New Search for the Golden Goose". Australia and New Zealand Economic and Regional Development Conference, 2005. Available at http://faculty.arch.usyd.edu.au/web/research/prc/Transcripts/RegionalInnovation-final.pdf

  Porter, M. E. “Clusters and the New Economics of Competition”. Harvard Business Review, 1998. Pp. 77-90

  Saxenian, A. Regional Advantage – Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge: Harvard University Press. 1994.

  SGS Economics and Planning Pty Ltd. Regional Business Development Literature Review. Research Report, Australia, Department of Transport and Regional Services, 2002, Available at http://www.sgs-pl.com.au

  Luger, M.I. and Goldstein, H.A. Technology in the Garden: Research Parks and Regional Economic Development. Chapel Hill & London: The University of North Carolina Press, 1991.

  Isaken, A. "National and Regional Contexts for Innovation", A chapter in Asheim, B.T. [Eds] Regional Innovation Policy for Small-Medium Enterprises. Edward Elgar Publishing, 2003, Pp. 49-77

  Porter, M. E. “What is Strategy?”. Harvard Business Review, Nov/Dec96, Vol. 74, Issue 6, 1996, Pp. 61-79

  Malecki, E. J. Technology and Economic Development: The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness. Addison-Wesley Longman, 1997.

  Morgan, K. and Nauwelaers, C. Regional Innovation Strategies: The Challenge for Less-Favored Regions. Routledge, 2002.

  MSRD. “Building a Commercial Base for Tomorrow’s Industries, a framework for Victoria’s technology parks”. Working Paper. Australia, Ministry for State and Regional Development, 2001. Available at http://www.business.vic.gov.au/busvicwr/_assets/main/lib60029/01_technology_parks_framework.pdf

  Baker, J. “Development of Technology Incubators, Parks and Precincts in Queensland: a review and start-up guide for proponents”. White paper. Queensland Innovation Council, Available at http://www.sd.qld.gov.au/dsdweb/v3/guis/templates/content/gui_cue_doc.cfm?id=8494

  Porter M. E. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990.

  Quintero, J. P. “Regional Economic Development: An Economic Base Study and Shift-Share Analysis of Hays County, Texas”, Applied Research Projects, 2007, Paper 259.
   Available at http://ecommons.txstate.edu/arp/259

  Hauknes, J. “Norwegian Input-Output Clusters and Innovation Patterns”, in: OECD, Boosting Innovation: The Cluster Approach, Paris: OECD, 1999, Pp. 61-90.

  DeBresson, C. and Hu, X. “Identifying Clusters of Innovative Activity: A New Approach and a Toolbox”, in: OECD, Boosting Innovation: The Cluster Approach, Paris: OECD, 1999, Pp. 27-60.

  پايگاه اينترنتي مرکز آمار ايران. فهرست جداول حساب­هاي ملي ايران 1385-1370، نتايج آمارگيري از واحدهاي تحقيق و توسعه کشور سال­هاي 1383 و 1379، نتايج آمارگيري از کارگاه­هاي صنعتي داراي 10 نفر کارکن و بيشتر سال­هاي 1383 و 1379.  http://www.sci.org.ir.

  Isserman, Andrew M., “The Location Quotient Approach for Estimating Regional Economic Impacts”, Journal of American Institute of Planners, Vol.43, No.2, 1977, Pp.33-41.

   اکبري، نعمت اله و مصري نژاد، شيرين. "بررسي وضع اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي استان اصفهان در طي دوره (75-1365)- رهيافت تغيير سهم و شاخص LQ"، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، جلد 15، شماره 3، 1382.

  Landau, S., and Everitt B. S., A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman & Hall/CRC Press LLC, 2004.