خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535069 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 151
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.3.535069

اولويت بندی ابزارهای سياستی حمايت از شرکت‌های تازه تاسيس فناوری محور در کشور با استفاده از مدل تصميم گيری چند معياره فازی

در سال‌هاي اخير، "شركت‌هاي تازه تأسيس فناوري محور"، به عنوان موتور رشد سريع اقتصادي، مورد توجه بسياري از محققان و سياست‌گذاران در كشورهاي مختلف بوده‌اند.

ميزان بسيار بالاي رشد اشتغالزايي، فروش، صادرات و سرماية اين شركت‌ها، و به‌ويژه نقش آنها در ايجاد فرصت‌هاي شغلي با كيفيت بالا، اين شرکت‌ها را در كانون توجه سياست‌گذاران در بسياري از كشورهاي دنيا قرار داده است. نقش مهم NTBFها، "اشاعة فناوري در شبكه‌هاي نوآوري است. اين شرکت‌ها از طريق کمک به انتقال فناوري از بخش‌هاي تحقيقاتي به بخش‌هاي توليدي و صنعتي، نقش بسيار مهمي در توسعه فناورانه به عهده داشته‌اند.

در نتيجه، با توجه به اهميت فراوان اين شركت‌ها و همچنين، از آنجا كه توسعة آنها به دلايل بسياري نيازمند برنامه‌ريزي و حمايت صحيح دولت است، در اين مقاله ابتدا به شناسايي ابزارهاي مناسب براي كمك به ايجاد و رشد NTBFها مي پردازيم؛ سپس با استفاده از ديدگاه‌هاي گروههاي مختلفي از خبرگان و به کمک يک مدل تصميم‌گيري چندمعيارة فازي، ابزارهاي سياستي اولويت‌دار را تعيين مي‌کنيم.


New technology-based firms (NTBFs), High-tech SMEs, Technology policy, Venture capital (VC), MCDM

سروش قاضی نوری
عليرضا علی احمدی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 6
تعداد دانلود مقاله : 151
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
 • [1] European Communities, 2002, “A Guide to Financing Innovation”, Innovation and SMEs Program.

  [2] Licht, G. and Nerlinger, E., 1998, “New Technology-based Firms in Germany: A Survey of the Recent Evidence”, Research Policy 26 (9), 1005-1022.

  [3] Humphrey J. and H. Schmitz, 1995, “Principles for Promoting Clusters & Networks of SMEs”, Number 1, UNIDO, Vienna.

  [4] Henry, C., S. Hill and De Faoite, D., 2001, “Encouraging Innovative Start-ups: In Search of the Technology-based Entrepreneur”, 31st European Small Business Seminar, Dublin.

  [5] Faulhaber G.R., 2000, “Emerging technologies and public policy” in Wharton on managing emerging technologies, ed. G.S. Day, P.J.H. Schoemaker and R.E. Gunther, John Wiley & Sons, Inc., New York.

  [6] Lerner, J., 1999b, “The government as venture capitalist: the long-run impact of the SBIR program”, Journal of Business 72 (3), 285-318.

  [7] Lerner, J., 1999a, “Public venture capital: rationales and evaluation”, in The Small Business Innovation Research program: challenges and opportunities, C.W. Wessner, (ed.); Board on Science, Technology and Economic Policy, National Research Council.

  [8] Storey D.J. and B.S. Tether, 1998, “Public policy measures to support new technology-based firms in the European Union”, Research Policy 26(9), 1037–1057.

  [9] Barrow, C., 2001, “Incubators”, John Wiley & Sons.

  [10] Lundström A. and L. Stevenson, 2001, “Entrepreneurship Policy for the Future”, Volume 1 of the Entrepreneurship for the Future Series, Swedish Foundation for Small Business Research.

  [11] Dossani R. and M. F. Kenney, 2002, “Providing Financing for Technology-based SMEs”, Expert Meeting on Improving the Competitiveness of SMEs through Enhancing Productive Capacity: Financing Technology, Geneva.

  [12] Hsu, Y.G., and Tzeng, G.H., and Shyu, J.Z., 2003, “fuzzy multiple criteria selection of government–sponsored frontier Technology R&D projects”, R&D management, 33(5), 539-551.

  [13] Chou, T.Y., and Liang, G.S., 2001, “Application of a fuzzy multi–criteria decision–making model for shipping company performance evaluation”, Maritime policy & Management, 28 (4), 375-392.

  [14] Hsu, Y.G., and Shyn, J.Z., and Tzeny, G.H., 2005, “policy tools on the formation of new biotechnology firms in Taiwan”, Technovation, 25(3), 281-292.

  [15] قدسي‌پور، ح.، 1381، "فرآيند تحليل سلسله مراتبي"، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران.

  [16] Lundström A. and Stevenson, L., 2002, “On the Road to Entrepreneurship, Policy-Summary”, Swedish foundation for Small Business Research.

  [17] Avnimelech, G. and Teubal, M., 2002, “Venture capital policy in Israel: a comparative analysis and lessons for other countries”, International Conference: Financial Systems, Corporate Investment in Innovation and Venture Capital, organized by UNU- INTECH, Brussels.

  [18] Shertler, A., 2003, “Driving forces of venture capital investments in Europe: a dynamic panel data analysis”, Kiel Institute for World Economics, Kiel, Germany.

  [19] سرکيسيان، آ.، 1383، " ملاحظاتي در طراحي سياست‌هاي تشويق سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير "، اولين همايش ملي صنعت سرمايه­گذاري مخاطره­پذير، تهران.

  [20] قاضي نوري، س.، 1382، "بررسي مراکز و فعاليتهاي مرتبط با کارآفريني در دانشگاههاي جهان، با تاکيد بر فعاليت­هاي آموزشي"، گزارش طرح پژوهشي، مرکز کارآفريني دانشگاه علم و صنعت ايران.