خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535059 تاریخ انتشار: ۳ / ۷ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 258
DOI: 10.22034/jstp.2009.1.2.535059

ارائه مدل باغ مرکبات برای شناسايی معيارها و عوامل موفقيت صنعت نرم‌افزار ايران

    نرم‌افزار عنصری کلیدی در افزایش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در جوامع حاضر و  همچنين صنعتی دوستدار محیط زیست و دارای رشد جهانی بالاست؛ در عین حال حیاتی‌ترین عنصر سیستمهای دولتی و تجاری است که هر کشوری می بايد برای خود ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه رشد صنعت نرم‌افزار را به عنوان فرصتی برای رسیدن به کشورهای پیشرفته و راه درمانی برای توسعه نامتوازن خود می‌بینند چنانکه در ایران نیز این تمایل وجود دارد که از ظرفیت نرم‌افزار برای رشد و توسعه کشور استفاده گردد. بر اساس موج سوم نظریه‌های توسعه صنعتی که دولت را به عنوان سکاندار کشتی توسعه فرض می‌کنند و در جهت کمک به سیاستگذاری صنعت نرم‌افزار، مدلهای عوامل موفقیت مختلفی برای صنایع نرم‌افزاری ارائه شد که از میان آنها می‌توان مدل عوامل موفقیت صادرات نرم‌افزار، مدل تخم‌مرغی و چارچوب دایاسیندهو را نام برد. اما در این میان جای یک مدل جامع که عوامل موفقیت و اولویتها را با درجه انتزاع کمتری بیان کند، در کنار صادرات به بازار داخلی توجه نماید، علاوه بر عوامل موفقیت با نگاهی سیستمی معیارهای موفقیت را نیز ارائه نماید، و نقش عوامل اثرگذار اما غیر قابل کنترل بر موفقیت صنعت نرم‌افزار را در مدل نشان دهد، خالی بوده است. در این تحقیق، بعد از بررسی اثر صنعت نرم‌افزار روی جامعه، مدلهای عوامل موفقیت و عوامل موفقیت صنایع نرم‌افزاری کشورهای پیشرو در منابع موضوع، مدلی از عوامل موفقیت متشکل از 6 منظر دولت، مشتری، ساختار و فرایند داخلی، سرمایه انسانی، زیرساخت، و عوامل محیطی ارائه گردید که هر یک از این منظرها نیز خود چندین عامل موفقیت صنعت نرم‌افزار ایران را شامل می‌شوند. در انتها بعد از تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از خبرگان به سه طریق وبگاه، پست الکترونیکی، و کاغذی و با استفاده از استعاره باغ مرکبات، مدل نهایی عوامل موفقیت صنعت نرم‌افزار ایران با عنوان مدل باغ مرکبات صنعت نرم‌افزار ارائه شده است.


اولویت‌هاي صنعت نرم افزار
سیاستگذاری صنعت نرم‌افزار
صنعت نرم افزار
عوامل موفقیت صنعت نرم‌افزار
مدل باغ مرکبات صنعت نرم‌افزار

امين خدابنده اميری
شعبان الهی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 46
تعداد دانلود مقاله : 258
 • نویسنده مسئول
 • رفرنس
  1. آبان سامانه اطلاعات. (1383). اولویتهای تولید نرمافزار کشور. تهران: مرکز صنایع نوین.
  2. اِوانز, پ. (1380). توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی. ترجمه ع. زندباف و ع. مخبر، تهران: طرح نو.
  3. توکلی مقدم, ر. , و سبحانی, ر. (1381). راههای مختلف شناخت محیطی بازار هدف در مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی صنعت نرمافزار. مدیریت و توسعه (13), 68-85.
  4. دانایی فرد, ح., الوانی, م., آذر, ع. (1383). روش شناسي پژوهش كمي در مديريت: رويكردي جامع. تهران: صفار.
  5. شرکت تحقیقات و توسعه صادرات ثنارای. (1385). راهبردهای توسعه صادارت نرمافزار ایران. تهران: مرکز صنایع نوین.
  6. شرکت مهندسی سیستم یاس. (1383). برنامه ریزی راهبردی صنعت نرمافزار. تهران: مرکز صنایع نوین.
  7. صحرايی، ش (1385) .بررسي رابطه دولت الكترونيكي وتحقق عدالت اجتماعي در ايران، پايان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی الهی،ش؛ دانشگاه تربيت مدرس
  8. کاپلان, ر., و نورتون, د. (1383). سازمان استراتژی محور. ترجمه پ. بختیاری. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
  9. کاتلر, ف. , و آرمسترانگ, گ. (1385). اصول بازاریابی. چاپ ششم.ترجمه ب. فروزنده . تهران: نشر آموخته.

   

  1. Anchordoguy, M. (2000). Japan’s software industry: a failure of institutions? 29, 391–408.
  2. Arora, A., & Athreye, S. (2002). The software industry and India’s economic development. Information Economics and Policy , 14, 253–273.
  3. Arora, A., Arunachalam, V. S., Asundi, J., & Fernandes, R. (2001). The Indian software services industry. Research Policy , 30, 1267–1287.
  4. Athreye, S. S. (2004). Role of Transnational Corporations in the Evolution of a High-Tech Industry: The Case of India’s Software Industry––A Comment. World Development , 32 (3), 555–560.
  5. Bardhan, A. D., & Kroll, C. A. (2006). Emerging and an Emerging Sector: The Russian Software Industry and its Global Linkages. Industry and Innovation , 13 (1), 69-95.
  6. Barr, A., Tessler, S., & Miller, W. F. (2002). Korea and the Global Software Industry. Korea IT Industry Promotion Agency. available at: www.aldo.com/Publications/Papers/Korea2002.pdf: Aldo.com.
  7. Breznitz, D. (2007). Industrial R&D as a national policy: Horizontal technology policies and industry-state co-evolution in the growth of the Israeli software industry. Research Policy , 36, 1465-1482.
  8. Bruell, N. (2003). Exporting Software From Indonesia. Eectronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (7), 1-9.
  9. Carmel, E. (2003a). The New Software Exporting Nations: Impacts on National Well Being Resulting from their Software Exporting Industries. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (3), 1-6.
  10. Carmel, E. (2003b). The New Software Exporting Nations: Success Factors. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (4), 1-12.
  11. Carmel, E. (2003c). Taxonomy of New Software Exporting Nations. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (2), 1-6.
  12. Carmel, E., & Eisenberg, J. (2006). Narratives that Software Nations Tell Themselves. Communications of the Association of Information Systems , 17, 851-872.
  13. Chakraborty, C., & Jayachandran, C. (2001). Indian Software Industry: Structure, Trends, and Constraints. Journal of Services Research , 1 (2), 73-93.
  14. Comino, S., & Manenti, F. M. (2005). Government Policies Supporting Open Source Software for the Mass Market. Review of Industrial Organization , 26, 217-240.
  15. Contractor, F. J., & Kundu, S. (2004). The role of export-driven entrepreneurship in economic development: A comparison of software exports from India, China, and Taiwan. Technological Forecasting & Social Change , 71, 799–822.
  16. Coward, C. T. (2003). Looking Beyond India: Factors that Shape the Global Outsourcing Decisions of Small and Medium Sized Companies in America. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (11), 1-12.
  17. Dayasindhu, D. (2002). Embeddedness, knowledge transfer, industry clusters and global competitiveness: a case study of the Indian software industry. Technovation , 22, 551–560.
  18. D'Costa, A. P. (2003). Uneven and Combined Development: Understanding India's Software Exports. World Development , 31 (1), 211–226.
  19. Forge, S. (2006). The rain forest and the rock garden: the economic impacts of open source software. info , 8 (3), 12-31.
  20. Garvey, D., & Brennan, L. (2006). The Internationalisation of Indigenous Irish Software Technology Companies: An Exploratory Study. Irish Journal of Management , 26 (2), 81-108.
  21. Ghemawat, P. (2002). The Indian Software Industry in 2002. Harvard Business Review , 1-26.
  22. Heeks, R., & Nicholson, B. (2002). Software Export Success Factors and Strategies in Developing and Transitional Economies. University of Manchester, Institute for Development Policy and Management , Paper No. 2002-12.
  23. Jones, A. (2008). Industrial espionage in a hi-tech world. Computer Fraud & Security , (1), 7-13.
  24. McManus, J., & Floyd, D. (2004). A Macro and Micro Perspective of the Global Software Industry with Specific Orientation to India, China, and the Philippines. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics , 16 (4), 52-64.
  25. Mehregan, M., Safari, H., Naseri, P., Hosseini, F., & Sharifi, K. (2004). A Survey on US Economic Sanction Effects on Iranian High Tech Industries: Fuzzy Logic Approach. In Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 (Vol. 3070/2004, pp. 1168–1174). Berlin: Springer Berlin / Heidelberg.
  26. Nambisan, S. (2002). Software firm evolution and innovation–orientation. Journal of Engineering and Technology Management , 19, 141–165.
  27. Nicholson, B., & Sahay, S. (2003). Building Iran's Software Industry: An Assessment of Plans and Prospects. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (6), 1-19.
  28. Power, R., & Forte, D. (2006). Ten years in the wilderness — a retrospective Part 2: Cyber Security = National Security. Computer Fraud & Security , 2006 (2), 16-20.
  29. Taylor, A. (2005). An operations perspective on strategic alliance success factors: An exploratoty study of alliance managers in the software industry. International Journal of Operations & Production Management , 25, 469-490.
  30. Tessler, S., Barr, A., & Hanna, N. (2003). National Software Industry Development: Considerations for government planners. Electronic Journal of Information Systems for Developing Countries , 13 (10), 1-17.