خلاصه وضعیت: کد مقاله: 535057 تاریخ انتشار: ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۸۷ تعداد مشاهدات: 365
DOI: 10.22034/jstp.2008.1.1.535057

استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ايران با تکيه بر مطالعه تطبيقی کشورهای منتخب

  مفهوم «نظام ملی نوآوري» به عنوان يک چارچوب مفهومی و ابزار تحليلی فعاليتهای نوآورانه کشورها و جوامع، امروزه مورد قبول و استفاده سازمانهای بين‌المللی مختلف مانند کميسيون اروپا، OECD و UNCTAD است. مقاله حاضر نيز بر روی همين مفهوم بر کشور ايران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکيه بر تجارب چند مورد از کشورهای منتخب و موفق، راهکارهای پيشنهادی را برای اصلاح آن ارائه کند.

اين راهکارها به دو دسته تقسيم شده‌اند: نخست اصلاحات نهادی که مستقيم براساس وضعيت کشورهای مورد بررسی استخراج شده‌اند و دوم اصلاحات راهبردی کلان که بر اساس مطالعه ميدانی و نظرخواهی از کارشناسان در قالب تحليل SWOT استخراج شده‌اند و به کل نظام مزبور مربوط می‌شوند. با اين ترتيب در تحقيق حاضر از ابزارهای متنوعی چون مطالعه تطبيقی، مطالعه ميدانی و تحليل SWOT برای استخراج راهکارهای اصلاح نظام ملی نوآوری ايران استفاده شده است.


ايران
تحليل SWOT
مطالعه تطبيقي
نظام ملي نوآوري
نگاشت نهادي

سید سپهر قاضی نوری
سید سروش قاضی نوری

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 73
تعداد دانلود مقاله : 365
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوي دكتراي مديريت، دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران
 • رفرنس
 • [1] OECD; “Innovation and economic performance”; Internal working document

  [2] Freeman, C.; “Technology policy and economic performance: Lessons from Japan”; Printer, London; 1987.

  [3] Lundvall, B.; “National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning”; Printer, London; 1992.

  [4] Nelson, R.; “National innovation systems, A comparative study”; Oxford university press, Oxford; 1993.

   [5] Metcalfe, S.; “The economic foundation of technology policy: Equilibrium and evolutionary perspectives”; Handbook of the economics of innovation and technological change, Blackwell publishers, Cambridge; 1995.

  [6] Niosi, J.; “National systems of innovations are X-efficient and X-effective, Why some are sallow learners”; Research Policy;2002; 31, 291-302.

  [7] مرکز تکنولوژي نيرو(متن)، "طراحي شبکه تکنولوژي در صنعت برق ايران"؛ 1382؛

  [8] Chang, P., Shih, H.; “The innovation systems of Taiwan and China: A comparative analysis”; Technovation; 2004; 24, 529-539.

  [9] Nasierowski, W. & Arcelus, F.J.; “On the efficiency of national innovation systems”;  Socio-Economic Planning Sciences; 2003; 37, 215-234.

  [10] قاضي نوري، سيد سپهر، "گزارش طرح مؤلفه‌هاي نهادها، زيرساختها و مديريت توسعه فنّاوري در نظام توسعه فنّاوري کشور"، معاونت فنّاوري وزارت علوم تحقيقات و فنّاوري، تهران؛ 1382.

  [11] Orstavik, F.& Nas, S.O.; “Institutional mapping of the Norwegian national system of innovation”; STEP group, Oslo; 1998.

  [12] راش، ه. و همکاران، " برنامه‌ريزي استراتژيک مؤسسات تحقيق و تکنولوژي، رويکرد تطبيقي"، انتشارات مؤسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي، تهران؛ ‌1379.

  [13] Dyson, R.; “Strategic development and SWOT analysis at the university of Warwick”; European Journal of Operational Research; 2004; 152, 631-640.

  [14] Hernesniemi, H.; “Evaluation of Estonian innovation system”; The Phare program; 2000.

  [15] Ghazinoory, s. & Ghazinoori,S. “Developing Iran’s government strategies for strengthrning the national system of innovation using SWOT analysis” , Science and puplic policy, 2006, 33, 529-540.