فهرست مقالات , سال 0,دوره1 شماره 55 XML
کلیدواژه ها: رتبه‌بندی| نظام| دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی| منطقه چشم‌انداز.
دوره:  1 | شماره:  55 | تاریخ:  | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
"نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور نشان دادن جايگاه رقابتی آنها در سطح جهانی و بين‌المللی به وجود آمده است. اولين رتبه‌بندی بين‌المللی دانشگاه‌ها در سال 2003، توسط دانشگاه شانگهای‌جياتانگ چين و با هدف بررسی وضعيت دانشگاه‌های اين کشور در مقايسه با دانشگاه‌های فعال در سطح بين‌المللی منتشر شد. با توجه به استقبال گسترده از نتايج حاصل از اين رتبه‌بندی، در سال‌های بعد سازمان‌های مختلف با اهداف متعددی نسبت به انتشار ليست‌های دسته‌بندی و رتبه‌بندی شده از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقدام کردند.