فهرست مقالات , سال 1388,دوره1 شماره 44 XML
: 4
: 0
: 0
نوآوري چيست؟ مرور ادبيات، مصاديق و ارائه تعريف جامع ابوالفضل كياني بختياري علي اكبر موسوي موحدي چكيده نامگذاري سال 1387 بنام سال نوآوري و شكوفايي، گفتمان جديدي را در سطح كشور مطرح نموده‌است كه حاكي از اهميت اين موضوع در راستاي پيشبرد علم، نوآوري و فناوري است. مفهوم نوآوري گاهي در گفتار و نوشتار برخي از محققين با واژه‌هايي همچون خلاقيت، نوآوري، كشف و اختراع بصورت جايگزين بكار برده مي‌شوند، در حالي هر كدام از مقوله‌ها داراي تعريف مختص بخود مي‌باشد. خلاقيت قدرت ايجاد انديشه نو، درخشش يك انديشه، بوجود آمدن نظر و ايده‌است و نوآوري خلاقيت متجلي شده و به مرحله عمل رسيده‌است، به عبارت ديگر نوآوري انديشه خلاق تحقق يافته است كه به بهبود فرايندهاو فراورده‌ها منجر شود و در تعريف كشف نيز بايد اذعان داشت كه كشف عبارت است از آشكار ساختن و بهره‌برداري و به ظهور رسانيدن يا اعلام چيزي كه وجود داشته ولي كسي قبلاً متوجه آن نشده‌است و يا آن را درك نكرده‌است، همچنين اختراع را از قوه به فعل درآمدن يك فكر جديد و يا ايجاد تغيير و تبديل روي وسايل موجود براي دستيابي به نتيجه جديد تلقي مي‌كنند. با توجه به اهميت موضوع نوآوري از يك طرف و سوءبرداشت برخي از محققان و مديران كشور، نويسندگان مقاله سعي دارند تا با تبيين تعاريف و مفاهميم مربوط به نوآوري و تمييز مفاهيم مترادف با آن نسبت به شفاف‌سازي هر چه بيشتر اين مقوله گام بر‌دارند.
  نویسندگان: رضا انصاری
  دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
   نویسندگان: فریبا عدلی
   دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0
    دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
    : 4
    : 0
    : 0
     نویسندگان: حميد رضا آراسته
     دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0
      نویسندگان: ليلا شريف خطيبی
      دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
      : 4
      : 0
      : 0
       دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
       : 4
       : 0
       : 0
        دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
        : 4
        : 0
        : 0
         نویسندگان: محمد اخلاقی
         کلیدواژه ها: موسسه‌ي فناوري ماساچوست، ام.آي.تي، فناوري فيزيكي، فناوري اجتماعي.
         دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
         : 4
         : 0
         : 0
          نویسندگان: عارفه قدسی زاده
          کلیدواژه ها: موسسات خيريه، تحقيقات علمي، محققين، حمايت مالي، كمك هزينه تحقيق
          دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
          : 4
          : 0
          : 0
          بنيادهاي خيريه پشتيبان علم عارفه قدسي‌زاده چكيده يكي از فعاليت‌هاي مورد توجه بنيادها خيريه، حمايت از تحقيقات علمي است. بنيادهاي خيريه فراواني در سراسر جهان به اين امر مي‌پردازند. اين حمايت‌ها در سه دسته كلي قابل تقسيم‌بندي است: حمايت‌هاي بيماري محور، حمايت‌هاي موضوع محور و حمايت‌هاي محقق محور. بحث اصلي ما در اين مقوله توضيح در مورد هر كدام از اين گروه‌هاست. در هر بخش مثال‌هايي از موسسات و جمعيت‌هاي خيريه فعال در آن زمينه در كشورهاي مختلف معرفي خواهند شد. در نهايت، با توجه به ناچيزبودن حضور موسسات خيريه حامي علم در ايران، پيشنهادهايي براي ايجاد اين گونه موسسات و توسعه فعاليت‌هاي مشابهي كه در ايران وجود دارد، ارائه مي‌شود. واژگان كليدي: موسسات خيريه، تحقيقات علمي، محققين، حمايت مالي، كمك هزينه تحقيق.
           نویسندگان: امير صابری
           دوره:  1 | شماره:  44 | تاریخ:  1388/1/29 | نوع مقاله: 
           : 4
           : 0
           : 0
           آشنايي با انجمن ترويج علوم هند امير صابري چكيده انجمن ترويج علوم هند يكي از نخستين بنيادهاي علمي شكل گرفته در هند است كه نزديك به يك و نيم قرن پيش در بستر تحولات ملي‌گرايانه هند و در راستاي جنبش آن كشور به سوي مدرنيزه شدن آغاز به كار كرده و تاكنون از قطب‌هاي علمي اين كشور در زمينه‌ي علوم پايه و نيز از پايگاه‌هاي مهم اجتماعي كردن علم در هند بوده‌است. دانشمندان بزرگ و سرشناسي در اين ساليان كارها و پژوهش‌ههاي علمي خود را با تكيه بر ساختارهاي پيشرو در اين انجمن صورت داده‌اند و نقش بي‌بديلي در پيشرفت علم و تفكر علمي در جامعه‌ي هند داشته‌اند. از اين ميان برندگان جوايز معتبر علمي بين‌المللي برخاسته‌اند كه سرآمد آن‌ها پروفسور رامان، برنده جايزه نوبل فيزيك در 1930 است. در حال حاضر اين موسسه سالانه ارائه دهنده دوره‌هاي دكتري و پسا دكتري در زمينه‌هاي علوم پايه و گرايش‌هاي پايه در پزشكي و مهندسي است و ميزبان دانشجويان، پژوهشگران و دانشمندان برجسته از سراسر جهان مي‌باشد.