فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 27 XML
کلیدواژه ها: نخبگان، ويژگيها، شناسايي، دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان، رشد، هيئتهاي علمي و آموزش عالي.
دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
: 4
: 0
: 0
اين مقاله، يافته‌هاي مهم درباره شناسايي، ويژگيها، و پرورش كودكان و بزرگسالان نخبه را مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين مبحث مطالعات طولي درباره اين افراد را در برمي‌گيرد و برخي از فعاليتها را براي پرورش موفقيت‌آميز دانش‌آموزان و دانشجويان در مقاطع ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي به بحث مي‌گذارد. تحليل متون بيانگر روشهايي چون جهش كلاسي و موضوعي، تدريس فشرده، گروه‌بندي بر اساس مهارتها، غني‌سازي و برنامه‌هاي درسي ويژه است كه فرصتهاي چالش برانگيزي را براي دانش‌آموزان ابتدايي و متوسطه فراهم مي‌سازد. پرورش دانشجويان، با كيفيت يادگيري آغاز مي‌شود. كيفيت يادگيري براي دانشجويان نخبه شامل توانايي در كشف دانش، حفظ درازمدت دانش، ايجاد ارتباط ميان دانش جديد و قديم، كشف دانش جديد، حل مسئله، انتقال دانش، و علاقه به يادگيري است. در خاتمه برخي از مشكلات كليدي پيش روي جوامع علمي ايران براي پرورش نخبگان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
  نویسندگان: محمد علی زلفی گل
  کلیدواژه ها: نخبگان، مهاجرت مغزها، مهاجرت ژنها، ژنهاي هوشمند، كشورهاي نخبه‌پذير، كشورهاي نخبه‌گريز.
  دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
  در اين مقاله مهاجرت ژنهاي هوشمند به عنوان يك نظريه جديد ارائه شده‌است. براساس اين نظريه نه تنها نخبگان كشور كه ثروت ملي مي‌باشند از دست مي‌روند بلكه پس از گذشت قرنها از نظر ژنتيكي كشورهاي نخبه‌پذير (مقصد)به جوامعع نخبه تبديل خواهند شد و درصد ژنهاي هوشمند آنها به شكل گسترده‌اي افزايش مي‌يابد. لذا در زمينه توليد علم، فن و فناوري همچنان پيشتاز خواهند بود. در نتيجه كشورهاي نخبه گريز (مبداء) روز به روز فقيرتر شده و به دليل همين فقر، وابسته‌تر مي‌شوند و تعادل جهاني با شدت بيشتري به هم مي‌خورد. بنابراين ضرورت دارد، موضوع حفظ، صيانت و كرامت نخبگان به عنوان يك پروژه ملي تعريف شود و عوامل دافعه‌زا رفع گردد. يكي از جمله راهكارهاي عملي براي جلوگيري از مهاجرت طيف وسيعي از ژنهاي هوشمند حمايت مادي و معنوي از گسترش و توسعه مقاطع تحصيلات تكميلي بالاخص مقاطع دكتري در داخل كشور و همچنين مشاركت تمامي شركتهاي خصوصي و دولتي در تأسيس مراكز پژوهشي تخصصي و همچنين بكارگيري نخبگان در اين مراكز مي‌باشد.
   نویسندگان: علی رؤوف
   کلیدواژه ها: تربيت معلم، معلم‌هاي حرفه‌اي (حرفه‌مند)،‌ دانايي سرشته با توانايي، الگوهاي تربيت معلم، سيماي تربيت معلم امروز، كارورزي، به سازي تربيت مع
   دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0
   در عصر دانايي بايد به جست وجوي عوامل ايجاد و ترويج دانايي پرداخت. دانايي به تنهايي كارساز نيست هر عنصر دانايي با عنصر ديگري به نام توانايي همساز شود تا ترويج حقيقي و راستين دانايي شكل گيرد. زمان زيادي گذشته بود كه رشد دانايي، هم زمان با ترويج آنها سرشته و آميخته نشده‌بود. از همين روي بود كه در اوايل دهه‌هاي نيمه دوم قرن بيستم نابسماني‌هاي آشكاري در زندگي انسانها و جوامع بروز كرد و زنگ خطر، بحران جهاني را به گوش رساند و كشورهاي پيش‌افتاده‌تر را با مساله‌اي جدي مواجه ساخت. موجي به وجود آمد كه پيام‌آور ناخشنودي‌هاي دلسرد كننده پيشين بود. در جستجوگري‌هاي نهايي، ريشه اين بحران در نظام‌هاي ناكارآمد آموزش و پرورش برخاسته از شيوه‌هاي سنتي تربيت معلم تشخيص داده‌شد. با اين تشخيص ويژگي‌هاي تربيت معلم ديروز مورد بحث و مداقه جدي و انتقاد قرار گرفت و اصول موجه‌تري براي تعليم معلم امروز تدوين گرديد و به جهانيان اعلام شد.
    نویسندگان: رضا منصوری
    کلیدواژه ها: جلسه‌داري، آسيب‌شناسي جلسات، مديريت زمان، فرهنگ جلسه‌گذاري.
    دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
    : 4
    : 0
    : 0
    بخش قابل توجهي از امور ادراي كشور ما در قالب جلسه انجام مي‌گيرد. در اين مقاله به آسيب‌هاي ناشي از بي‌توجهي به مديريت زمان در برگزاري و اداره‌ جلسه‌ها و نيز به آسيب‌شناسي رفتارهاي نوعي مديران و كاركنان سازمانها در جلسات مي‌پردازيم.
     کلیدواژه ها: توليد دانش، انتقال دانش، تحقيق و توسعه، كاربرد دانش، شركت‌هاي دانشگاهي.
     دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
     : 4
     : 0
     : 0
     در اين مقاله تلاش شده‌است تا كاركرد دانشگاه‌هاي بريتانيا در تبديل توليدات علمي به منابع مالي و ثروت گزارش شود. به طور معمول بودجه دانشگاهها از منابع معتنابهي تامين مي‌شود معمولاً در اكثر كشورها دولت منبع اصلي تامين كننده اعتبارات است لكن همان‌گونه كه شاهديم افزايش تعداد دانشگاه‌ها و جمعيت دانشجويي، دولت‌ها را از تامين بودجه و امكانات لازم براي دانشگاه‌ها ناتوان ساخته‌است. لذا دانشگاه‌ها براي انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود تلاش مي‌نمايند روشهاي مختلفي را براي تامين هزينه‌هاي خود به كار گيرند بدون آنكه از مسير اصلي خود كه توليد علم و دانش است منحرف شوند. يكي از روشهايي كه بويژه در دانشگاههاي بريتانيا براي كسب درآمد بكار گرفته مي‌شود، تبديل توليدات علمي به كالا و خدمات از طريق ايجاد شركت‌هاي دانشگاهي است. ايجاد اين شركتها گام جديدي است كه دانشگاه را به سمت طرح ايده‌هاي جديد كه نيازهاي جامعه را تأمين كند هدايت مي‌نمايد. بدون آنكه اين مراكز از مسير اصلي خود كه كشف مرزهاي جديد دانش براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و توسعه علم و فناوري است منحرف شوند. اين مقاله تشكيل شركت‌هاي تجاري در دانشگاه‌هاي برتيانيا، تأثير ايجاد آنها در تامين منابع مالي مورد نياز دانشگاهها و پيامدها و مشكلات موجود در اين مسير را بررسي نموده‌است. با توجه به اينكه برنامه توسعه چهارم بر محور دانش بنا شده‌است دانشگاه‌هاي ما با استفاده از تجربه‌هاي موفق ساير كشورها و بومي ساختن آنها علاوه بر حل مشكلات اقتصادي خود آموزش عالي را فعالانه در مسير توسعه علمي كشور قرار دهند
      نویسندگان: بهمن فكور
      کلیدواژه ها: تجاري سازي، انتقال تكنولوژي، دارايي فكري، حق مالكيت فكري، سازمان‌هاي تحقيقاتي عمومي.
      دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
      : 4
      : 0
      : 0
      تجاري سازي تحقيقات فرآيندي است كه دانش توليد شده در دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي تحقيقاتي را به محصولات قابل عرضه در بازار يا فرآيندهاي صنعتي تبديل مي‌كند. اين فرآيند مستلزم همكاري و تعامل جدي مراكز آموزش عالي و سازمان‌هاي تحقيقاتي وابسته به دولت، شركت‌هاي صنعتي، سازمان‌هاي مالي و سرمايه‌گذاري، كارآفرينان و افراد علمي مي‌باشد. در بررسي‌هاي به عمل آمده شش عامل كليدي شامل: تمركز بر بازار، فرهنگ سازماني، مديريت داخلي و سازماني، مديريت حقوق مالكيت فكري، شبكه‌سازي، كارآفريني و ايجاد كسب و كار، در موفقيت سازمان‌هاي تحقيقاتي عمومي در زمينه تجاري‌سازي نتايج تحقيقات مؤثر شناخته شده‌است. اين مقاله ضمن مروري بر اهميت تجاري سازي تحقيقات به فرآيند انتقال تكنولوژي از دانشگاه و مكانيسم‌هاي مورد استفاده جهت انتقال و تجاري‌سازي آن پرداخته است.
       کلیدواژه ها: توليد علم، تعداد مقالات، رشد علمي، مشاركت علمي، ISI.
       دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
       : 4
       : 0
       : 0
       با استفاده از نمايه‌هاي ايران در مؤسسه اطلاعات علمي آمريكا (ISI) ميزان مشاركت ايران در توليد علم جهاني در سال 2004 ميلادي مورد بررسي قرار گرفته‌است. سهم ايران در توليد علم جهان در علوم پايه 36/0 درصد، علوم اجتماعي 08/0 درصد و علوم انساني و هنر ناچيز است. صرف نظر از كشور تركيه كه مشاركتي بيشا ز 3/1 درصد در توليد علم جهاني دارد، اينك ايران در بين كشورهاي مسلمان رتبه نخست را در توليد علم جهاني دارد. دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي‌شريف، علوم پزشكي تهران، تربيت مدرس و شيراز به ترتيب با 6/9، 3/7، 0/7، 9/6 و 4/6 درصد توليد علم ايران بيشترين مشاركت را در بين مراكز دانشگاهي داشته‌اند. ضريب تأثير مجلاتي كه مقالات ايرانيان در آنها چاپ مي‌شود بيش از مقدار متوسط جهاني است.
        کلیدواژه ها: توليد علم، تعداد مقالات، رشد علمي، مشاركت علمي، ISI.
        دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
        : 4
        : 0
        : 0
        ثبت اختراع (پته) امتيازي است كه به ابداع‌كنندگان آثار نو و جديد كه از ديدگاه اقتصادي حائز اهميت است اهدا مي‌شود. اين اهدا توسط موسسه خاصي صورت مي‌گيرد و هر نوع بهره‌برداري مالي و اقتصادي از ابداع تا مدت زمان خاصي در اختيار مبتكر قرار داده و حق مالكيت آن را از ديگران سلب مي‌نمايد. در هر كشوري ثبت اختراع (پته) جزء حقوق داخلي آن كشور محسوب مي‌شود و امتيازاتي از طرف كشور مربوط در اختيار فرد مبتكر قرار مي‌گيرد. در صورتي كه ثبت اختراع (پته) جنبه بين‌المللي داشته باشد از حقوق بين‌المللي برخوردار شده، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي‌كند. ابداع ايجاد شده تحت عنوا (پته) در قدم اول بايد ثبت شود. اثري به عنوان پته قابل ثبت است كه در سطح جهاني نو و جديد باشد و در ضمن ظرفيت كاربرد صنعتي داشته، و در شاخه علمي مربوط خود به صورت عام بكار گرفته شود. به طور كلي هر فردي كه كشف يا ابداع يك فرايند جديد و مفيد اعم از ماشين، توليدات، تركيب مواد و يا هر چيزي كه ترقي و پيشرفت را سبب شود انجام دهد به وي پته تعلق مي‌گيرد كه ثبت آن با توجه به قانون پته بايد مرحله به مرحله انجام شود. براي درخواست ثبت اختراع (پته) دائم، ابتدا بايد فرم تقاضا تنظيم شود كه فرم شامل مشخصاتي نظير خواسته‌ها، ‌تصويرها، سوگندنامه‌ و ميزان دستمزد مورد نياز براي ثبت آن مي‌باشد كه تمامي آنها در فرمت خاصي مرقوم مي‌گردد. شيوه نگارش ثبت اختراع (پته) از اهميت خاصي برخوردار است كه مي‌تواند نقش مؤثري در پذيرش ثبت آن داشته باشد. مبتكر بايد نو و جديد بودن اثر ابداعي را شيوا بيان نمايد و جنبه اقتصادي و تأثيرگذاري آن را در رفاه عمومي به وضوح شرح دهد. پس از ارائه پته داوران حقوقي، اقتصادي و علمي آنرا به طور كامل بررسي كرده و سپس مجوز ثبت اختراع (پته) را صادر مي‌كنند. پس از به ثبت رسيدن پته، شركتهاي مختلف، با فرد و يا افرادي كه پته به نام آنها ثبت شده‌است وارد مذاكره شده و باسرمايه‌گذاري بر روي آن موجبات علمياتي و صنعتي نمودن پته را فراهم مي‌نمايند.
         نویسندگان: مهدی نوروزيان
         کلیدواژه ها: يونسكو، كميسيون ملي، كرسي يونسكو، دانشگاه همزاد
         دوره:  1 | شماره:  27 | تاریخ:  1387/11/28 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) به منظور بسط و گسترش علم و دانش، جلوگيري از بروز جنگ، حفظ ميراث جهاني، كمك به توسعه فرهنگ و هنر، گسترش آزادي‌هاي فردي و ايجاد تعامل و ارتباط هر چه بيشتر ملل و اقوام بنيان نهاده شده‌است. بيش از 6 دهه از تأسيس آن مي‌گذرد و حضور قريب به اتفاق كشورهاي جهان در آن و حمايتهاي مادي و معنوي كشورها باعث رشد فعاليتها و كسب اعتبار جهاني گرديده‌است. اعطاي نشانهاي معتبر جهاني، كمك مالي به صاحبان فكر و انديشه و دانشگاه‌ها، اعطاي بورس‌هاي تحصيلي و تعامل با سازمانهاي غيردولتي خلاصه‌اي از فعاليتهاي اين سازمان است. يونسكو نام آشناي كشورها در حفظ ميراث فرهنگي وتمدن ملل و اقوام كهن جهان است.