فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 22 XML
نویسندگان: زهرا استاد زاده
دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
در اين مقاله علاوه بر تاريخچه كارآفريني مفاهيم كارآفريني و تعاريف متعددي كه براي آن در نظر گرفته شده، بررسي و تفاوت كار‌آفرينان مستقل (Entrepreneurs) و كارآفرينان سازماني (Entrepreneur) بيان شده‌است كارآفرين مستقل نقطه متقابل كارآفرين سازماني به شمار مي‌آيد. ويژگي مهم كارآفرين سازماني نوآوري در سازمان مربوط و ويژگي‌ مهم كارآفرين مستقل نوآوري و خلاقيت است. بر اين اساس كارآفرين فردي است كه با پذيرش خطر ( ريسك) طرحي را اجرا يا كارگاهي را راه‌اندازي مي‌كند و گروهي از افراد را در يك تشكل سرپرستي و براي آنان ايجاد اشتغال مي‌كند. در بخش دوم مقاله به انواع و دسته‌بندي‌هاي موجود در مكاتب و تئوري‌هاي كارآفرينان اشاره شده و خلاصه مكاتب مربوط به كارآفريني بيان شده‌است. در اين بخش تئوري‌ها و مكاتب كارآفريني به سه گروه عمده تقسيم شده‌است. در تئوري‌هاي مكاتب گروه اول شامل سه مكتب انساني، محيطي و مكتب ايده راه‌اندازي كسب و كار جديد مي‌شود و مكاتب گروه دوم عبارت است از تئوري‌هاي شخصيت، تئوري‌هاي رفتاري، تئوري‌هاي اقتصادي، تئوري‌هاي جامعه‌شناسي و تئوري‌هاي جامع‌نگرانه تئوري‌ها و مكاتب گروه سوم نيز براساس تعريفي كه از كارآفريني و اهداف آن دارند به شش مكتب تقسيم مي‌شوند. سپس در بخش بعدي به راهكارهاي اساسي تربيت كارآفرين و توسعه كارآفريني پرداخته شده و آموزش كارآفريني و انواع دوره‌هاي آموزشي كارآفريني بررسي شده‌است. برنامه‌ريزي آموزشي براي تربيت كارآفريني براساس هدف و موضوع آموزش به سه روش خاص صورت مي‌گيرد. گاه آموزش براي آگاهي افراد سنين مختلف از موضوع كارآفريني است و گاه آموزش براي شركت‌ها و سازمان‌هاي خاص و زماني نيز آموزش‌هاي خاص و دوره‌هاي ويژه سازمانهاي بين‌المللي را شامل مي‌شود. در اين مقاله به موضوع كارآفريني و نقش آن در توسعه و به اهميت و ضرورت كارآفريني در جامعه پرداخته و به مدل‌هاي متفاوت كارآفريني در توسعه نيز اشاره شده‌است. و با توضيح مختصري درخصوص بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نگاهي گذرا به آمار و ارقام مربوط، به نقش كارآفريني در حل معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان پرداخته است. در بخش ديگر برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت براي توسعه كارآفريني عنوان شده و به مركز كارآفريني و آئين‌نامه توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها اشاره شده‌است. و در نهايت به نتيجه‌گيري پرداخته است.
  کلیدواژه ها: آلفرد نوبل، معرفي نامزدها، انتخاب برندگان، وظايف بنياد نوبل، جايزه نوبل
  دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  آلفردنوبل كه عمر شصت و سه ساله خود را در مسير علم، بويژه در زمينه شيمي و فيزيك گذرانده بود و در عين حال بواسطه شرايط جنگي روزگار خود توجه ويژه‌اي به موضوع صلح جهاني داشت، پس از مرگ، وصيت‌نامه‌اي بر جا گذاشت كه پس از تلاش‌هاي بسيار در سال 1900 و توسعه و با در دست داشتن كارنامه‌اي موفق، قرن جديد را با برنامه‌هاي نوين آغاز نموده‌است. دانشمنداني كه از سوي مراكز علمي، استادان دانشگاهها و دانشمندان بزرگ در سراسر دنيا، به عنوان نامزد جايزه نوبل به مؤسسات بنياد نوبل معرفي مي‌شوند، توسط كميته‌هاي تخصصي مورد بررسي قرار مي‌گيرند كه نهايتاً با تشخيص و رأي نهايي كميته خاص، برندگان جايزه نوبل معرفي مي‌شوند و در جشن اعطاي جوايز كه در دهم دسامبر هر سال برگزار مي‌شود، جوايز خود را دريافت مي‌دارند. بنياد نوبل تمامي امور اجرائي از مرحله معرفي دانشمندان تا انتخاب آنان را بعهده دارد و همچنين برگزاري جشن‌ از وظايف بنياد نوبل مي‌باشد. در كنار اين جشن اعطاي جوايز، برگزاري همايش‌هاي علمي نيز برعهده اين بنياد مي‌باشد. مهمترين نكته‌اي كه همواره مورد توجه اداره‌كنندگان بنياد نوبل مي‌باشد، مديريت مالي فعاليت‌ها در جهت تحقق اهداف علمي و تفكر جهاني آلفردنوبل مي‌باشد كه در وصيت نامه خود بر آنها تأكيد نموده‌است. در همين راستا، بنياد نوبل فعاليت‌هاي ديگري را نيز سازماندهي مي‌نمايد كه از آن جمله، ارائه خدمات تحقيقاتي به مدارس، مراكز علمي و دانشجويان، خصوصاً در كشور سوئد مي‌باشد. همچنين سازمانهاي جنبي مختلف تحت نظارت اين بنياد، مطالعات گوناگوني را در موضوعات متنوع علمي دنبال مي‌نمايند. بخش ديگر فعاليت اين بنياد مربوط به خدمات نشر و ديگر فعاليت‌هاي اطلاع‌رساني و تأسيس پايگاههاي اينترنتي مختلف جهت ارائه خدمات در سطح جهاني مي‌باشد. بنيادهاي علمي از اركان پيشرفت علمي هر كشور محسوب مي‌شوند، لذا بنياد نوبل مي‌تواند الگوي خوبي براي كشورهاي در حال توسعه باشد تا بتوانند از دانشمندان و نخبگان خويش قدرداني نمايند كه اين امر باعث تهييج و تشويق آنان و افراد ديگر در ارتقاء و توسعه علمي و فني در سطوح ملي و بين‌المللي مي‌گردد اين نوشته، مروري كوتاه در ارتباط با بنياد علمي نوبل مي‌باشد.
   دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
   در شصت و نهمين نشست اعضاي شوراي پژوهشهاي علمي كشور مورخ 24/4/82 كه با حضور جناب آقاي دكتر عارف معاون اول محترم رييس جمهور و رييس شوراي پژوهشهاي علمي كشور برگزار شد، اساسنامه « صندوق حمايت از پژوهشگران كشور» در 13 ماده و 4 تبصره به تصويب رسيد. اساسنامه صندوق به شورايعالي انقلاب فرهنگي ارجاع و به تصويب نهايي رسيد، براي اطلاع پژوهشگران، محققان و علاقمندان، اساسنامه مذكور در اين شماره فصلنامه درج شده‌است.
    دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
    فصلنامه رهيافت از شماره 28 صفحاتي را به انعكاس سياست‌هاي علمي و پژوهشي دستگاه‌هاي علمي – اجرايي كشور اختصاص داده‌است. از اين رو از كليه متوليان بخش‌هاي علمي و پژوهشي دولتي و خصوصي كه تمايل دارند از اين طريق اطلاع‌رساني مفيد و جامع به محققان و پژوهشگران از يك سو و برنامه‌ريزان علمي و پژوهشي كشور از سوي ديگر صورت پذيرد، درخواست مي‌نمايد، مراتب را به دفتر فصلنامه اطلاع دهند.
     کلیدواژه ها: نهادينه شدن علم، جايگاه دانشمندان، توليد علم، وظايف جامعه، وظايف دانشمندان
     دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     جوامع متعالي و پيشرو همواره در جستجوي ساختار متعادل، پايدار و با دوام براي نظام‌مند و سازمان يافته علم و فناوري و نهادينه‌سازي دانش و ساماندهي نهادهاي علمي مي‌باشند. با نگرش به مطالعه كشورهاي توسعه يافته، درمي‌يابيم كه هرچه تراكم و استقرار دانشمندان در يك مكان بيشتر شده‌است توليد و نهادينه شدن علم نيز از رشد مطلوب‌تري برخوردار گشته‌است. لذا تأسيس نهاد و بنيادهاي علمي يك موهبت براي رشد و توسعه جامعه و كشور محسوب مي‌شود اساسي‌ترين ركن اين نهادها دانشمندان هستند. از اين رو همواره مي‌بايد يك تعامل دو سويه ميان ساختار كلان جامعه با ساختارهاي علمي وجود داشته باشد به‌ گونه‌اي كه هر كدام نقش واقعي خود را در قبال يكديگر ايفا نمايند. وظيفه و نقش ساختار كلان جامعه و عناصر آن اين است كه اقدام به بستر سازي اجتماعي نموده و زيرساخت‌هاي بالندگي علم و عالم را پي‌ريزي نمايد، علم را در رأس ارزش‌هاي جامعه قرار داده و دانشمندان را مورد تكريم و احترام عملي قرار دهد، همچنين در مواجه با خواسته‌هاي دانشمندان و انديشمندان قوانين تك محوري و تك شيوه وضع نگردد و در حد امكان قوانين و انعطاف‌پذيري پيش‌بيني و تدوين گردد. در ازاي ايفاي اين نقش توسط جامعه، شايسته است كه نهادهاي علمي و عناصر سازنده آنها يعني دانشمندان و پژوهشگران نيز مصداق واقعي تعاريف عناوين و مدارج علمي خود براساس استانداردهاي رايج بين‌المللي باشند به عبارت ديگر شرح حال علمي و تخصصي يك دانشمند مي‌بايد موقعيت علمي وي در سطح ملي و بين‌المللي را نمايان سازد، وظيفه دانشمندان اين است كه در توليد علم و فناوري سهم نسبتاً مطلوبي ايفاء نمايند و جامعه را بسوي تعالي، توسعه و پيشرفت سوق دهند. به منظور ارائه تصويري جامع و تأكيد هر چه بيشتر بر اهميت اين موضوع فصلنامه رهيافت در اين شماره يك گفتگوي علمي تحت عنوان « جايگاه دانشمندان،‌ انديشمندان و نهادينه‌سازي دانش در كشور» با حضور اساتيد و صاحب‌نظران ترتيب داده است كه به طور اجمال به درج اين گفت و شنود مي‌پردازد، اميد است كه مورد توجه محققان و علاقمندان قرار گيرد.
      نویسندگان: محمد علی آزاده
      دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      در اين مقاله ابتدا مفاهيم و مباني كيفيت، سير تكاملي كيفيت و مديريت كيفيت و بهره‌وري تشريح مي‌گردد. سپس مدلهاي متداول و استانداردهاي ارزيابي مديريت كيفيت معرفي مي‌گردند. در اين راستا، مشكلات عمده و نكات مهم در مورد صنايع داخلي مطرح و نتيجه‌گيري مي‌گردد. بعلاوه نتايج مهم‌ترين مطالعات بين‌المللي در زمينه عوامل كيفيت و بهره‌وري بصورت مشروح بحث شده‌است. براساس اين مطالعات، واحدهاي صنعتي به شركتهاي معتبر بين‌المللي، شركت‌هاي در حال رشد و شركتهاي تازه وارد يا كوچك تقسيم‌بندي و از نظر عوامل كيفيت و بهره‌وري مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. با توجه به نتايج مطالعات بين‌المللي كه در اين مقاله تشريح شده‌است و نتايج تحقيقاتي كه در صنايع داخلي در زمينه عوامل بهبود كيفيت و بهره‌وري انجام داده‌ايم، مجموعه‌اي از پيشنهادات كاربردي ارائه گرديده‌است. بعلاوه مدل ايجاد يك برنامه كيفيت و بازرسي كه مي‌تواند زيربناي مناسبي براي پياده‌سازي برنامه‌هاي مديريت كيفي فراگير و كنترل كيفيت فراگير باشد تشريح خواهد شد.
       نویسندگان: داوود رهنی
       دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
       لازمه برنامه‌ريزي صحيح و انتخاب راهبردي تحقيقاتي به منظور دستيابي به توسعه بويژه توسعه فني و صنعتي اين است كه سوابق و تجربيات ساير كشورها در زمينه توسعه، خصوصاً توسعه علمي و فرهنگي و روش‌هاي مختلف به كار گرفته شده براي رسيدن به خودكفايي ملي و شناسايي علل پيروزي‌ها و شكست‌هاي آن‌ها مورد بررسي قرار گيرد. به عبارت ديگر تنها با شناخت درست مسائل و درك موانع و مشكلات و برآورد قابليت‌ها و امكانات مي‌توان برنامه‌اي مناسب انتخاب و طرح‌ريزي كرد. هدف اين مقاله دست‌يابي به الگويي براي تعيين و تدوين راهبردي مناسب براي كشورهاي در حال توسعه در قرن بيست و يكم است. در اين مقاله رهنمود خاص براي كشور ايران به عنوان يك كشور در حال انتقال سريع، با نيروي انساني فراوان و منابع غني، به اختصار ارائه شده‌است.
        نویسندگان: علی اکبر صبوری
        کلیدواژه ها: مجله علمي، مجله استاندارد، ارزيابي مجله، معيارهاي ISI
        دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        مؤسسه اطلاعات علمي (ISI)، يك شركت نشر داده‌هاي پايه است كه پوشش جامعي از مهمترين و مؤثرترين تحقيقات انجام شده در سراسر جهان را در اختيار قرار مي‌دهد. در حال حاضر، داده‌هاي پايه اين مؤسسه 8000 مجله بين‌المللي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. هر مجله پيش از آنكه انتخاب يا رد شود، در يك فرايند ارزيابي دقيق قرار مي‌گيرد. فاكتورهاي زيادي، اعم از كيفي و كمي، در ارزيابي مجلات براي تحت پوشش قرار گرفتن در نظر گرفته مي‌شود. استانداردهاي اساسي نشر مجله، محتواي نوشتار، بين‌‌المللي بودن،‌ هيئت تحريريه و نويسندگان و نيز داده‌هاي استنادي مربوطه همگي منظور مي‌شوند. استانداردهاي اساسي مجله شامل اين موارد است: زمان‌بندي چاپ مجله، رعايت مقررات بين‌المللي نشر، فرآيند داوري تخصصي و داشتن عناوين، چكيده‌ها و كليد واژگان مقالات به زبان انگليسي، همچنين، توصيه شده‌است كه مراجع مورد استناد نيز به زبان انگليسي باشد. چنانچه تمايل مجله‌اي براي تحت پوشش قرار گرفتن در ISI باشد، بايد آخرين شماره چاپ شده مجله را به همراه نامه درخواست به مؤسسه فوق فرستاده و سپس دو يا سه شماره بعدي مجله به محض خارج شدن از چاپ ارسال گردد. در نامه درخواست مختصراً جنبه‌هاي منحصر به فرد مجله و چگونگي تمايز آن از ساير مجلات در رشته مربوط را توضيح داده و همچنين نام كامل مجله،‌ISSN مجله، نام و آدرس سردبير و ناشر مجله بيان گردد.
         دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         در اين مقاله علاوه بر تاريخچه كارآفريني مفاهيم كارآفريني و تعاريف متعددي كه براي آن در نظر گرفته شده، بررسي و تفاوت كار‌آفرينان مستقل (Entrepreneurs) و كارآفرينان سازماني (Entrepreneur) بيان شده‌است كارآفرين مستقل نقطه متقابل كارآفرين سازماني به شمار مي‌آيد. ويژگي مهم كارآفرين سازماني نوآوري در سازمان مربوط و ويژگي‌ مهم كارآفرين مستقل نوآوري و خلاقيت است. بر اين اساس كارآفرين فردي است كه با پذيرش خطر ( ريسك) طرحي را اجرا يا كارگاهي را راه‌اندازي مي‌كند و گروهي از افراد را در يك تشكل سرپرستي و براي آنان ايجاد اشتغال مي‌كند. در بخش دوم مقاله به انواع و دسته‌بندي‌هاي موجود در مكاتب و تئوري‌هاي كارآفرينان اشاره شده و خلاصه مكاتب مربوط به كارآفريني بيان شده‌است. در اين بخش تئوري‌ها و مكاتب كارآفريني به سه گروه عمده تقسيم شده‌است. در تئوري‌هاي مكاتب گروه اول شامل سه مكتب انساني، محيطي و مكتب ايده راه‌اندازي كسب و كار جديد مي‌شود و مكاتب گروه دوم عبارت است از تئوري‌هاي شخصيت، تئوري‌هاي رفتاري، تئوري‌هاي اقتصادي، تئوري‌هاي جامعه‌شناسي و تئوري‌هاي جامع‌نگرانه تئوري‌ها و مكاتب گروه سوم نيز براساس تعريفي كه از كارآفريني و اهداف آن دارند به شش مكتب تقسيم مي‌شوند. سپس در بخش بعدي به راهكارهاي اساسي تربيت كارآفرين و توسعه كارآفريني پرداخته شده و آموزش كارآفريني و انواع دوره‌هاي آموزشي كارآفريني بررسي شده‌است. برنامه‌ريزي آموزشي براي تربيت كارآفريني براساس هدف و موضوع آموزش به سه روش خاص صورت مي‌گيرد. گاه آموزش براي آگاهي افراد سنين مختلف از موضوع كارآفريني است و گاه آموزش براي شركت‌ها و سازمان‌هاي خاص و زماني نيز آموزش‌هاي خاص و دوره‌هاي ويژه سازمانهاي بين‌المللي را شامل مي‌شود. در اين مقاله به موضوع كارآفريني و نقش آن در توسعه و به اهميت و ضرورت كارآفريني در جامعه پرداخته و به مدل‌هاي متفاوت كارآفريني در توسعه نيز اشاره شده‌است. و با توضيح مختصري درخصوص بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و نگاهي گذرا به آمار و ارقام مربوط، به نقش كارآفريني در حل معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان پرداخته است. در بخش ديگر برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت براي توسعه كارآفريني عنوان شده و به مركز كارآفريني و آئين‌نامه توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها اشاره شده‌است. و در نهايت به نتيجه‌گيري پرداخته است.
          نویسندگان: سيد محمد مقيمی
          کلیدواژه ها: كارآفريني، كارآفريني اجتماعي، كارآفريني اقتصادي، سرمايه‌ اجتماعي، نقش‌هاي كارآفرينان اجتماعي، سازمان‌هاي غيردولتي(NGOs)، ارزش‌هاي اجتما
          دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران كارآفريني همچون ژان‌باتيست‌سي، شومپيتر، دراكر و استيونسون همان گونه كه در بخش اقتصادي كاربرد دارد، مي‌تواند در بخش اجتماعي نيز به كار گرفته شود. اما به رغم شباهت‌هاي بسيار در كارآفريني اين دو بخش، تفاوت‌هايي نيز بين كارآفرينان اقتصادي و اجتماعي وجود دارد. ايده كارآفريني اجتماعي حساسيت‌هاي زيادي را برانگيخته است. اين مفهوم كلاً مناسب با شرايط امروزي است؛ به گونه‌اي كه فعاليت اجتماعي را با فعاليتي تجاري تلفيق مي‌سازد. ممكن است زبان كارآفريني اجتماعي تازه و نو باشد، اما پديده‌اي جديد نيست. كارآفرينان اجتماعي به عنوان عاملان تغيير، ايفاي نقش مي‌كنند. كه مهمترين اين نقش‌ها عبارتند از: تطابق با مأموريت ايجاد و حفظ ارزش‌هاي اجتماعي ( نه ارزش خصوصي)، شناخت و پي‌گيري فرصت‌هاي جديد در جهت آن هدف، حضور در يك فرايند مستمر نوآوري، تطابق و يادگيري، فعاليت بدون توجه به محدوديت‌هاي وضع شده و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري در قبال نهادهايي كه در جهت ايجاد نتايج مؤثرند. در اين مقاله نگارنده علاوه بر بحث درخصوص موضوعات فوق، فرايند كارآفريني اجتماعي و مزاياي آن را نيز بررسي كرده‌است.
           کلیدواژه ها: توسعه كارآفريني، كسب و كارهاي كوچك، اهداف توسعه
           دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0
           توسعه كارآفريني مقوله مهمي است كه دولت‌ها با طراحي و اجراي برنامه‌ها و سياست‌هايي در راستاي آن گام برمي‌دارند. هر چند در هر كشوري بنا به مقتضيات آن، اهداف خاصي در راستاي منافع آن كشور از توسعه كارآفريني مد نظر قرار مي‌گيرد، ولي در مجموع دولت‌ها اهداف همانندي را دنبال مي‌كنند. از مهم‌ترين اين اهداف مي‌توان به افزايش اشتغال، توسعه اقتصادي، افزايش رقابت در اقتصاد و توسعه كارآيي بازار، افزايش نوآوري و توسعه انتشار فناوري، كمك به افزايش صادرات، دست‌يابي به توسعه منطقه‌اي، كاهش انحصار شركت‌هاي بزرگ و تمركززدايي و افزايش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد اشاره كرد. مقصود اين مقاله شرح اين اهداف و معرفي برخي مشكلات معمول كارآفرينان و شركت‌هاي كوچك و متتوسط با ذكر ارتباط بين دو مفهوم كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك است.
            دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
            : 3
            : 0
            : 0
            در اين مقاله به ويژگي‌هاي « اقتصاد دانش محور» اشاره شده و كارآفرين به عنوان نيروي محركه اصلي مورد توجه قرار مي‌گيرد. در اين نظام اقتصادي نوآوران، صاحبان فكر و ايده سرمايه‌هاي اصلي يك بنگاه اقتصادي و از عوامل اصلي توسعه پايدار محسوب مي‌شوند. در اين مقاله همچنين به نتايج حاصل از يك كار تحقيقاتي در رابطه با كارآفريني در ايران و آثار اقتصادي و صنعتي آن اشاره شده و با توجه به نتايج حاصله بر ضرورت توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني تاكيد مي‌شود. در نهايت به منظور توسعه كارآفريني در كشور پيشنهاداتي ارائه گرديده‌است.
             نویسندگان: سيد ابوالفضل علوی
             کلیدواژه ها: كارآفريني، كارآفرين، كارآفريني سازماني، آموزش، دانش توليد، نوآوري و خلاقيت، تحقيقات كارآفريني.
             دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
             : 3
             : 0
             : 0
             در دهه جاري جمعيت فعال كشور از مرز شصت ميليون فر خواهد گذشت و جامعه ما به ايجاد حدود 10 ميليون واحد شغلي نيازمند است. لذا در حال حاضر با توجه به اين حقيقت كه بزرگترين چالش اقتصاد ايران بحران بيكاري است از مهمترين و اساسي‌ترين وظايف دولت اشتغال‌زايي و كارآفريني است. بالاخص، آموزش عالي كشور در جهت سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي اخير آن به سمت تحقيقات و فناوري رسالتي مضعف در زمينه كارآفريني دارد. قابل توجه است كه در آمريكا 81% مشاغل، طي سال‌هاي 1969-1976 توسط شركت‌هاي خصوصي ايجاد شده كه نشان دهنده عدم كارآيي نظام‌هاي اداري دولتي در روند اشتغال‌زايي است و براساس مطالعات انجام شده در اين كشور طي سال‌هاي 1980-1995 حدود 18% مشاغل ناشي از تأسيس كسب و كار جديد بوده‌است. لذا رويكرد مسائل آموزشي به بحث كارآفريني از ضروري ترين نيازهاي جامعه علمي كشور است كه به شناسايي و پرورش استعدادهاي كارآفرينان پرداخته و بستر مناسب جهت اشتغال‌زايي در جامعه را فراهم مي‌سازد. به نظر بسياري از افراد صاحب‌نظر كارآفريني موتور تغييرات اجتماعي است و حيات‌ نظام‌هاي اقتصادي در تخريب بنيادهاي كهن و ناكارآمد و جايگزيني آن‌ها با نهادهاي كارآمد و نوين است. كارآفرينان افرادي مخاطره‌پذيرند كه به واسطه نوآوري در منابع، روش‌ها، سازمان، محصولات و مخصوصاً بازاريابي‌هاي جديد فرايند تخريب خلاق را در درون نظام‌هاي اقتصادي انجام داده و باعث رشد و توسعه اقتصادي و تجديد حيات ملت مي‌شوند. به رغم اهميت موضوع در جامعه دانشگاهي، بحث كارآفريني و ايجاد رشته‌هاي مربوط تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته و اين در حالي است كه امروزه فقط در امريكا و كانادا در بيش از 500 دانشكده، رشته‌هاي آموزش كارآفريني فعال است. اهميت مسئله «كارآفريني» باعث شده تا علاوه بر اقتصاددانان، روانشسناسان و جامعه‌شناسان نيز آن را مورد بررسي قرار دهند. به هر تقدير در سال‌هاي اخير در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه اين وفاق ملّي شكل گرفته كه بحران بيكاري بجز از طريق توسعه كارآفريني و دميدن روح نوآوري در كالبد اجتماعي امكان‌پذير نيست.
              کلیدواژه ها: كارآفريني، مهارت‌هاي كسب و كارف توانايي‌ كارآفريني، دانشگاه‌ها.
              دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
              : 3
              : 0
              : 0
              با روند تغييرات بين‌الملل و گذرا از جامعه صنعتي به سمت جامعه اطلاعاتي، اتخاذ استراتژي جديد در راستاي استفاده از ارزش‌ها و فرصت‌هاي جديد در دانشگاه‌ها ضروري مي‌نمايد. به ويژه اينكه با توجه به اهميت امر توسعه همه جانبه اقتصادي و سياسي كه توسعه آموزش و پرورش نقش بسيار كليدي در آن دارد و نيز اهميت روزافزون سه انقلاب در دنيا يعني انقلاب كارآفريني، انقلاب ديجيتال و انقلاب اينترنت ( كه به سه انقلاب E-D-I معروفند)، دانشگاه‌ها در جهت تغيير الگوهاي آموزش و پژوهش و تغيير مهارت‌ها و توانايي‌هاي دانشجويان بايد به تغييرات استراتژيك در حوزه‌هاي پژوهشي و آموزشي اقدام كنند. لذا در اين مقاله سعي گرديده‌است ضمن معرفي خلاصه‌اي از آموزش كارآفريني و كارآفرين كه موتور توسعه اقتصادي ناميده شده و فرايندي‌است كه فرد با ايده و فكر جديد خود و طي مراحلي به ايجاد كسب و كار و معرفي محصول و خدمت جديد در جامعه مبادرت مي‌نمايد، ضرورت اضافه كردن دو مسير جديد در وضعيت فعلي دانشگاه‌هاي كشور به عنوان مسيرهاي جديد آموزش و پرورش مورد توجه قرار گيرد. بدين معنا كه تا به حال دانشگاه‌ها تنها در مسير اول يعني مسير آموزش دانش تخصص به دانشجويان فعال بوده و در دو مسير مهارت‌هاي كسب و كار و توانايي كارآفريني به عنوان دو جهت استراتژيك فعاليت ننموده‌اند، لذا دو مسير پيشنهادي به عنوان مواد درسي براي دانشجويان، پيشنهاد مي‌گردد تا در آينده دانشگاه‌هاي كشور همگام با ساير دانشگاه‌هاي جهان در جهت كسب ارزش افزوده پيشرفت نمايند.
               نویسندگان: حميد رضا آراسته
               کلیدواژه ها: كارآفريني، فلسفه آموزش عالي، تحقيق و توسعه، توسعه برنامه‌هاي درسي، توسعه اقتصادي.
               دوره:  1 | شماره:  22 | تاریخ:  1387/11/23 | نوع مقاله: 
               : 3
               : 0
               : 0
               از مهمترين نيازهاي جامعه امروز، توسط نظام آموزش عالي واكنش نشان دادن مناسب‌ در برابر تغييرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي، و اقتصادي، با هدف توسعه انساني است. از اهداف آموزش و كارآفريني در آموزش عالي، بهبود توانايي‌هاي فردي و تخصصي دانشجويان است. اين اهداف به منظور آماده‌سازي دانشجويان براي توليد محصولات و تأسيس شركت‌هاي جديد و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم تدوين و طراحي شده‌اند. اين مقاله به اجمّال به وضعيت توسعه انساني در ايران، با شاخص‌هايي همچون تحصيلات، توليد ناخالص داخلي، و متوسط طول عمر مي‌پردازد. نويسنده، فلسفه‌هاي معرفت‌شناسي و سياسي در آموزش عالي، و اهميت هر يك را در يادگيري و رشد شناختي، شامل رشد مهارت‌هاي فردي و تخصصي و توانمندي‌هاي كارآفرين، به بحث مي‌گذارد. ويژگي‌هاي فردي به عنوان بخش اعظمي از توانايي فرد در كارآفرين شدن تعيين شده‌است. برخي از اين ويژگي‌ها به بحث گذاشته شده و پيشنهاد شده كه مهارت‌هاي كارآفريني، نظير مسأله‌گشايي، ارتباطات، كارگروهي، و پشتكار تقويت شوند. در پايان سرمايه‌گذاري در آموزش عالي و تحقيق و توسعه به همراه نوآوري‌هاي ساختاري و درسي به عنوان اصول بنياني براي نهادينه سازي كارآفريني در دانشگاه‌ها و توسعه اقتصادي شناخته شده‌اند.