فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 14 XML
: 3
: 0
: 0
سرمايه‌گذاري در بخش تحقيقات به عنوان پشتوانه مهم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها اهميت فراواني دارد. كشورهاي در حال توسعه به لحاظ محدوديت منابع كه مهمترين آن منابع مالي، نيروي انساني و تجهيزات است قادر به سرمايه‌گذاري گسترده در تحقيقات نيستند.
  نویسندگان: نادر قلی قورچيان
  دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  انتخاب موضوعات و پروژه‌هاي تحقيق و توسعه در سطح كشور با توجه به شاخصها و معيارهايي صورت مي‌پذيرد. با استفاده از ابزارهاي كّمي به هر يك از شاخصها و معيارها نمره داده مي‌شود. سپس موضوعات و پروژه‌ها براساس مجموع نمرات اولويت معياري رتبه‌بندي مي‌گردد و موضوعات و پروژه‌ها در سطوح ملي در فصول و بخشهاي مختلف طبقه‌بندي شده و اولويت‌بندي مي‌شود.
   نویسندگان: محسن بهرامی
   دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
   فرصت تاريخي كم‌نظيري براي جمهوري اسلامي ايران فراهم آمده‌است تا با اتكا به توان خود و با توجه به آرمانهاي انقلاب اسلامي به تدوين استراتژي ملي اقدام كند. اين موفقيت، به نوبه خود فرصت ارزنده‌اي را در اختيار شوراي پژوهشهاي علمي كشور قرار داده‌است تا استراتژي توسعه تكنولوژي مناسب براي كشور را تدوين نمايد. در اين نوشتار ضمن نگاهي اجمالي به اين مهم، سابقه مختصري از فعاليت‌هاي عمده جهاني در ارتباط با استراتژي توسعه تكنولوژي و ساختار مناسب سياستگذاري علمي و تكنولوژيكي ارائه مي‌شود. شناسايي تكنولوژي به عنوان ابزار مناسب انتخاب اولويتهاي تكنولوژيكي و تحقيقاتي مطرح مي‌شود.
    نویسندگان: يدالله سبوحی
    دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
    پيوند بين تحقيقات و مسائل و تنگناهاي انرژي كشور، ايجاب مي‌كند تا فعاليت‌هاي پژوهشي به گونه‌اي سازماندهي شود كه ضمن تعميق شناخت مسائل انرژي، تحقيقات توسعه‌اي، كاربردي و بنيادي را در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر قرار دهد. اين مقاله، پس از تبيين قانونمنديهاي تحقيقات و توسعه بخش انرژي، روش ارزيابي دورنماي توسعه انرژي كشور را تشريح مي‌كند و در پي آن، آثار تحولات فني و اقتصادي بر توسعه‌بخش انرژي را بررسي و براساس نتايج آن مباني خط مشي تحقيقات انرژي و ارتباط آن با توسعه بخش انرژي كشور را مورد بحث قرار مي‌دهد.
     نویسندگان: نيکو سرخوش
     دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     نوشتار حاضر- كه خود پيشاپيش، وجود و پذيرش الگوي جهاني و تعيين اولويتها را رد كرده و خصوصيات و ويژگيهاي هر كشور را در اين امر دخيل مي‌داند- تلاشي است كه يونسكو در سطح جهاني به آن مبادرت ورزيده‌است. ساختار گزارش حاضر بر اين اصل استوار است كه مشكلات مربوط به نيازهاي انساني در جوامعي تبيين شوند كه اين مشكلات در آنجا وجود دارد و حل اين مشكلات و چاره آنها بايد با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي محل بررسي شود. در اين گزارش گرايشهاي اصلي و اولويتها به شيوه‌اي طراحي شده‌اند كه راه را براي آن دسته از راه‌حلهاي « مبتني بر شرايط» و نه راه‌حلهايي « از پيش حاضر و آماده» هموار كند.
      نویسندگان: نيکو سرخوش
      دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      در اول سال 1995 بودجه پژوهشي، حدود 107 ميليون دلاري به پروژه‌هاي گسترده در زمينه اولويتها اختصاص داده شده‌است و اين مي‌تواند به معناي پيش‌بيني تغييري بزرگ در هزينه‌هاي دولت باشد و همين چشم‌انداز است كه تشويق و نگراني جامعه تحقيقاتي انگلستان را موجب شده‌است. پيش بيني تكنولوژيك، همواره به عنوان ابزراي مؤثر در جهت تعيين سياست علمي پويا و مبتني بر نيازهاي ملي – مدر نظر بوده‌است. چه، آميختگي پيش‌بيني تكنولوژيك با برنامه‌ريزي براي آينده، مي‌تواند بنيان روش‌شناختي با ارزشي را براي انطباق سياستهاي علمي – تكنولوژيك با اهداف و منافع آتي اجتماع، پي‌افكند. در اين نوشتار، سياستگذاري تكنولوژي دولت انگلستان و از رهگذر آن، تلاش براي تعيين اولويتها، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه در اين نوشتار وجه مميزه به شمار مي‌آيد، تأكيدي ضروري بر بهره‌گيري از پيش‌بيني به منظور تعيين اولويتهاي تحقيقاتي و سوق دادن آن به سمت هدفهاي ملي و كمك به ثروت ملّي است.
       نویسندگان: هوشنگ امير احمدی
       دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
       در دو شماره پيش نشريه (‌شماره 1) قسمت اول مقاله پاركهاي علمي را با عنوان : پاركهاي علمي، يك ارزيابي انتقادي، به چاپ رسانديم. بخش نخست اين مقاله، ضمن مروري بر بحث پيوند صنعت و تحقيقات در جهت افزايش نوآوري تكنولوژيك و توسعه شتابان اقتصادي، كارايي پاركهاي علمي را ارزيابي كرده، خاستگاهها و تحولات اين پاركها را در امريكا و ساير نقاط جهان مورد بحث قرارداده بود. در بخش دوم اين مقاله، مبناي منطقي ايجاد پاركهاي علمي بررسي و در پي آن، به نقد ارزيابي عملكردها، دستاوردها و نقش آتي اين قبيل پاركها پرداخته شده‌است.
        نویسندگان: فرخ سادات هالک
        دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        زنان تا چه حد در تحقيقات علمي حوزه‌هاي مختلف فعال هستند؟ امكان پيشرفت فعاليت‌هاي علمي – تحقيقاتي زنان در جامعه چه اندازه است؟ و آيا موانعي بر سر راه آنان وجود دارد؟ اين مقاله، با بررسي نقش زنان در زمينه تحقيقات در حوزه‌هاي مختلف علوم، موانع و مشكلات موجود در اين زمينه را مورد بحث قرار مي‌دهد و براي ارتقاي فعاليت علمي – تحقيقاتي زنان در جامعه پيشنهاداتي ارائه مي‌كند. 90 درصد كل پژوهشگران زن در بخش دولتي مشغول به كار هستند كه اين خود نيازمند بررسي و توجه همه جانبه است و برنامه‌ريزي براي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال تحقيقاتي زنان در بخش غير دولتي را ضروري مي‌سازد.
         دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         تعيين و مشخص كردن انواع خدمات و فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه مي‌تواند براي دانشگاه درآمد‌زاد باشد موضوعي است كه بايد توسط دانشگاه‌ها و معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مورد توجه قرار گيرد. برنامه‌ريزي از عمده‌ترين وظايف شوراي پژوهشهاي علمي كشور، كميسيونهاي بخشي وابسته به آن، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي است. هر يك از اين سازمانها، بسته به محدوده مسئوليت خود، برنامه‌ريزي كلان، بخشي يا اجرايي تحقيقات را برعهده دارند. با توجه به مفهوم برنامه‌ريزي، مسئولان پژوهشي دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، كميسيون پزشكي و شوراي پژوهشهاي علمي كشور نيازمند اطلاع و آگاهي از منابع به ويژه منابع مالي هستند. مطالعه حاضر كه به منظور توصيف بودجه تحقيقاتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انجام شده، تلاش در اين راتباط است تا اطلاعات لازم در اين زمينه را در دسترس مسئولان، دست‌اندركاران، تصميم‌گيران و ... قرار دهد. اين نوشتار، به طور مفصل، ميزان بودجه تحقيقاتي هر يك از دانشگاه‌ها را به تفكيك شناسايي و ارائه كرده‌است.
          نویسندگان: حميد رضا متولی
          دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          سياست علمي، مطالعه علمي روابط بين علم و تكنولوژي، دولت و جامعه را شامل مي‌شود. در واقع، سياست علمي با مسئله‌ سياستگذاري در زمينه‌هاي علمي و تكنولوژيك و روابط متقابل بين ارزشهاي فرهنگي و اهداف اجتماعي، در ارتباط است. اين مقاله، زمينه تاريخي سياست علم و تكنولوژي را به عنوان يك فعاليت قابل شناسايي مطرح مي‌سازد. همچنين، پايه‌هاي روشنفكرانه سياست علم و تكنولوژي را به عنوان موضوع مطالعه علمي مد نظر قرار مي‌دهد و پاره‌اي از مسائل اساسي را كه براي دست‌اندركاران دولتي و دانشجويان اين رشته جاي سؤال دارد، مورد بررسي قرار مي‌دهد.
           نویسندگان: هوشنگ نايبی
           دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0
           امروزه،‌ چگونگي تخصيص اعتبارات تحقيقاتي و نحوه هزينه كردن آن از سوي دانشمندان و محققان، مورد توجه بسياري از دولتها قرار گرفته است. بالا رفتن حساسيت مردم نسبت به پروژه‌هاي تحقيقاتي و نتايج حاصل از آنها در مقايسه با گذشته، بازنگري اولويتههاي تحقيقاتي تعيين شده را اجتنانب‌ناپذير ساخته‌است. اين مقاله، با چنين رويكردي، نقش آينده علم و تحقيقات را به بحث گذارده و جايگاه مؤسساتي چون بنياد ملّي علوم، مؤسسه ملّي بهداشت و اداره صداقت علمي را در حمايت از علم و تحقيقات مطرح كرده و در پايان، ضرورت بازنگري در روابط دو سويه دانشگاه و دولت را مورد تأكيد قرار داده‌است.
            دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
            : 3
            : 0
            : 0
             دوره:  1 | شماره:  14 | تاریخ:  1387/11/20 | نوع مقاله: 
             : 3
             : 0
             : 0