فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 11 XML
نویسندگان: فريبا فهيم يحيايی
دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
مقاله ذيل حاصل پژوهشي دقيق در جايگاه تحقيقات در برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي كشور و شاخصهاي تحقيقات در ايران است. نويسنده برحسب شاخصهاي جاري جايگاه تحقيقات را در دو برنامه ياد شده مورد نقادي قرار مي‌دهد و در راستاي توسعه بخش تحقيقات پيشنهاداتي ارائه مي‌كند.
  دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0
  مقاله‌اي كه از نظرتان مي‌گذرد با تدقيق در شيوه توزيع اعتبارات پژوهشي نشان مي‌دهد كه سهم وزارت فرهنگ و آموزش عالي با توجه به آنكه بيشترين حجم نيروي پژوهشگر را به خود جاي داده بسيار ناچيز است و ضرورت بازنگري در اين خصوص لازم به نظر مي‌رسد.
   دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 0
   : 0
   اين مقاله حاصل جمع‌بندي نتايج حاصل از يك پژوهش ميداني درخصوص عوامل موفقيت و ناكامي مراكز پژوهشي در ايران است، پژوهشگران با توزيع پرسشنامه‌هايي ميان مديران و پژوهشگران كشور نقطه‌نظرات آنان را در زمينه معضلات حوزه پژوهش و تحقيق مورد بررسي و نقش برجسته و تعيين‌كننده مديريت را در اين حوزه نشان داده‌اند.
    نویسندگان: رضا مکنون
    دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
    مقاله‌اي كه از نظرتان مي‌گذرد توسط دبير شوراي پژوهشهاي علمي كشور به نگارش درآمده‌است و ضمن آن به اهداف، تاريخچه و اهم فعاليتهاي شورا و بخصوص به نقش آن در جايگاه تحقيقات در برنامه دوم اشاره دارد.
     نویسندگان: محمد تقی زاده مطلق
     دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
     مقاله‌اي كه از نظرتان مي‌گذرد متن تنظيم شده سخنراني يكي از صاحب‌نظران برجسته امريكايي در بنياد ملي علم است و طي آن اهميت سياستگذاري علمي در استمرار بخشيدن به جايگاه امريكا در توازن قدرت جهاني مورد بحث قرار گرفته‌است.
      نویسندگان: شيوا دخت شيوايی
      دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      آنچه از نظرتان مي‌گذرد بخشي از مجموعه‌اي است كه تحت عنوان هشتمين برنامه پنجساله هند از سوي كميسيون برنامه‌ريزي دولتي هند انتشار يافته‌است در اين مجموعه بخشهاي مختلف اين برنامه از حيث چگونگي تأمين هدف توسعه مورد بررسي قرار گرفته‌است. در هجدهمين بخش اين مجموعه تحت عنوان « علم و تكنولوژي» جايگاه تحقيقات و اهميت توسعه علم و تكنولوژي در مجموعه اين برنامه پنجساله نشان داده شده‌است. نظر به آنكه هند يك كشور بالنسبه موفق و توسعه يافته جهان سومي محسوب مي‌شود مطالعه جايگاه تحقيقات در برنامه توسعه اقتصادي اين كشور مي‌تواند رهيافت‌هاي روشنگري را براي ما در پي داشته باشد.
       نویسندگان: فاضل لاريجانی
       دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0
       علم با اخلاق چگونه نسبتي برقرار مي‌كند؟ آيا علم خود يك نظام اخلاقي است و يا اصول اخلاقي را بيرون از حيطه علم بايستي فهم و تعريف كرد و هدف برنامه‌ريزي‌هاي علمي را به حسب آن بايستي نظم و سامان داد؟ در مقاله‌اي كه پيش‌رو داريد نويسنده به اين پرسشها پاسخ مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه تجربيات جنگ جهاني دوم به بعد چگونه به اين سو تمايل يافته‌است كه اخلاق را بيرون از حيطه علم تعريف كند.
        دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        عموم مردم انتظار دارند در برنامه‌هاي علمي تليويزيون، يك فهرمان،‌ يا يك آدم شرور، يك فاتح و يك مغلوب را ببينند. برخورد با علم به اين گونه، در حقيقت معرفي هجوآميز روند علمي است. ايجاد صندوقهاي كمك از سوي تجارت و صنعت به گونه‌اي كه پژوهشگران بتوانند از زحمات خويش بهره‌مند شوند، موجبات تشويق آنها را فراهم خواهد كرد. مقاله‌اي كه مطالعه مي‌فرماييد با نگاهي متفاوت به پژوهش، پژوهشگر و راتباط وي با جامعه علمي و عموم مردم، موضع علم و پژوهشگران علمي در جوامع جديد را به تصوير مي‌كشد و از دغدغه‌هاي جستجوي شغل پژوهشگران تا تصويري كه رسانه‌هاي جمعي از علم و دانشمندان عرضه كرده‌اند را شامل مي‌شود. اين مقاله علاوه بر وجه توصيفي به پاره‌اي تجويزات درخصوص نحوه بايسته ساختار جامعه علمي، موضوع علم و نقش تعهدات اجتماعي دانشمندان نيز پرداخته است.
         نویسندگان: محسن بهرامی
         دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         آنچه مي‌خوانيد گزارش مختصري از وضعيت صنعت هوافضا در جهان ارائه مي‌دهد و آنگاه با توصيف وضعيت اين صنعت در ايران پيش و پس از انقلاب ضرورت انجام اقداماتي جهت گسترش اين صنعت را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
          نویسندگان: بهمن اميد
          دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          8 ميليون مكزيكي در انتظار سال 1995 (و نفتا NAFTA) هستند تا عضويت كامل خود را در جامعه بين‌‌المللي به دست آورند. بررسي زير درباره علم در مكزيك نشان دهنده ان است كه شالوده‌هاي لازم براي بهبود وضع، بر علم و تكنولوژي گذاشته شده‌‌است.
           نویسندگان: طيبه توفيقی
           دوره:  1 | شماره:  11 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0
           تحولات شگرف تكنولوژي در چند ماهه ‌اخير در جهان صنعت بويژه در زمينه الكترونيك موجب پيدايش دگرگونيهاي عميقي در عرصه‌هاي گوناگون ارتباطات مخابرات، اطلاعات، توليدات صنعتي و كشاورزي، پزشكي و درماني، هواشناسي و كيهان‌نوردي، ساختمان، آموزش و ديگر زمينه‌ها شده‌است و در اين راستا كاربرد مواد و آلياژهاي مختلف در ساخت قطعات، ماشين‌آلات و تجهيزات در كوچكترين ابعاد ممكن از اهميتي روزافزون برخوردار است. نقش مواد و وسعت كاربري و تركيب، تجزيه، دگرگوني شكل و شكل‌دهي به آنها به حدي است كه جهان صنعتي امروز بدون دستيابي به مواد و آگاهي خواص آن درمانده از هرگونه پاسخگويي به نيازمنديهاي انسان مدرن در آستانه قرن بيست و يكم است. پژوهش و تحقيق در زمينه مواد و خواص آن وشناخت و بررسي چگونگي به كارگيري آن در عرصه‌هاي مختلف علوم نيازمند مراكز و مؤسساتي ويژه با كادرهاي متخصص و مجرب است كه بتوانند در اين زمينه، ضمن تحقيق و پژوهش، اطلاعات كافي در اختيار بخشهاي نيازمند قرار دهند. در اين راستا مراكز ويژه‌اي تأسيس مي‌شوند تا ضمن بهره‌گيري از تجهيزات پيشرفته و نيروي انساني آموزش ديده به امر تحقيق و توسعه بپردازند. «‌پژوهشگاه مواد و انرژي» از جمله اين مراكز ويژه محسوب مي‌شود كه هدف آن تحقيق در زمينه‌ مواد، انرژي و الكتروني است.