فهرست مقالات , سال 1387,دوره1 شماره 9 XML
نویسندگان: خليل هراتی
دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0
  نویسندگان: الهه خير انديش
  دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
  : 4
  : 0
  : 0
  توماس كوون استاد فلسفه در انستيتوي تكنولوژي ماساچوست (M.I.T) از جمله متنفذترين چهره‌ها در رشته تاريخ علوم است. شهرت او شايد بيشتر به خاطر نظرياتش درباره گسترش تاريخي دانش علمي است كه بنا به گفته او به صورت انقلابات فكري (conceptual revolutions) يا تفاوتهاي نگرشي (gestalt switches) انجام مي‌گيرد. در اين مصاحبه كوون اصول آن نظريه‌ها، عكس‌العملهاي مهم در برابر آنها و عواقب آن نظريه‌ها را براي حقيقت علمي مورد بحث قرار داده‌است.
   نویسندگان: عليرضا ميرزا محمد
   دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
   : 4
   : 0
   : 0
    نویسندگان: علی برزگر
    دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0
     نویسندگان: سليمان خاکبان
     دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0
      نویسندگان: رضا منصوری
      دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0
      امكان چيرگي بر عقب‌ماندگي علمي و تكنولوژيكي كشور مطرح مي‌شود. ضمن برشمردن مظاهر عقب‌ماندگي، اين نظر عنوان مي‌شود كه امكان ندارد بتوان صرفاً با تكيه بر نيروهاي متخصص داخل كشور بر عقب‌ماندگي چيره شد، و چاره‌اي جز استفاده از نيروهاي متخصص تراز اول مقيم خارج از كشور، يا نيروهاي بيگانه، نداريم. ما چون پيرزني خسته سالهاي سال سر هر پله توقف كرده‌ايم.
       : 3
       : 0
       : 0
       اين مقاله نگرشي انتقادي نسبت به تلقي موجود جامعه از متتون و چارچوب رشته‌هاي علوم انساني را مطرح مي‌كند. تصور فعلي جامعه براين اساس است كه متون علوم انساني متاع عمومي هستند و تمامي افراد بدون توجه به نوع ذهني كه دارند و تربيتي كه در ميدان جامعه وعلوم ديده‌اند مي‌توانند در علوم انساني، پديده‌شناسي كنند. اين مقاله با رّد اين تصور، هشت ويژگي براي عالم علوم انساني قايل مي‌شود. آنها عبارت‌اند از: قدرت مشاهده، قدرت تفكر، قدرت تفكر منظم، قدرت تركيب و تجزيه، قدرت قياس و استقراء، قدرت تصور، قدرت انتزاع و قدرت نوشتن. مقاله، ضمن بررسي يكايك تواناييهاي فوق، نتيجه مي‌گيرد كه شاخه‌هاي مختلف علوم انساني، متاع عمومي نيستند و پديده‌شناسي و رابطه شناسي در اين رشته‌ها به دليل ماهيت عمومي آنها به مراتب مشكل‌تر از علوم ديگر است. مقاله ويژگيهاي متدلوژيك عالم علوم انساني، در انتها مطرح مي‌كند كه براي دستيابي به يك شناخت جامع و پيچيده و چند بعدي، عالم علوم انساني مي‌بايستي از ويژگيهاي فوق به صورت ذاتي برخوردار باشد زيرا بي‌دليل نيست كه واردشوندگان به رشته‌هاي علوم انساني بسيارند اما برجستگان آنها محدودند.
        نویسندگان: فاضل لاريجانی
        دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0
        يكي از مباحث عمده در سياستگذاري علم، بحث راجع به انتخاب علمي است. در اين مقاله ابتدا بين دو حوزه از فعاليت علمي يعني حوزه عمليات تحقيقات علمي و حوزه مديريت علمي تمايز قايل شده و سپس سعي در ارائه مجموعه‌اي از ارزشها مي‌شود كه مي‌تواند مبناي معيارهاي انتخاب براي مديريت علمي قرار گيرند.
         نویسندگان: محمد مهدی عسگری
         دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0
         در بسياري از كشورها دولت نقش تعيين‌كننده‌اي در فعاليت‌هاي علمي و تكنولوژيكي ايفا مي‌كند. نقشي كه دولت در تشويق سرمايه‌گذاري در R&D ايفا مي‌كند، سبب بروز ابداعات در توليد كالاهاي عمومي ( نظير تسليحات براي دفاع ملي و تجهيزات براي اكتشافات فضايي) مي‌گردد. در اين مقاله نخست دلايل وانگيزه‌هاي دولت را در حمايت از فعاليتهاي R&D بخش خصوصي بررسي مي‌كنيم و سپس به بيان وسائلي مي‌پردازيم كه دولت توسط آنها در انجام تحقيق وتوسعه بخش خصوصي دخالت مي‌كند. اين وسايل و روشها از اين قرارند: استفاده از نظام حق ثبت، انعقاد قرارداد جهت فعاليت‌هاي R&D با بخش خصوصي و اعتبارات مالياتي در زمينه فعاليتهاي R&D.
          نویسندگان: ولی الله طحانی
          دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0
          در اين مقاله، يك چهارچوب اساسي جهت توسعه و رشد كيفي و كمّي تحقيقات مهندسي دانشگاه ارائه شده‌است. چهارچوب پيشنهادي در واقع يك سيستم كنترل جهت افزايش سطح پژوهشي دانشگاه است. فرآيند مورد كنترل، تحقيقات مهندسي دانشگاه و محرك اين فرآيند تكنولوژي پژوهشي مهندسي دانشگاه در نظر گرفته شده‌اند. در اين راستا، پس از بررسي طيف تحقيقات مهندسي، عوامل و اجزاي تشكيل‌دهنده تكنولوژي پژوهشي مهندسي بررسي و معرفي گرديده‌است. با الهام از نقش مراكز توسعه و تحقيق در گسترش و توسعه تكنولوژي و در جهت تكامل سيستم كنترل پيشنهادي، يك مركز تحقيق و توسعه تكنولوژي دانشگاه نيز به عنوان واحد كنترل كننده سطح تكنولوژي پژوهشي و نتيجتاً سطح تحقيقات دانشگاه معرفي شده‌است. ساختار اين مركز همراه با وظايف آن نيز به صورت كيفي بررسي شده‌است
           دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
           : 4
           : 0
           : 0
           پس از پايان گرفتن جنگ تحميلي عراق عليه ايران، كوشش قابل توجهي صرف مسئله تأمين نيروي انساني براي بازسازي صنايع آسيب ديده شده‌است. براساس برنامه پنج ساله اول، توسعه فرهنگي – اقتصادي و توليدات صنعتي افزايش چشمگيري خواهند داشت و بسياري از پروژه‌هاي ناتمام به پايان خواهند رسيد و پروژه‌هاي جديد آغاز خواهند شد. بزرگترين مشكل مسئولين و دست‌اندركاران، تأمين نيروي انساني لازم با مهارتها و اطلاعات فني كافي براي انجام اين فعاليتهاي زياد و متنوع و همچنين افزايش كارآيي و بازدهي واحدهاي توليدي است. در اين مقاله نيازهاي برنامه پنج‌ساله اول به نيروي انساني بررسي مي‌شود و اهميت فزاينده نقش آموزشهاي فني و حرفه‌اي در دانشگاهها و ديگر مؤسسات آموزش عالي مورد توجه قرار مي‌گيرد. نكته ديگري كه در اين مقاله بررسي مي‌شود وضعيّت فعلي كشور در زمينه تحقيقات در سطوح مختلف است.
            نویسندگان: خليل هراتی
            دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
            : 3
            : 0
            : 0
            حدود 90 درصد از دانشمندان و مهندسان جهان در كشورهاي پيشرفته صنعتي كار مي‌كنند. كشورهاي در حال توسعه، جز چند مورد كاملاً استثنايي، نه زيربناي كافي در اختيار دارند و نه سرمايه‌اي كه براي پيشرفت شايان در قلمرو علم ضروري و حتمي است. تنها يك اقدام مشترك و هماهنگ از طرف كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه ( غني و فقير) و همچنين نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد امكان پركردن فاصله عميق موجود بين آنها را ميّسر مي‌كند.
             نویسندگان: احمد خزايی
             دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
             : 3
             : 0
             : 0
             علم جديد عمدتاً از خارج از كشورهاي در حال توسعه نشئت گرفته است، و با توجه به عدم سازگاري با محيط اجتماعي و فرهنگي، در اغلب كشورهاي جهان سوم، علم نهادي نشده و به رشد و شكوفايي نرسيده‌است. در اين مقاله با برشمردن عارض بر علم در اين كشورها، سعي شده‌است تا براي سازگاري بيشتر، راه‌حلي ارائه شود.
              نویسندگان: قربانعلی ابراهيمی
              دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
              : 4
              : 0
              : 0
              علم جديد عمدتاً از خارج از كشورهاي در حال توسعه نشئت گرفته است، و با توجه به عدم سازگاري با محيط اجتماعي و فرهنگي، در اغلب كشورهاي جهان سوم، علم نهادي نشده و به رشد و شكوفايي نرسيده‌است. در اين مقاله با برشمردن عارض بر علم در اين كشورها، سعي شده‌است تا براي سازگاري بيشتر، راه‌حلي ارائه شود.
               نویسندگان: غلامرضا ورهرام
               دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
               : 3
               : 0
               : 0
                نویسندگان: يدالله سبوحی
                دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                : 4
                : 0
                : 0
                در برنامه سوم تحقيقات انرژي كه در تاريخ 21ماه فوريه 1990 در كابينه دولت فدرال آلمان به تصويب رسيد پيامدهاي تحولات مهم سياسي و اقتصادي در دهه گذشته به طور كامل مورد توجه قرار گرفته‌است. با اعلام فهرست 5 موضوع اصلي تحت عنوان: انرژي تجديدناپذير، كاربرد منطقي انرژي، انرژي هسته‌اي، انرژي حاصل از فيوژن، انرژيهاي فسيلي و جو زمين، بمثابه نكات اصلي برنامه، روشن مي‌شود كه مسائل عمده و ضعف اساسي سيستم انرژي در حال حاضر شناخته شده‌است. برنامه تحقيقات انرژي جديد، كه براي اجراي آن تنها تا سال 1993 مبلغ 5 ميليارد مارك بودجه اختصاص يافته، از نظر زماني محدود نيست و فقط به عنوان يك وسيله اساسي براي جهت‌دهي به تصميم‌گيري در مورد خط مشي ميان‌مدت‌ و دراز‌مدت تحقيقات به كار گرفته خواهد شد.
                 نویسندگان: خسرو جوان
                 دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                 : 3
                 : 0
                 : 0
                  نویسندگان: رضا منصوری
                  دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                  : 3
                  : 0
                  : 0
                   نویسندگان: عليمحمد ولوی
                   دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                   : 3
                   : 0
                   : 0
                    نویسندگان: مهران سهراب زاده
                    دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                    : 3
                    : 0
                    : 0
                     نویسندگان: حميد مهديان
                     دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                     : 3
                     : 0
                     : 0
                      نویسندگان: پريدخت وحيدی
                      دوره:  1 | شماره:  9 | تاریخ:  1387/11/14 | نوع مقاله: 
                      : 3
                      : 0
                      : 0
                       : 3
                       : 0
                       : 0