فهرست مقالات , سال 1386,دوره1 شماره 5 XML
نویسندگان: علی پايا
کلیدواژه ها: آينده انديشي ، آينده نگاري ، آينده نگري در فناوريهاي نوين.
دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
: 3
: 0
: 0

چكيده:

در اين مقاله ، برخي از آموزه هاي نظري و علمي در خصوص آينده نگري مورد تاكيد قرار گرفته است كه مي توان آنها را براي سامان بخشيدن بيشتر به فعاليت هاي آينده انديشي در ايران بكار گرفت .

در اين راستا طرح هاي مرتبط با آينده نگري در برخي از كشورهاي پيشرفته براي نمونه و آشنايي با چهارچوب هاي كلي مورد استفاده توسط آنان ارائه شده است. در پيگيري اين هدف پس از ذكر مقدمه اي موجز در خصوص چيستي آينده انديشي و زير مجموعه هاي وابسته به آن نظير آينده نگاري ، آينده نگري ، و آينده گزيني به پاره اي از جنبه هاي روشن شناسي مربوط به اين حوزه معرفتي اشاره شده و آنگاه تجربه آينده نگاري در دوكشور غربي در سالهاي اخير و تجارب قابل توجه و بررسي به منظور پياده سازي در ايران مورد بحث قرار مي گيرد.

  نویسندگان: احمد سرداری
  کلیدواژه ها: دولت الكترونيكي ، توسعه زير ساختها ، فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT)
  دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
  : 3
  : 0
  : 0

  چكيده :

  دولت الكترونيكي حاصل استفاده از فنّاوري اطلاعات و مديريت فنّاوري اطلاعات (ICT) است كه با پياده كردن در سطح دولت ، از نظر كارآيي و اثر بخشي سيستم هاي دولتي و نحوه خدمات رساني تغيرات شگرف تجارتي ايجاد مي شود كه رضايت مردمي را در سطح وسيعي به دنبال خواهد داشت . با توجه به تحولات اخير در سطح جهان يكي از بخش هايي كه تحت تأثير تحولات جهاني قرار گرفته است ، بخش عمومي و سازمانهاي دولتي مي باشند. اين تغيرات و اقدامات منجر به نوع جديدي از روابط ميان كشورها و ملت ها و تبديل آن از حالت سنتي به ديجيتالي خواهد شد و در نتيجه ايران نيز بايد با اين تغيرات همگام و همراه شود و برنامه هاي توسعه پنجساله چهارم و چشم انداز بيست ساله را مورد توجه قرار داده تا در فهرست كشورهاي پيشرفته قرار گيرد. به عبارت ديگر ، دو ضرورت مهم داخلي ( دسترسي به اهداف دولت الكترونيكي ) و اهداف خارجي ( برقراري نظام ارتباطات و فعاليت هاي اجتماعي بر اساس پردازش و انتقال اطلاعات تا سال 2010) جهت تأثير عوامل مؤثر بر توسعه زير ساختها و استقرار دولت الكترونيكي در ايران وجود دارد كه مي بايد زير ساخت هاي اساسي آن در كشور فراهم گردد. در اين مقاله ، ضرورت و اهمميت موضوع و بررسي تعامل دولت الكترونيك با شهروندان و وظايف دولت در جهت فراهم آوردن بسترهاي مناسب در عصر اطلاعات و ارتباطات و افزايش توان علمي در ميان طبقات مردم و تسهيل درخواست ها و پاسخگويي بموقع آنها در كمترين زمان تشريح مي گردد.

   نویسندگان: غلامعلی منتظر
   کلیدواژه ها: نشر اكترونيكي ، كتاب الكترونيكي ، اينترنت ، فنّاوري اطلاعات.
   دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
   : 3
   : 1
   : 0

   چكيده :

   كتابهاي الكترونيكي مهم ترين وجه نشر الكترونيكي است و روز به روز بر اهميت و حضور آن در محيط علمي و عمومي افزوده مي شود از اين رو برنامه ريزي مناسب براي ايجاد و بهره برداري از اين محصولات جديد ، بسيار ضروري به نظر مي رسد . در اين مقاله به مسأله كتاب اكترونيكي از چند جنبه ي اساسي پرداخته خواهد شد . ابتدا كتاب الكترونيكي و تعريف آن و در ادامه مباحثي چون سخت افزار و نرم افزار خواننده كتاب الكترونيكي و سرانجام مزاياي استفاده از كتاب الكترونيكي ، مورد بحث قرار مي گيرد.

    نویسندگان: سعيد افشار نيا
    کلیدواژه ها: مالكيت صنعتي، ثبت اختراع ، گواهي ثبت اختراع ، اظهار نامه
    دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
    : 3
    : 0
    : 0

    چكيده:

    در اين مقاله، وضعيت ثبت اختراع در كشور ، سازمان جهاني مالكيت فكري و ادارت سه گانه آمريكا ، اروپا و ژاپن بررسي و آمار ثبت اختراع در دنيا به سه صورت ملي(داخلي) منطقه اي (مانندEPO) بين المللي (WIPO) است . دو نوع نظام ثبت اختراع اعلامي و بررسي ماهوي در دنيا وجود دارد . اكنون ثبت اختراع در ايران توسط اداره كل مالكيت صنعتي و به صورت اعلامي انجام مي گيرد . داده ها حاكي از آن است كه تعداد اختراعات ثبت شده در كشور در داخل و در سطح بين الملل در مقايسه با كشورهاي پيشرفته بسيار كم است ولي تعداد ثبت اختراعات در داخل ، از رشد قابل توجهي برخوردار است . بيشترين تعداد ثبت اختراعات در سطح بين الملل در بين گروهاي فناوري و نيز ، در رشته فيزيك است .

     کلیدواژه ها: توليد علم ، متندات علمي ، نمايه سازي ، رتبه بندي دانشگاه ها ، و پژوهشگاه ها ، وحدت رويه در ثبت نام دانشگاه ها.
     دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
     : 3
     : 0
     : 0

     چكيده:

     نمايه سازي اطلاعات در ابعاد مختلف به ويژه نمايه سازي مستندات علمي امروزه ضرورتي اجتناب ناپذير است . زيرا دستيابي سريع به اطلاعات علمي جهان تنها از طريق نمايه سازي و بهره گيري از فناوري اطلاعات مقدور مي باشد . در نمايه كردن مستندات علمي ، نويسندگان اولين كساني هستند كه بايد اصول نگارش و همگرائي را در اتنخاب واژه هاي كليدي ، اسامي، عناوين وآدرسها رعايت نمايند تا نمايه سازي به طور صحيح انجام پذيرد . بانمايه سازي صحيح است كه دستيابي دقيق به سوابق علمي موضوعات ، افراد ، مؤسسات علمي و پژوهشي ، شهرها ، كشورها و رشته هاي مختلف و غيره ميسر شده و رتبه بندي واقعي مراكز آموزشي و پژوهشي در سطوح منطقه اي ، ملي و جهاني تعين مي گردد. به دليل عدم آشنايي برخي از نويسندگان با نام صحيح دانشگاه ها و مراكز متبوع خود نمايه نشده است . به گونه اي كه اين واگرائي وعدم وحدت رويه در ثبت نام مراكز آموزشي و پژوهشي به زبان هاي فارسي و به ويژه انگليسي ، جايگاه واقعي خود را احراز نكرده اند. لذا در اين نوشتار برخي از موارد تأثير گذار در نمايه سازي مطرح وراهكارهاي راهبردي و عملياتي جهت رفع معضل واگرايي مستندات علمي ارائه شده است .

      کلیدواژه ها: شاخص هاي جديد علم سنجي ، وب سنجي ، نمايه هيرش ، عامل كراون ، اسكوپوس، گوگل اسكولار.
      دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
      : 3
      : 0
      : 0

      چكيده:

      پژوهشگران در آغاز راه ، پژوهش هاي ديگران را پيگيري مي كنند و با اطلاع از نتايج كار گذشتگان موضوع جديدي را بيابند و مورد تحقيق قرار دهند. به علاوه يك محقق همواره مايل است تاثير كار خود را بر پژوهش هاي بعدي پيگيري نمايد. طي ساليان گذشته اين پيگيري تنها از طريق نمايه هاي استنادي وبگاه علوم (wos) كه مؤسسه اطلاعات علمي ISI منتشر مي كرده امكان پذير بود و ارزشيابي آثار پژوهشي و نيز پژوهشگران در همين دوره پنجاه ساله بيشتر،به كمك شاخصعامل تأثير\ (IF) مجلات از طريق JCR انجام مي گرفته است . در اين مطالعه ضمن بررسي نقاط قوت و ضعف اين شاخص به معرفي شاخص هاي جديدي كه در حال حاضر در تعدادي از كشورها مورد استفاده قرار مي گيرند مانند نمايه هيرش HI (كه به وبگاه علوم و اسكوپوس راه يافته است ) و عامل كراون CF اشاره مي شود . پس از آن به معرفي دو پايگاه ديگر مدعي تحليل استنادي يعني اسكوپوس و گوگل اسكولار (GS) و مقايسه آن با وبگاه علوم مي پردازد. با اضافه كردن ضريب هاي كيفي در كنار عامل تأثير مي توان كيفيت ارزشيابي پژوهش در كشور را ارتقاء بخشيد . مطلوب است پژوهشگران ايران به دو پايگاه مهم وبگاه علوم ، اسكوپوس در كنار گوگل اسكولار ( به صورت رايگان ) دسترسي داشته باشند.

       نویسندگان: فهيم فرزاد فر
       کلیدواژه ها: شبكه بين المللي براي دسترسي به انتشارات علمي،ايجاد شبكه ، اطلاعات علمي ، كشور هاي در حال توسعه
       دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
       : 3
       : 0
       : 0

       چكيده:

       شبكه بين المللي براي دسترسي به انتشارات علمي مؤسسه خيريه اي است كه در راستاي فراهم نمودن امكان دسترسي به دانش و اطلاعات علمي به صورت رايگان براي تمامي كشورها (بويژه كشورهاي در حال توسعه ) تلاش مي كند . اين مؤسسه بخشي از شوراي بين المللي علم است كه از طريق برقراري ارتباط و همكاري با سازمانها و شبكه هاي مختلف در سراسر جهان ، در تلاش است تعاملات و همكاريهاي بين المللي را با بخش هاي علوم ، تحقيقات ، بهداشت و آموزش كشورهاي در حال توسعه تقويت كند . حمايت از توليد علم و انتشارات بومي در كشور هاي در حال توسعه و نيز پرورش مهارتهاي مديريتي استفاده از اطلاعات در اين كشورها از ديگر اهداف اين مؤسسه به شمار مي ايند .

       مهمترين برنامه اين مؤسسه پري\ (PERI) نام دارد كه در قسمت هاي بعدي به آن اشاره مي شود . هدف اين برنامه ، مذاكره با سازمانها و ناشرين مختلف است تا اين نهاد كتب و مقالات و مواد علمي خود را با هزينه اندك و يا به صورت رايگان در اختيار محققين كشورهاي در حال توسعه قرار دهند .

        نویسندگان: عباس شکروی
        کلیدواژه ها: بنياد نو آوري كانادا ، حمايت از پژوهش و نو آوري ،تحقيقات جهاني ، هزينه پژوهش و اعتبار ويژه.
        دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
        : 3
        : 0
        : 0

        چكيده:

        بنياد نو آوري كانادا به طور مستقل توسط دولت كاانادا براي تقويت تواناييو ظرفيت دانشگاه ها ، كالج ها ، بيمارستانهاي پژوهشي و مؤسسات پژوهشي خصوصي با هدف توسعه و تكميل فناوري و تحقيقات جهاني ليجاد شده است. در اين نوشتار برنامه ها ، بودجه هاي متنوع پژوهشي ، سرمايه گذاري ها اين بنياد و منافع اقتصادي ملموس در كانادا فراهم نموده است . از جمله فعاليت هاي چشمگير اين بنياد ، ايجاد شرايط لازم براي رشد بلند مدت اقتصادي شامل ايجاد داد و ستدهاي ريسك پذير و تجاري كردن اكتشافات ، همچنين بهبود بهداشت ، ارتقا كيفيت محيط زيست و ارتقاي سلامت عمومي مي باشد . رسيدن به چنين نتايج مطلوب ، به علت تخصيص بودجه هاي متنوع و به موقع در مورد توسعه و تكامل تحقيقاتي حمايت از نو آوري ها و دادو ستد هاي ريسك پذير در سطح بين المللي و ايجاد زمينه هاي لازم براي دسترسي به تسهيلات بين المللي بوده است .

         نویسندگان: مليحه پور مسجدی
         کلیدواژه ها: آكادمي علوم جهان اسلام ، طرح تحقيقاتي ، جايزه علمي ، ارتباطات بين المللي
         دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
         : 3
         : 0
         : 0

         چكيده :

         آكادمي علوم جهان اسلام به منظور ارتقاء جنبه هاي مختلف علوم و فنآوري در جهان اسلام و ارتقاء سطح علمي كشورهاي اسلامي در سال 1986 به پيشنهاد سازمان كنفرانس اسلامي بنيان نهاده شد.

         برگزاري كنفرانس هاي بين المللي ، ايجاد زمينه فعاليت هاي مشترك با نهاد هاي دولتي و غير دولتي در سطح جهاني ، اعطاء جوايز و انتشار نشريات و كتب علمي از فعاليت هاي اين آكادمي است. همچنين آكادمي سعي دارد بواسطه تعريف پروژه هاي علمي و فنآوري مشترك زمينه همكاري هاي بين كشورهاي مختلف را ايجاد كرده و با شناسايي مشكلات كشورهاي اسلامي ، جهان اسلام را در جهت رفع اين معضلات متحد كند. كشورهاي ايران ، تركيه ، تونس ، سنگال ، سودان ، كويت ، مالزي ، پاكستان ، اردن ، مراكش و اندونزي از اعضاي آكادمي جهان اسلامي مي باشند.

          نویسندگان: پريسا يوسف پور
          کلیدواژه ها: بنياد بينالمللي كيلبي، نامزدهاي مخترع جوان، برنامه آموزشي ويديويي، شبكه آموزشي (kilby)
          دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
          : 3
          : 0
          : 0

          چكيده:

          جايزه بين المللي كيلبي به عنوان يك بنياد غير دولتي در سال 1990 توسط جمعي از دانشمندان مستقل در تگزاس امريكا بناينگذاري شد و به افتخار مخترع برجسته ، جك كيلبي به اين نام خوانده شد . اين جايزه فاقد ارزش مادي است و در واقع هدف عمده آن شناسايي و تقدير از افرادي است كه از طريق علم ،تكنولوژي ، ابداع ، اختراع و آموزش خدمات قابل توجهي به جامعه بشري ارائه كرده اند . همچنين اين مؤسسه با معرفي اين افراد به عنوان الگو به دانش آموزان مستعد و ايجاد ارتباط بين آنان در جهت هدايت نسل آينده به سوي علم و تكنولوژي گام برمي دارد. در عين حال با شناسايي اين افراد آنان رابه رهبران سياسي جهان معرفي مي كند تا ازهمكاريهاي آنان در جهت حل مسائل مهم انساني و بشري استفاده شود.

           نویسندگان: امجد عسکری
           کلیدواژه ها: بنياد ملي علوم سوييس، شوراي ملي پژوهش ، برنامه هاي حمايت مالي ، پژوهشگران جوان
           دوره:  1 | شماره:  5 | تاریخ:  1386/10/14 | نوع مقاله: 
           : 3
           : 0
           : 0

           چكيده:

           بنياد ملي علوم سوييس يكي از مهمترين سازمان هاي سياست گذاري علمي و حمايت از فعاليت هاي پژوهشي در اين كشور است . اين بنياد در سال 1952 تأسيس شده و از لحاظ مالي وابسته به دولت فدرال سوييس است . اين بنيادازطريق سرمايه گذاري ها و كمك هاي مالي مختلف درراستاي فراهم كردن اعتبارات مالي براي پروژه ها ي تحقيقاتي گوناگون و فراهم كردن تسهيلات ماليبراي استعدادهاي علمي جوان گام برمي دارد . ايجاد همكاريهاي بين المللي مطلوب و انجام طرح هاي مشخص ملي براي حل مشكلات علمي و تقويت ساختارهاي تحقيقاتي در كشور از ديگر برنامه هاي اين بنياد محسوب مي شود .