فصلنامه سیاست علم و فناوری
مدیر مسئول: محمد ابویی اردکان
سردبیر: سید سپهر قاضی نوریسید سپهر قاضی نوری
آدرس وب سایت اصلی: http://Jstp.nrisp.ac.ir
ISSN: 2008-0840
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نمایه نامه ها Scientific Information Database (SID),ISC
فهرست مقالات آبان, سال 1396,دوره9 شماره 3
نویسندگان: محمدمهدي ذوالفقارزاده(*) , مهدي هاجري
کلیدواژه ها: ديپلماسي علم و فناوري, همكاري هاي علمي بين المللي, سياست گذاري علم و فناوري, تحليل مضمون, دلفي فازي
دوره:  9 | شماره:  3 | تاریخ:  1396/8/16
: 34
:
: 39

د

ديپلماسي علم و فناوري را مي‌توان مجموعه‌اي از استراتژي‌ها و تاكتيك‌هايي دانست كه در عرصه ديپلماسي در خدمت دستگاه سياست خارجي يك كشور قرار مي‌گيرند تا ضمن بهره‌برداري دستگاه مزبور از دستاوردهاي علمي و فناوري براي ارتقاء ظرفيت‌هاي خود، زمينه‌هاي پيشرفت علم و فناوري براي نهادهاي علمي و فناورانه، خلق ثروت و نهايتاً توسعه در كشور پديدار شود. از آن جهت كه وجود يك چارچوب ميان‌رشته‌اي، به توسعه ديپلماسي علم و فناوري در كشور كمك خواهد كرد پژوهش حاضر با چنين رويكردي به دنبال شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه علم و فناوري در كشور است. از اين‌رو، پس از طي فرآيند تحليل مضمون متون مرتبط با اين حوزه با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA، چارچوبي مشتمل بر چهار مضمون فراگير تصوير علمي و فناورانه كشور در دنيا، تصوير ديپلماتيك كشور در دنيا، ديپلماسي مسير دوم و ترتيبات نهادي به همراه مضامين پايه مربوطه (25 مضمون) ارائه شده است. در مرحله اعتبار‌سنجي مضامين ارائه‌شده، از طريق يك فرآيند دلفي فازي سه مرحله‌اي، ضمن تأييد مضامين اوليه به استناد ديدگاه‌هاي خبرگان، مضمون پايه ديگري با عنوان "اسناد بالادستي كشور" نيز به چارچوب اوليه، اضافه و در نهايت توصيه‌هاي سياستي لازم براي تحقق و تقويت هر يك از عوامل مؤثر بر توسعه ديپلماسي علم و فناوري كشور ارائه شده است.

كليدواژه‌ها: ديپلماسي علم و فناوري، همكاري‌هاي علمي بين‌المللي، سياست‌گذاري علم و فناوري، تحليل مضمون، دلفي فازي

براي استنادات بعدي به اين مقاله، قالب زير به نويسندگان محترم مقالات پيشنهاد مي‌شود:

Zolfagharzadeh, M. M., &  Hajari, M. (2017). Providing a Science and Technology Diplomacy Development Framework for the Country Based on Fuzzy Delphi Method. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 1-18. {In Persian}.

 

نویسندگان: مهدی جعفری, راضیه داوری کیش, ابوالفضل شاه آبادی(*)
کلیدواژه ها: مؤلفه‌هاي دانش، تجهيز منابع مالي، اوراق بهادار
دوره:  9 | شماره:  3 | تاریخ:  1396/8/16
: 13
:
: 13

بورس اوراق بهادار به عنوان هسته اصلی بازار سرمایه با ایجاد تعامل بین سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان و تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی از جمله تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. با تأثیر مؤلفه‌های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس این نقش هم پررنگ‌تر می‌شود زیرا دانش به عنوان پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید، سبب رشد فناوری و در نتیجه افزایش ظرفیت‌های تولیدی و بهره‌وری شرکت‌های بورسی می‌شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه‌های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار ایران بر مبنای داده‌های فصلی دوره زمانی سال 1377 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات است. علاوه بر مؤلفه‌های دانش که شامل زیرساخت‌های اطلاعاتی، رژیم‌های نهادی و اقتصادی، سیستم ابداعات و آموزش و منابع انسانی است توسعه بازار سهام نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده تجهیز منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که همه مؤلفه‌های دانش و همچنین توسعه بازار سهام، تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار ایران دارند.

کلیدواژه‌ها: مؤلفه‌های دانش، تجهیز منابع مالی، اوراق بهادار

برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود:

Shahabadi, A., Jafari, M., & Davarikish, R. (2017). The Impact of Knowledge Components on the Mobilization of Financial Resources in Iran's Stock Exchange. Journal of Science & Technology Policy, 9(3), 19-29. {In Persian}.

نویسندگان: غلامعلی منتظر(*) , رحیم خانی زاد
کلیدواژه ها: نظام رتبه‌بندي، دانشگاه‌ها، شانگهاي، تايمز، QS، وب‌سنجي، سايماگو، لايدن
دوره:  9 | شماره:  3 | تاریخ:  1396/8/16
: 2
:
: 2

نظام‌های مختلفی برای رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سطوح ملّی و بین‌المللی وجود دارد که دانشگاه‌ها را با شاخص‌های متفاوت، ارزیابی نموده و نقاط ضعف و قوت آنها را در مقایسه با دیگر دانشگاه‌ها نشان می‌دهند. شناخت نظام‌های رتبه‌بندی و همچنین موقعیت دانشگاه‌های مختلف در این رتبه‌بندی‌ها امکان هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه را فراهم می‌کند. این پژوهش به دنبال بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام‌های رتبه‌بندی و نیز موقعیت دانشگاه‌ها در نظام‌های مختلف است. به این منظور، رتبه صد دانشگاه برتر رتبه‌بندی QS (به عنوان اصلی‌ترین نظام رتبه‌بندی) در رتبه‌بندی‌های تایمز، شانگهای، وب‌سنجی، لایدن و سایماگو تعیین و از آزمون همبستگی پیرسون برای ارزیابی ارتباط نتایج رتبه‌بندی‌های مختلف استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داده که شباهت‌های معناداری بین نتایج نظام‌های مختلف رتبه‌بندی وجود دارد. بیشترین همبستگی مربوط به رتبه‌بندی‌های شانگهای و وب‌سنجی بوده است. همچنین رتبه‌بندی شانگهای با نظام‌های تایمز ، سایماگو و لایدن همبستگی نسبتاً بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها: نظام رتبه‌بندی، دانشگاه‌ها، شانگهای، تایمز، QS، وب‌سنجی، سایماگو، لایدن

برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقالات پیشنهاد می‌شود:

Khanizad, R., & Montazer, G. (2017). A Comparative Evaluation of the World University Rankings Systems. Journal of Science & Technology Policy, 9(

اخبار و تازه های نشریه :