تعداد مقالات: 409
401. دیده‌بانی و تحلیل روند فناوری‌های صنایع راهبردی؛ مطالعه موردی ریزپرنده‌ها

دوره 14، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 70-90

10.22034/jstp.2021.14.3.1298

سیامک طهماسبی؛ فاطمه کیانی؛ فرهاد نظری‌زاده؛ منوچهر معصومی؛ فیروز پایروند


402. راهکارهای افزایش نقش زنان در توسعه فناوری‌های دیجیتال

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-84

10.22034/jstp.2020.12.2.1217

سعیده بابایی؛ ریحانه تاجیکی


403. فرایند نوآوری سامانه‌های محصول‌پیچیده در صنعت هوانوردی ایران:برهم کنش مهندسی معکوس و مهندسی رو به جلو

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 71-95

مریم روضه سرا؛ سیدسروش قاضی‌نوری؛ منوچهر منطقی؛ سیدحبیب الله طباطبائیان


407. نگرش‌های عامه به علم ‌و فناوری در بین شهروندان تهرانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-94

سید محمدامین قانعی‌راد؛ سیده مرجان طباطبایی


408. رهیافت تلفیقی جامعه‌شناسی علم به مهاجرت نخبگان با تأکید بر جامعه ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-92

محمد توکل؛ ایمان عرفان منش