کلیدواژه‌ها = سازمان های پژوهش و فناوری مستقل
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مدیریت راهبردی توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری در صنعت نفت: موردی از پژوهش آمیخته

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 39-56

رضا بندریان؛ داود کریمی دستجردی؛ احمد جعفرنژاد