کلیدواژه‌ها = مدیریت فناوری
تعداد مقالات: 3
1. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 45-72

محمود ناصری جزه؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی فاتح راد


2. شناسایی و رتبه‌بندی موانع توسعه سامانه ملی خرید و فروش فناوری (فن‌بازار) در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 99-121

سید احمد رضا علائی طباطبائی؛ مسعود موحدی


3. بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی و انتخاب فناوری‌های نرم، مورد کاوی SPR

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 61-72

سید حبیب الله طباطباییان؛ بامداد صوفی؛ ابوالفضل باقری