کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی راه کارهای ساماندهی نظام نوآوری صنعت موسیقی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-14

اعظم میرزمانی؛ علی اصغر سعد آبادی؛ صدیقه رضائیان فردویی


2. ترسیم نقشه دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف کمک به سیاست‌گذاری دانش در این حوزه

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 45-72

محمود ناصری جزه؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی فاتح راد