کلیدواژه‌ها = شرکت های دانش بنیان
تعداد مقالات: 6
1. چارچوب ممیزی مدیریت دارایی‌های فکری در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-12

مهدی گودرزی؛ مهشید جهانی؛ محمد نقی زاده


2. چارچوب انتخاب ابزارهای تأمین مالی بر اساس خوشه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 13-30

سید سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی؛ نیلوفر ردایی


4. الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان


6. بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف

دوره 7، شماره 3، بهار 1393، صفحه 39-54

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ سروش طالبی؛ وحید علی عسگری