کلیدواژه‌ها = علم
تعداد مقالات: 6
1. مرور تاریخچه مطالعات علم، فناوری و نوآوری و ضرورت ایفاء نقش دولت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی


2. اولویت‌گذاری حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 119-133

سید مهدی فاطمی؛ محمدرضا آراستی


3. تحقیق‌درعملیات، علم یا فناوری؟ اهمیت آن چیست؟

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 33-46

مهناز حسین‌زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ مجتبی کیانی


6. بررسی رویکردهای جامعه‌شناختی در باب ماهیت معرفت علمی:

دوره 3، شماره 3، بهار 1390، صفحه 33-49

علی ربانی؛ زهرا ماهر