کلیدواژه‌ها = دانشگاه کارآفرین
تعداد مقالات: 5
2. الگوی تصمیم‌گیری توسعه تعاملات صنعتی دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-50

امیر ذاکری؛ مهسا شمس الهی؛ علی‌رضا غفار‌ی‌مقدم؛ میرسامان پیشوایی


3. پیامدهای بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-64

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی؛ فاطمه صباغ‌زاده


5. کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاههای ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 59-71

بهمن فکور؛ حجت ا... حاجی حسینی