کلیدواژه‌ها = هدف سیاستی
تعداد مقالات: 2
1. چارچوب تدوین برنامه‌های سیاستی علم، فناوری و نوآوری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 527-542

سید سروش قاضی نوری؛ نیلوفر ردایی


2. پیشگفتار

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 644-648

علیرضا علی احمدی