کلیدواژه‌ها = ایجادکننده اکوسیستم نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-76

سید حمزه حسنی؛ سعیدحسین رفیعی؛ علی بخشی آنی