کلیدواژه‌ها = شرکت های جدید فناوری بنیان
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان