کلیدواژه‌ها = ماتریس بسط یافته ارزیابی فناوری
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای ارزیابی فناوری در گستره شبکه زنجیره تأمین یک بنگاه مادر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 41-55

محمدرضا آراستی؛ احمد کریم‌پور کلو؛ بزرگمهر فیروزفر