کلیدواژه‌ها = رویکرد گسترده به نظام ملی نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت