کلیدواژه‌ها = کارکردهای نظام نوآوری
تعداد مقالات: 4
1. راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.4.539552

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


2. بررسی نقش سازمان‌های پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری؛ مطالعه موردی پژوهشگاه صنعت نفت ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 63-76

سید حمزه حسنی؛ سعیدحسین رفیعی؛ علی بخشی آنی


3. شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-41

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


4. تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی