کلیدواژه‌ها = نظام نوآوری فناورانه
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر توسعه نظام نوآوری فتوولتائیک در ایران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 63-77

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضان پور نرگسی


3. تبیین فرآیند توسعه فناوری پیل سوختی در ایران با بهره‌گیری از مفهوم موتورهای محرک نوآوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-72

ناصر باقری مقدم؛ سید مصطفی محمدپور نارنجی


4. شناسایی شکست های سیستم در تحلیل نظام نوآوری فناورانه سوخت زیستی در ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-41

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


5. تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی