کلیدواژه‌ها = مهاجرت نخبگان
تعداد مقالات: 2
1. رهیافت تلفیقی جامعه شناسی علم به مهاجرت نخبگان با تاکید بر جامعه ایران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 83-97

محمد توکل؛ ایمان عرفان منش


2. تاثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 87-98

ابوالفضل شاه آبادی؛ حمید سپهر دوست؛ آمنه جامه بزرگی