کلیدواژه‌ها = نانو فناوری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی


2. ابعاد شبکه هم‏ نویسندگی بین ‏المللی ایران در حوزه نانوفناوری

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 31-44

محمد حسن زاده؛ رضا خدادوست


3. مؤلفه‌های ضروری برای شکل‌گیری شرکت‌های نانوفناوری در ایران

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-16

پوراندخت نیرومند؛ فاطمه میرجلیلی؛ جهانیار بامداد صوفی