کلیدواژه‌ها = بنگاه های کوچک
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روش‌ها و منابع کسب فناوری در بنگاه‌های کوچک منتخب ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 93-111

محمدتقی انصاری؛ بهمن فکور