کلیدواژه‌ها = ارزیابی سیاست
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 561-578

علی‌محمد سلطانی؛ سید حبیب‌الله طباطباییان


2. واکاوی عوامل زمینه‌ای شکست سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 599-617

طاهره میرعمادی؛ زهره رحیمی راد


3. ارزیابی پیاده‌سازی سیاست‌های علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 61-75

حبیب‌الله طباطبائیان؛ مهدی فاتح راد؛ سید محمدحسین شجاعی