کلیدواژه‌ها = سیاست گذاری فنّاوری
تعداد مقالات: 1
1. شکاف در تحلیل‌های سیاست فنّاوری و نوآوری:

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 27-43

ابراهیم سوزنچی کاشانی