کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن
تعداد مقالات: 4
1. انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها- کارت امتیازی متوازن

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 67-82

محمد عباسی؛ مریم اشرفی؛ امیرسامان خیرخواه؛ حمید بنیاد؛ حمیدرضا قربانزاده کریمی


2. تعیین روابط علّیتی شاخص‌های توسعه‌ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرآیند تحلیل مسیر

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 29-41

میثم جعفری اسکندری؛ علی‌رضا علی احمدی؛ غلامحسین خالقی


3. مدل ارزیابی متوازن عملکرد پروژه‌های آینده‌نگاری فناوری اطلاعات

دوره 2، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 15-28

فاطمه ثقفی؛ مریم محامدپور