کلیدواژه‌ها = روند سلسله مراتبی تحلیلی
تعداد مقالات: 1
1. اولویت‌یابی کاربردهای فناوری نانو در صنایع بالا دستی نفت ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 29-42

منصوره عبدی؛ محمدرضا امین ناصری؛ محتبی شریعتی نیاسر